1. #1
  ziberkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2007
  Yaş
  46
  Mesajlar
  2,462  ......................................... KÜLTÜR DERSİ 1. DÖNEM 2. Test SINAVI SORULARIDIR.
  Adı Soyadı:
  Sınıfı:
  No:

  1- Aşağıdaki gelişmelerden hangisi yeni Türk Devletinin sosyal alanda yaptığı en önemli çağdaşlaşma hareketi olarak sayılabilir?
  A) Medeni Kanunun kabul edilmesi
  B) Tevhidi Tedrisat Kanununun çıkarılması
  C) Soyadı Kanununun çıkarılması
  D) Şapka Kanununun çıkarılması
  E) Birinci Beş Yıllık kalkınma planının uygulanması

  2-İslam öncesi Türk toplumunda yöneten işe yönetilenler arasında birbirlerine karşlı görev ve sorumluluklarının yer aldığı yazılı olmayan anlaşmalar aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Kut B)Tüz C)Sagu
  D)Destan E)Yabgu

  3-Yine de gel, Yine de gel! Ne olursan ol, yine de gel! Diyen ve mesnevi adlı eseri bulunan düşünürümüz kimdir?
  A)Yunus Emre B)Ahmet Yesevi
  C)Ziya Gökalp D)Karacaoğlan
  E)Mevlana Celaleddin Rumi

  4-..................... bir dinden ziyade sihir ve büyü oalarak görülmektedir. Şifa vericilik, inanda korku ve saygı uyandıran bir inanış vardır.
  Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getrilmelidir?
  A)Balbal B)Ya da Taşı C)Şmanizm
  D)Nevruz E)Uçmağ

  5-İslam öncesi Türklerde ahiret inancı vardır. İyilik yapanın cennet, kötüllük yapanın cehenneme gideceğine inanılır.
  Türklerde cennet ve cehennem aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanırdı.

  Cennet Cehennem
  A)Balbal Kurgan
  B)Uçmağ Tamu
  C)Kam Yuğ
  D)Yuğcu Sığıtıcı
  E)Sağu Şaman

  6- Türklerin ilk anayurdu aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Türkiye B)Avrupa C)OrtaAsya
  D)Ortadoğu E)Çin

  7-Aşağıdakilerin hangisi ilk Türk Devletlerinde toplum yapısı ile ilgili değildir?
  A)Oguş B)Urug C)Bodun
  D)İl E)Toy

  8-Aşağıdakilerden hangisi Türk toplum yapısı ile ilgili bir kavram değildir?
  A)Ataerkil bir yapıya sahiptirler
  B)Çekirdek aile yapısı vardır
  C)Exogamie denilen dışarıdan evlilik vardır.
  D) Monogami denilen çok eşlilik yaygındır.
  E)Evlenen erkeğe güvey adı verilmektedir.

  9-Türk devletleri içerisinde yerleşik hayata geçen ilk Türk toplumu hangisidir?
  A)Uygurlar B)Göktürkler C)Büyük Hun Devleti
  D)Kutluk E)Avarlar

  10- Orta Asya Türklerinde tabiatın yeniden canlandığı ve yeni yılın yeni günü olarak adlandırılan gün aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zemheri B) Mihrican C) Hıdrellez
  D) Nevruz E) Cemre

  11-Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerindeki oyunlardan biri değildir?
  A)Güreş B)Kriket C)Çevgan
  D)Tepik E)Ok atma

  12-Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde yağmur yadırmak ve rüzgar estirmek için kullanılan taştır?
  A)İduk B)Umay C)Nevruz
  D)Ya da E)Balbal

  13-Aşağıda açıklaması verilen kavramlardan hangisi yanlıştır?
  A)Yuğ:Cenaze töreni
  B)Kurgan:Ölünün arkasından söylenen ağıt
  C)Balbal:Mezar taşı, heykelcik
  D)Uçmağ:Cennet
  E)Kam Din adamı

  14-Aşağıdakilerden hangisi Türk devletlerinde inanılan dinler arasında yer almaz?
  A)Göktanrı B)Budizm C)Mecusilik
  D)Hristiyanlık E)İslamiyet

  15- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda yönetilenler için kullanılan genel addır?
  A) Reaya B) Cemaat C) Azınlık
  D) Mültezim E) Millet

  16-Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk İslam Devletlerindeki evlenme ile ilgili tabirlerden biri değildir?
  A)Aldum, Virdüm B)Başlık C)Südlük
  D)Türün E)Küdem

  17-Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk islam devletlerindeki tarikatlardan biri değildir?
  A)Kadirilik B)Batınilik C)Kübrevilik
  D)Ekberilik E)Yesevilik

  18-Aşağıdakilerden hangisi Türklerde baldan üretilen içeceğin adıdır?
  A)Sücüv B)Akıtmak C)Höşmerim
  D)Samsa E)Kımız

  19-Abbasilerde Fütüvvet, Osmanlılarda Lonca adı verilen iktisadi kuruluşun Selçuklulardaki adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Reaya B)Ağnam C)Çiftbozan
  D)Tacir E)Ahilik

  20- Osmanlı Devletinde olağanüstü durumlarda alınan vergiye ne ad verilir?
  A) Öşür B) Çiftbozan C) Avarız
  D) Cizye E) Haraç
  21-Devleti oluşturan fertlerin herhangi bir nedenle, statü değişmesi olmadan bir yerden başka bir yere göç etmesidir
  Yukarıda açıklaması verilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Dikey hareketlilik B)Enderun
  C)İskan D)Yatay hareketlilik
  E)Reaya

  22- Türk-İslam devletlerinde vakıflar aracılığı ile birçok sosyal yardımlaşma kurumu oluşturulmuştur
  Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan biri değildir?
  A) Kervansaraylar B) Ahi teşkilatları C) Darüşşifalar
  D) Darul hikme E) Bimaristan

  23- I. Hilali Ahmer Cemiyeti
  II. Donanma Cemiyeti
  III. Darüleytam
  IV. Darülaceze
  Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devletinde sosyal yardım kuruluşları arasında sayılabilir?
  A) Yalnız IV B) Yalnız II C) I ve II
  D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

  24-İlk Türk kadın roman yazarı ve ilk kadın hakları savunucusu olarak tanınan kadın yazarımız kimdir?
  A)Fatma Aliye Hanım B)Satı Kadın
  C)Sabiha Gökçen D)Sadiye Hanım
  E)Halide Edip Adıvar

  25- Cumhuriyet Döneminde toplumsal alanda çağdaşlaşmanın sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi 1927de kurularak yapılan inkılapların halka duyurulması sağlanmıştır?
  A) Radyo B) Televizyon C) Halkevleri
  D) Şehir Tiyatroları E) İradeimilliye Gazetesi

  Not:Her sorunun doğru cevabı 4er puandır. Başarılar..


  ................................
  Tarih Öğretmeni

  Cevaplar aşağıdaki linktedir.

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...


  Konu ziberkan tarafından (08.Ocak.2016 Saat 02:12 ) değiştirilmiştir.
  Allah'ım, huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım.
  Linklerde Sorun varsa Lütfen Bildiriniz.(Konu İsmi Veriniz)

 2. #2

  Üyelik tarihi
  17.Mayıs.2018
  Mesajlar
  1
  Cevaplar silinmiş tekrar yükler misiniz

 3. #3

  Üyelik tarihi
  15.Mayıs.2019
  Yaş
  21
  Mesajlar
  1
  Neden cevaplar yok sayfaya üye oldum ama açmıyor cevaplari

 4. #4

  Üyelik tarihi
  03.Aralık.2022
  Mesajlar
  1
  Cevaplar??

Giriş