10.sınıf Tarih 1.dönem 1.yazılı

H Çevrimdışı

hazanda

New member
AYDIN İMAM-HATİP VE ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ
TARİH II DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (A)​


S-1-a) 14.Yüzyıl başında Ortadoğu’da yer alan devletlerden hangisine Osmanlılar 16.yüzyılda son vererek Baharat yolunun kontrolünü ele geçirmişlerdir?
CEVAP=

b) Ertuğrul Gazi hangi gelişmeden sonra Türkiye Selçuklularının bir Uç beyi konumuna yükselmiştir?
CEVAP=

S-2-a) Osman Gazinin kazandığı hangi savaştan sonra Bursa’nın fethi kolaylaşmıştır?
CEVAP=

b) III.Murat döneminde hangi ülkenin himaye altına alınmasıyla,Osmanlı egemenliği Atlas Okyanusu’na ulaşmıştır?
CEVAP=

S-3-a)Anadolu Türk beyliklerinden hangisinin alınması,Osmanlıların Rumeli’ye geçişini kolaylaştırmıştır?
CEVAP=

b)Osmanlıların; Manastır,Sofya ve Niş kentlerini ele geçirerek Balkanlarda hızla ilerlemeleri hangi savaşın bir nedenini oluşturur?
CEVAP=

S-4-a)Osmanlıların Batı Akdeniz ve Kuzey Afrika kıyılarında kesin üstünlük kurmalarını sağlayan deniz savaşı hangisidir?
CEVAP=

b) Yıldırım Bayezid’in İstanbul’u kuşatması hangi savaşın bir nedenini oluşturmuştur?
CEVAP=

S-5-a) Ankara Savaşı’nın Anadolu Türk tarihi açısından en önemli sonucu ne olmuştur?
CEVAP=

b) Osmanlıların Balkanlarda kesin olarak yerleşmesi hangi savaşın bir sonucudur?
CEVAP=

S-6-a)II.Mehmet döneminde yapılan hangi fetihler,Bizans’ın yeniden canlandırılmasını önlemeye yöneliktir?
CEVAP=

b)Osmanlı tarihinde ilk kapitülasyonlar hangi padişah zamanında,hangi devlete verilmiştir?
CEVAP=

S-7-a)Osmanlıların Anadolu-Rumeli bağlantısını kurması ve toprak bütünlüğünü sağlaması hangi olayla gerçekleşmiştir?
CEVAP=

b)II.Bayezid dönemindeki hangi fetihler sayesinde Kırım ile kara bağlantısı kurulabilmiştir?
CEVAP=

S-8-a)Osmanlı padişahlarından hangisi ilk defa üç kıtada hüküm sürmüştür?
CEVAP=

b)Macaristan topraklarında Osmanlı hakimiyetinin kurulması Kanuni dönemindeki hangi savaşla gerçekleşmiştir?
CEVAP=

S-9-a)Osmanlıların II.Selim döneminde yaptıkları fetihlerden hangisi İnebahtı deniz savaşının sebebini oluşturur?
CEVAP=

b)Osmanlı Devleti,Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurmak,Rusların güneye doğru yayılmalarını önlemek,İran’ı kuzeyden kuşatmak amacıyla II.Selim döneminde hangi projeyi ele almış fakat gerçekleştirememiştir?
CEVAP=

S-10-a)Kanuni döneminde Osmanlı-İran savaşlarını bitiren anlaşma hangisidir?
CEVAP=

b)Avrupa’da Yeniçağ’ın başlarındaki teknolojik gelişmelerden hangisi feodalitenin yerini merkezi krallıklara bırakmasında etkili olmuştur?
CEVAP=
NOT:Her soru 10 puan,her şık 5 puan değerindedir SİZ BAŞARIRSINIZ
Orhan Aydın
Tarih Öğretmeni
AYDIN İMAM-HATİP VE ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ
TARİH II DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (B)​


S-1-a) 14.Yüzyıl başında Ortadoğu’da yer alan devletlerden hangisinin yıkılması Rusya’nın güçlenmesi sonucunu doğurmuştur?
CEVAP

b)Osman gazi hangi gelişmeden yararlanarak
bağımsızlığını ilan etmiştir?
CEVAP

S-2-a) Osmanlıların Rumeli’de yerleşmelerine başlangıç kabul edilen olay hangisidir?
CEVAP

b)Edirne’nin alınmasını kolaylaştıra savaş hamgisidir?
CEVAP

S-3-a) Osmanlıların ilk defa deniz gücüne sahip olmaları hangi gelişme sonunda gerçekleşmiştir?
CEVAP

b) Osmanlıların Edirne,Filibe ve Gümülcine’yi ele geçirmeleri hangi savaşın bir sebebini oluşturur?
CEVAP

S-4-a)Osmanlılara Makedonya yolunu açan ve Sırp prensiliğinin vergiye bağlanmasını sağlayan savaşın adını yazınız.
CEVAP

b)Yıldırımın evliliği dolayısıyla çeyiz yoluyla hangi Beyliğin topraklarının bir kısmı Osmanlılara katılmıştır.
CEVAP

S-5-a) Osmanlıda ilk kez Anadolu Türk birliğinin büyük oranda sağlanması ve bu birliğin dağılması hangi Osmanlı padişahı dönemine rastlar.
CEVAP

b) II.Murat’ın Segedin Anlaşması’ndan sonra tahtı 12 yaşındaki II.Mehmet’e bırakması,hangi savaşın bir nedenini oluşturur?
CEVAP

S-6-a) II.Mehmet döneminde yapılan hangi fetihler,Bizans’ın yeniden canlandırılmasını önlemeye yöneliktir?
CEVAP

b) Akkoyunluların,Osmanlılara karşı Karamanoğulları,Pontus Rum Devleti ve Venedik ile işbirliği yapması hangi savaşa yol açmıştır?
CEVAP

S-7-a)Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk resmi anlaşma hangisidir?
CEVAP

b)Osmanlıların II.Selim döneminde yaptıkları fetihlerden hangisi İnebahtı deniz savaşının sebebini oluşturur?
CEVAP

S-8-a)Sokollu Mehmet Paşa’nın,Baharat yolunu canlandırmak ve Osmanlı egemenliğini Uzak Doğuya yaymak amacıyla ele aldığı ancak gerçekleştiremediği proje hangisidir?
CEVAP

b)III.Murat döneminde hangi ülkenin himaye altına alınmasıyla,Osmanlı egemenliği Baltık Denizine kadar genişlemiştir?
CEVAP

S-9-a) Kanuni döneminde imzalanan hangi anlaşmayla Avusturya üzerinde kesin üstünlük kurulmuştur?
CEVAP

b) Altı asırlık Osmanlı tarihi incelendiğinde Padişahların yeniçeri ayaklanmaları ile tahttan indirildiği görülürken ilk kez yeniçeri desteği ile tahta geçen Osmanlı padişahı kimdir.
CEVAP

S-10-a) Macaristan topraklarında Osmanlı hakimiyetinin kurulması Kanuni dönemindeki hangi savaşla gerçekleşmiştir?
CEVAP

b) Avrupa’da Yeniçağ’ın başlarındaki teknolojik gelişmelerden hangisi hem Rönesans hem de Reform hareketlerinin ortak bir nedenini oluşturur?
CEVAP

NOT:HER SORU 10 PUAN,HER ŞIK 5 PUAN DEĞERİNDEDİR.

SİZ BAŞARIRSINIZ O.AYDIN
 
Geri
Üst