Adım Adım Osmanlı Tarihi Padişahlar Albümü

A Çevrimdışı

adana

New member
Adım Adım Osmanlı Tarihi Padişahlar Albümü toplam 4 ciltten oluşuyor.

SUNUŞ
Adım Adım Osmanlı Tarihi ve Padişahlar Albümü; 1299'da Osman Gazi'nin, Osmanlı Beyliği'ni kurmasıyla başlayıp son Osmanlı padişahı VI. Mehmet Vahdettin'in 17 Kasım 1922 günü ülkeyi terk et¬mesine kadar geçen 623 yıllık bir dönemi kapsamakta...

Bu dönemde 36 padişah, devletin başına geçti. Farklı özellikteydi devletin başın¬dakiler. Bunlar arasında devleti çok iyi yönetenler, ordunun başında zaferden zafere koşanlar çoğunluktaydı. Padişahların bazılarında "av merakı", bazılarında "hanım merakı" daha ağır bastı; devlet işleri unutuldu. Çocuk yaşta başa geçenler oldu. İçle¬rinde akıldan yoksunları da vardı. Sonuçta devlet büyüdü, zarar gördü ve yıkıldı.

623 yıllık bu süreçte çeşitli olaylar, ekonomik ve sosyal yapılanmada farklılıklar görüldü. İyiler, kötüler... Doğrular, yanlışlar... Günahlar, sevaplar...

İnsan, çoğu kez düşünür ve kendi kendine sorar: İnsanın dünü nasıldı? Ne gibi mücadeleler verdi? Bugünkü kültür ve medeniyete nasıl ulaştı? İstedik ki, insan bu tür soruların karşılığını rahatlıkla bulup geçmişteki olayları öğrensin. Aynı zamanda düşüncelerini olgunlaştırsın ve kültür yönünden yükselsin.

İşte, bu amaçla yola çıktık. Üç kıtaya yayılarak evrensel bir imparatorluk kuran Osmanlı Devleti'nin ta¬rihini, kronolojik bir sıra içinde vermeyi uygun gördük. Bu, bir ihtiyaçtan doğdu. Çünkü elimizde İsmail Hami Danişmend'in ‘İzahlı’ Osmanlı Tarihi Kronolojisinden başka geniş kapsamlı kronolojik bir kaynak yoktu ve bu da, dilinin eskiliği nedeniyle kullanışsız bir hâl almıştı. Biraz da sıkıcıydı. Hatta bilim adamları ve yazarlar dışında, çoğu kimse tarafından bilinmiyordu bile...

Bu olumsuzlukları gözönüne alarak, hazırladığımız bu kronolojik albümde; önce¬likle, geleceğe ışık tutması açısından, geçmişte yaşananları, genç kuşaklara aktarma¬yı düşündük.

Albümde, her padişahın hayatını ve o dönem içindeki olayları resim, harita ve tablolar eşliğinde kronolojik bir sıra içinde vermeye çalıştık.

Bütün bunları yaparken de, okuyucuyu sıkmadan bilgilendirmek için, metin bölümünü kısa tutup görsel malzemeyi öne çıkardık.

Özetle, yoğun bir çalışmanın ürünü olan bu albümün, öğrenmek is¬teyen herkese yararlı olacağı inancındayız.http://www.4shared.com/file/107485991/3312c368/PADISAHLAR_ALBUMU_CILT_I.html
 
Geri
Üst