Akkad Ayinleri(İlginç)

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
RITUELS ACCADIENS

Par F. THUREAU-DANGIN

MEMBRE DE L'INSTITUT

PARIS EDITIONS ERNEST LEROUX

28, RUE BONAPARTE (VIc)-1921Tablet AO. 6479(Korunmak için, “Hava/Yel Lilissu”suna başvurduğunda,boynuzları ve tırnakları eksiksiz, siyah renkli bir inek (öküz?) adayacaksın.İnek, başından kuyruğuna kadar ‘sağlam’ (’dokunulmamış’, ‘lekesiz’) olacak.

Hayvanın vücudunun zift gibi kara olup olmadığını ve diğer özelliklerini bilge biri kontrol edecek,

Ayin için uygunsa, kabul edilecek.Eğer, (hayvanın) alnında 7 beyaz kıldan, yıldız biçiminde bir ‘leke/şekil’ var ise [(sum-ma 7 sipatu pis-tum İcima İcakkubi tu-kip’ ina isbatti)], (hayvana bu şekil) vurulmuşsa, işe koşulmuş ise, bir yerinde damga, leke var ise,(hayvan) ayin için kabul edilmeyecek.Uygun olan bir günde, ayin için seçilmiş inek/öküz’ü “bilgelik evi”ne götürdüğünde, öküzün/ineğin başının önünde duracaksın; (sunu) yerini temizleyecek, yeri arındıracaksın.Sonra iki adet taş/tuğla’yı, “Bilgelik Evi”nin kapısının sağ ve sol tarafına yerleştireceksin.Gök tanrıları için,

Yer’in ve Gök’ün tanrıları için ve ‘büyük tanrılar’ için

hoş kokular (tütsü?) kullanacaksın,

En iyi cins biralar dökeceksin.İnek/öküzü “bilgelik evi”ne sokacaksın.

Yere bir çarşaf sereceksin.

Çarşafın altına ve çevresine kum (toz,toprak?) serpeceksin.İnek/öküzü çarşafın üzerine getirip, tutacaksın.

Sonra keçi kılından yapılmış bir iple hayvanı bağlayacaksın.Bira’dan........

Hayvanın karşısındaki ‘yel’ davulunun/def’inin içine

...yerleştireceksin..

Azag-su ve Nin-a-ha-kud-du için 2 kutsamalık yerleştireceksin.2 sunu masası/kürsüsü yerleştireceksin.

Öyle ki, her birisinde

[içinde yağ ve bal olan];

7 arpa ekmeği,

7 buğday ekmeği (olsun.)Hurma ve Sasqd unu’nu yerleştireceksin.

Bira, şarap ve süt’ü yerleştireceksin.

Bir ‘adag-uwu’ kupası/vazosu/kadehi yerleştireceksin.

[.......] Selvi/Söğüt ağacı

[....... 1 adet kadeh/kupa yerleştireceksin.]

[.......]1/3 Min (ölçüsünde) beyaz yün

7,5 Min (ölçüsünde) keçi kılı yerleştireceksin.

[.......] bira’dan

saf (kutsal/kutsanmış?) su.

.....

‘Bilgelik Evi’nin taş’ı(nı/na)

yerleştireceksin.

........ 1 adet Tamaris demiri (?)

........ 1 adet Qan Satlali

........ başak’ı

........ kutsamalık

[....... ] Sedir ağacı yağı’ndan, bal’dan, kaymak’tan...

[..... yerleştireceksin,

tütsülük ve meşale/kandil...

[...... arındıracaksın.]

Sağ bud’u, böbrekleri, yakmalık et’leri sunacaksın.]

... (üzerlerine) ‘en iyi cins bira’,şarap, süt serpeceksin.

[...............] koyacaksın

[...............] kutsamalık........

[...............] 12 taş/tuğla yerleştireceksin:Üstlerine 12 parça bez sereceksin.

Üstlerine 12 tanrıyı yerleştireceksin.

Onlara Nin-a-ha-kud-du’nun kutsamalık su’yundan sunacaksın.Sonra, kurban’ı arındıracaksın.

12 kutsal sunu masasına yerleştireceksin.

12 sunu’yu sunacaksın:

Sağ bud’u, böbrekleri, ateşte kızartılacak etleri sunacaksın.

Üzerlerine ‘en iyi cins’ bira, şarap ve süt serpeceksin.Kokulu tohumlar atacaksın.

“Lilissu”yu yerleştireceksin.

Bir taş/tuğlayı Lum-ha için yerleştir;

bir sunu masası yerleştir,

bir kurban (parçası) sun.Bu inek/öküz’ün ağzını (gargara ile?) yıkayacaksın.Bir kokulu kamışın yardımıyla,

Kurbanın sağ kulağına,

“Alpu i-lit-tum Zi-i at-ta-ma”

duasını ( mırıldanacaksın ) söyleyeceksin.Bir kokulu kamışın yardımıyla,

Kurbanın sol kulağına (mırıldanacaksın) söyleyeceksin.Sedir ağacı özsuyu ile

Kokulu Tütsü ve Meşale (Çıra/ Ateş,Kandil?) yi arındıracaksın.Üzerine Gunnu yağından serpeceksin.

(Hayvanı) yüzü Batı’ya bakacak şekilde yerleştireceksin.İneğin postunu/derisini alacaksın.

Sonra üzerine Nisaba’nın kutsanmış Pilke ununu,

Su, birinci kalite bira, şarapla karıştırıp serpeceksin.

Kurban (hayvan) ın ince yağları ve yapraklarıyla birlikte hoş kokulu bitkileri;

4 qa (ölçüsünde) malt ununu

4 qa (ölçüsünde) bitqa ununu

1 (qa) (ölçüsünde) KUR-fu ununu

Galle cevizini

Hitit memleketlerinin Alun’unu birlikte ezeceksin.“Zilissu”nun üstünü örteceksin.

Üzerine bir yün ip gereceksin.

“Musukunnu” ağacından asa (sopa?), Meşe asa’sı (sopası?), Sedir ağacı asa’sı(sopası?) ve

Her türlü sert ağaç sopasını, “hava/nefes Lilissu” su için, arındırılmış vernikle/boyayla kaplayacaksın.Onun sol kolunun kasları(gücü?) ile

Lilissu’nun kapısı sana kapanacak.İpi düğüm yapacak, Lilissu’nun üzerine koyacaksın.

(Kötü) dilekler bağlanmış (düğümlenmiş) olacak.Lum-ha için bir sunuda bulunacaksın.

Ona, sağ budu, böbrekleri ve kızartmalık etleri sunacaksın.

(Üzerine) birinci kalite bira,şarap ve süt serpeceksin.

Ayın 15. günü Şamaş’ın (karşısındaki?)

“Havanın Lilissu”sunu (uzaklaştıracaksın?).Ea ,Samai, Marduk, Lum-ha ve bilge Lilissu için

5 kurban getirecek,

onlara sağ budu, böbrekleri, ateşte kızartmalık etleri sunacaksın.(Üzerlerine) ‘birinci kalite’ bira, şarap, süt serpeceksin.

Kokulu Tütsü’yü ve kandil (meşaleyi?) ,kutsama suyu ile arındıracaksın.“En-ki Utu [.............] za-de-de”

(sözlerini/duasını) üç defa tekrarlayacaksın.Ağzı (temizlemek?) yıkanacak [.............]

(Lilissu)’ya yapacaksın.İnce kurban (eti) yağı ve zeytinyağı ile

BAR-GE’yi ovacak, arındıracaksın.[Feallam] [a[ ? ]’ı ‘hava/üfürükçü Lilissu’nun

üzerine yerleştireceksin.

Kokulu tütsü aracını (buhurdanlık?) ve kandili arındıracaksın.Lilissu’nun elinden tutup (onu) tanrıların karşısına götüreceksin.

Sonra onu ‘kokulu tohumlar’ın arasına oturtacaksın.“Lugal-e dim-me-ir an-ki-a” duasını okuyacaksın.Bu ayini müridler görecek,yabancı görmeyecek.(Gören yabancının) ‘günleri’(ömrü) kısalır.(Bu ayinde) kutsanan kutsayan(lar)a görünecek.

İmansızlar (mürid olmayanlar) görmeyecek.

Bunlar,büyük tanrılar,Anu, Enlil et Ea’nın yasakları arasındadır.*****

[........ onun ömrü ] uzasın!

[.............] ‘Nefes Zilissu’su

[.........(?)Min ] Selvi/Söğüt ağacı.

½ Min (ölçüsünde) Mersin ağacı.

½ Min (ölçüsünde) kokulu kamış

[.........(?) Sikl ] (ölçüsünde) Gül (?)

10 Sikl (ölçüsünde) Annabu’nun kokulu bitkisi (ceylan bitkisi?)

[.........(?)Sikl ](ölçüsünde) Kasisibatu

[.........(?)] Sikl (ölçüsünde) ikanalktu

[.........(?) Sikl ] (ölçüsünde) Suadu

2 Qa (ölçüsünde) saf yağ

[.............] 2 Qa (ölçüsünde) sarap

[..............] ½ qa (ölçüsünde) Selvi/Söğüt ağacı özü.

[..........................]

1 adet beyaz örtü/ bez

1 adet kırmızı örtü/ bez

3 Min (ölçüsünde) (....? ) yün

7 Min (ölçüsünde) mavi yün

[.........(?)Min ] (ölçüsünde) Keçi kılı/ tüyü

2 Gur 4 Efa (ölçüsünde) Arpa

1 Efa(ölçüsünde) kokulu tohum (küncü?)

[.........(?)Min ] selvi/söğüt ağacı.

[......... buğday,tuz,mersin ağacı,1 kamış ]

[.........(?) Efa (ölçüsünde) Bitqa unu

4 Qa (ölçüsünde) Malt unu

[.....] asaları boyayacak[.......... ] vernik/boya

[........ ]

Demir.. ... ] ½ Min (ölçüsünde)

[.............] alet/araç/avadanlıklar

Hitit topraklarının Alun’u,

1 Min (ölçüsünde) parlatıcı vernik/boya

3 adet Musulcannu Asa’sı

3 adet Meşe

3 adet Sedir ağacı(ndan Asa)

3 adet ?

3 adet Tamaris,

Geri kalan Asa’lar,sert ağaçlardan olacak.

(her birinin uzunluğu 10 dirsek olan)

10 adet yün’den (yapılmış ) ip

1 adet,100 dirsek uzunluğunda yün ip

10 adet keçi kılından ip

(uzunluğu 4’er dirsek olan)

1 adet inek (kılı?) (derisi?) (barsağından?) ip

1 adet.......

1 adet yorgan/örtü***"Çanak/çömlekcilerin" (kadehçilerin?) aletleri/araçları :

4 adet kutsamalık

4 adet Icandurd

4 adet Sabharu kadehi/kupası

24 adet Adagguru kadehi/kupası

24 adet Iaabd kadehi/kupası

120 adet Malittu kadehi/kupası

300 adet Bagarru kadehi/kupası

60 adet tütsülük

5 adet Sabittu

6 adet Aggannu

6 adet Nisippu

2 adet Sinald

2 adet Narbaru

***

‘Tahtacılar’ın alet/araçları :

1 adet Kumtu

4 adet demirden çivi/mıh

Asa/sopa için gerekli ağaç/odunlar.‘Sele/sepetçilerin’ alet/araçları :24 adet sunu masası/kursusu (kamış/saz’dan)

24 adet meşale (kamış/saz’dan)

5 adet el meşalesi (kamış/saz’dan)

3 adet hasır/çarşaf (kamış/sazdan)

3 adet yorgan/hasır (kamış/saz’dan)(Anu ve Antum’un yüksek Rahibi (‘Kald’)

Uruk’lu Anu-Alpiddin’in oğlu Ribat-Ani’nin Tableti)Tablet: VAT. 8022(..................)

.... önlerine konulmuş su’yun ...........

Kald (Kahin) ,bir ‘nefes’ davulunun/def’inin içine........

Bir çarşaf yerleştireceksin:

Çarşafın altına kum (toprak,toz?) serpeceksin.

Kumları(toprak,toz?) çarşafın etraflarına da serpeceksin.İneği çarşafın üzerine çekecek,ayakta duracaksın.

Sonra kutsal su serpeceksin.

(Kurban’ın) ağzını yıkayacaksın.

Zisurra’yı etrafında dolaştıracaksın.

Bir taş/tableti onun önüne yerleştireceksin.

Buhurdanlık’a Selvi/söğüt (le ?) serpeceksinBirinci kalite bira serpeceksin.“Gu-gal gu-mah u ki-u,azag-ga” duasını,kokulu bir kamış (boru) ile ,kurbanın sağ kulağına okuyacak/ mırıldanacaksın.“Alpu i-lit-ti Zi-i at-ta-ma” duasını kokulu bir kamış (boru) ile kurbanın sol kulağına okuyacak/mırıldanacaksın.Kurbanı Lumha’nın karşısına yerleştireceksin.

Sonra Sedir ağacının özsuyundan serpeceksin.

İnegi (öküzü/boğayı?) kurban edecek,sonra kalbini Lumba’nın önünde Mersin ağacıyla,Sedir ağacı,Masbatu kokulu tozu ile ateşte yakacaksın.Buhurdanlığı kutsayacak,bira serpeceksin.(Kahin/rahip/dini görevli?) Kald kurbanı parçalayacak,kesecek.

Sonra .... sonra ayakta ineğin kafasını elinde tutacak.Sonra “Mu-lu na-a mu-lu na-a” sözünü 3 defa tekrarlayacak.Bütün bunları yaptıktan sonra 3 defa şu sözleri tekrarlayacak:

(( “Bu işler,bütün tanrıların işleridir.Bunları yapan ben değilim”. ))Su sunacaksın ve yıldızları rahatlatacaksın.Suyun içine,iyi kalite bira ile şarabı karıştıracaksın.Kutsal bir dana’nın ince iç yağlarını,

Hitit topraklarının Alun’nası

Galle cevizlerini ezeceksin.Sonra Nefes/üfürük Lilissu’nu örteceksin.Sol kolunun kasları (gücü?) ile Lilissu’nun kapısı sana kapanacak.Kurban edilen hayvanın ‘yünü’/postu ile Nefes/üfürük Lilissu’sunun sopasını(asasını) örteceksin.Bu postu alacak,bunu Nisaba’nın kutsanmış Pike ununa yatıracaksın.,Parlak boya/vernik ile boyayacaksın.Sonra ....Uygun bir ayda,uygun bir gün seçecek ve bu işlemleri yapacaksın.Kurban edilen ineği/öküzün etinden ‘yüksek (rahip) Kald’ yemeyecek.
 
ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
Ynt: Akkad Ayinleri

VAT. 8247 ( ve K. 6060)Dua :

Ulu boğa,sen büyük tanrıların yarattığısın!

Sen büyük tanrılarca var edildin!

...

Göklerdeki görüntün ulu tanrıların kararlarına bağlıdır!

Anu,Enlil,Enki ve Ninmab (Ninmah) ,

Göklerin büyük kaderlerini belirlediklerinde

Senin postun,senin topuğun,senin kasların tanrıların gizine karıştı!Bu tanrısal giz sonsuza kadar kalacak!

Bu tanrısal surette/görüntüde kaderi tayin edin !

Bu tanrı,onun tapınağı kutsal olsun,saf kalsın!

Kem laflar ondan uzaklaşsın![İkinci Bölüm]

Uruk’ta Anu Tapınağında Ritüel

I.Anu tapınağında gündelik sunular :

(.........)(Anu’nun yanındaki) makamına oturacak,

(sunu kurbanın) iç organlarını (elleriyle) kaldıracak,

Sonra Anu’nun “parakku”su üzerine yerleştirecek.

(Tanrı) Adad’ın Kâhin’i ve rahipler bu (iç) organları alacaklar.(Böylece) (Büyük) Yeme ayini son bulunca ,

(küçük) yemek (töreni başlayacak) sunulacak.(Hâkim, yönetici?) kandilleri, buhurdanlığı dolduracak (yakacak?).Sonra ilahi korosu ilahiye başlayacak:

“Bitu i-gal-lim di-im-ma ma-lit” ilahisini okuyacaklar.Sonra (yeme) tören bitecek.

Akşam (küçük) töreni bitecek.Sonra (büyük) akşam (töreni yapılacak)(yiyeceği sunulacak)

Altın buhurdanlıklar doldurulacak (yakılacak)

Sonra inek/öküz ve koyun sunulacak.

(Büyük) (yeme)(ayini) bitecek,(küçük)(yeme)(ayini) başlayacak.

İlahiciler ilahiye başlayacak.

“Bitu i-gal-lim di-im-ma ma-lit”

ilahisini söyleyecekler.

Sonra (yeme) (ayini) bitecek.

Gece ayini yapılacak.

Kapı kapatılacak.**

(Ayın) 10. günü:

Gece (akşam) vakti

Tanrı Anu için

“Umun Se-ir-ma-a an-ki-aa” ilahisi,(Öteki) tanrılar için:

An e-lum um-ma3

İlahisi söylenecek.

(Bu ilahilerle) Ub Sukkinakku içinde

Tapınağın Geceyarısı (ayini) yapılmış olacak.Şafak’ta kapılar açılacak,

Gece yarısı ayini son bulacak( son bulmuş olacak)?Sonra ( X? Görevli kişisi?) ‘el suyu’ sunacak.

Yağ’dan alacak;Sabah (yiyecek) töreni başlayacak.İlahiciler ilahi okuyacak.

‘Büyük (sabah) yemeki’ son bulunca , ‘Küçük yemek’ sunulacak; ‘Küçük yemek’ son bulunca, ‘Büyük –akşam-Yemek’i başlayacak.İlahiciler ilahi okuyacak.

‘Küçük’ akşam yemeği son bulacak.

Sonra kapı kapanacak.

(Ayın) 11. günü:

Gece vakti (gece yarısı) Anu için

“Am-e amai an-na” ilahisi,(öteki) tanrılar için

“E-lum di-di-ra” ilahisi okunacak.

Bu ilahilerle Ub Sukkinakku’da

Tapınağın gece yarısı ayini yapılmış olacak.Şafak vakti kapılar açılacak.(Hakim?,Yöneten?) “el suyu” sunacak,dolduracak,sonra Anu,Antu ve tum tanrılara inek/öküz ve koyun sunuları hazırlayacak.Anu,Antum ve tüm tanrılara akşam yemeği için sunacak.

Gece yarısı ayini yapılmadan (tören) bitmeyecek.

(Bu,ayın ) ilk gece yarısı ayininde,Ziyyarat’ın Ulu-parakku’sunun çatısı altında,

(Avlu’da) meydanda oturan tanrılara kapı kapanmayacak; yemek sunulacak.Göklerin Ulu Anu yıldızı doğduğunda ve

Göklerin Ulu (tanrıça) Antum’u doğduğunda,

Büyük Kağnı yükseldiğinde,

(o zaman dilekde bulun,dua et)((Kıral Anu ve güzel bir suretin doğurduğu;

Göklerin yıldızlarının parlak bir uyuşmasına benzer bu..)

( ortaya çıktığında derhal)

Göklerin Anu ve Antum’u için

Altın’dan yapılma sunak masasını (kürsüsünü)

yerine yerleştireceksin.Göklerin Anu ve Antum’una

El Suyu’nu sunacaksın.

Sonra masayı getireceksin.

İneğin,koyunun ve kuşların etlerini masaya yerleştireceksin.En iyi cins bira,en iyi cins şarap sunacaksın.

Her cins meyve’den hazırlayacaksın.Sedir ağacını, kokulu Masbatu tozunu,

kokulu tütsünün üzerine ekleyeceksin.Sonra Altın’dan bir Kupadaki dinlenmiş-sert şarabı, altın(dan,kaplama?) 7 kutsal sunu masasına dağıtacaksın.

Sagmegar (Jupiter),

Dilbat (Venus),
Gud (Mercure),

Kaimhnu (Saturne)
Salbatmu (Mars),

Sin ve Samai’ye

onların suretine “el suyu” sunacaksın.Sonra (diğer?) masalara inek,koyun,kuş etlerini, ‘sert’ şarabı taşıyacaksın.Her cins meyve hazırlayacaksın.

Altından 7 kandile Zuku’dan ve

hoş kokulu Masbatu tozundan koyacaksın.Sonra bir kupa ile sert şarabı altın sunu kabına akıtacaksın.Güzel kokulu büyük bir meşale......... El yıkama su (yunu kıral’ın Nimma’ları taşıyacaktır)

Sonra kıralı Esagil’e (Ev/tapınak+baş+Tanrı) sokacaklar (götürecekler,taşıyacaklar?).Görevliler daha sonra kapı’dan çıkacaklar.

Kıral tapınağa girince,

Urigallu (büyük rahip?) tapınaktan çıkacak.Sonra Asa,sonra Taç,kırallık alametleri

Kıraldan ( elinden) alınacak.
Bunlar Tanrı-Bel’in önündeki bir kürsüye yerleştirilecektir.

Sonra tapınaktan çıkacaktır.

Sonra kıralın yanaklarına vuracaktır.
d-ie-rib-iu’ya takdim edecektir.

d-Sa-kam-su’ya diz çökecektir.(Sonra şunları diyecektir : )

(( [Benim (bu işte) Günahım yok.
Karşıt (6 ?) tanrı/ulu(nun işi bu?)
Senin tanrına karşı gelmedim.
Babil’i(tanrı kapısını) yıkmadım.
Sana(?) tapınmaya karşı çıkmadım.
‘İmanlıların?’ yanaklarına vurmadım.))]

..... (kıral’ın) arkasına geçecek
..... kulaklarını çekecek,
......yere eğecek…


. . . . Kıral bir defa şu sözleri edecek:
(.............)


(Sonra Urigallu kırala şöyle diyecek:)
..... [ul] ad-kun ga-lal-du-nu . . . . .


Onların (seni) aşağılamasının sorumlusu ben değilim.
Ben (Babil’le?) ilgileniyorum,sorumlusuyum.
Onun duvarlarını ben yıkmadım.
......((Babil dedi ki : Korkma,korkusuz ol.....

**[Uruk tapınaklarında İçecek Sunuları :]

“Bütün yıl boyunca, her gün,

Büyük Sabah Yemeği’nde

... Anu’nun masasına 18 Kadeh/Kupa yerleştirilecek:

7’si sağ tarafta ( 3’ü arpa birası,4’ü tatlandırılmış/sulandırılmış biradır)

7’si sol tarafta [[3’ü arpa birası,

1’i tatlandırılmış/sulandırılmış bira,

1’i kokulu bira, 1’i testi/küp birası,

1’i [...] süt (ü) ]]

4 kadeh/kupa’da en iyi cins şarap.Küçük Sabah ( şafak) Sunusu;

Küçük ve Büyük Akşam Sunuları (Akşam ve yatsı?) :... Anu’nun masasına 18 Kadeh/Kupa yerleştirilecek:

7’si sağ tarafta ( 3’ü arpa birası,4’ü tatlandırılmış/sulandırılmış biradır)7’si sol tarafta [[3’ü arpa birası,

1’i tatlandırılmış/sulandırılmış bira,

1’i kokulu bira, 1’i testi/kup birası,

1’i [...] süt (ü) ]]4 kadeh/kupa’da en iyi cins şarap.

Fakat bunlar (Büyük Sabah?) sunusunda olmayacak.Tanrıça Antum’un masasına 14 altın Kupa/kadeh yerleştirilecek; Anu’ya sunulan biralardan sunulacak.İştar için 12 Kadeh/Kupa ,

Nanaia için 10 kadeh/Kupa yerleştirilecek.”

[Uruk tapınaklarında Tahıl Sunuları :]

“Bütün yıl boyunca, her gün,

birincil düzenli sunu,

648 litre arpa ve kızıl buğday’dır.Anu, Antu, İştar, Nanaia ve

Uruk’ta oturan öteki tanrıların

4 yiyecek töreni için

Değirmenciler/öğütücüler bu miktarı

her gün tapınak mutfakçılarına verecek.Bunun dışında,486 litre arpa ununu,

162 litre kızıl buğday ununu

mutfakçılar karıştırıp hazırlayacak, pişirecek.Toplam 243 Somun ekmekten,

30 adeti Anu’nun masasına

(8’i Küçük-Büyük Sabah sunularında,

7’si Küçük-Büyük akşam sunularında)30 adeti Antu’nun 4 sunusunda ....15 adeti Uruk’ta yaşayan tanrılara (dağıtılacak).

... Ayrıca, 1200 (yağlı) yufka ‘oturma ekmeği’, ‘oturanların ekmeği’ olarak (hazırlanacak).Değirmenci/öğütücüler, arpa ve buğdayı öğütmeye başladıklarında şu duayı edecekler:

“Ey kutsal Araire!

Tarlada tohumluk Saban bağlandı!”Mutfakçılar da hamur yoğurup fırına verirken

şu duayı edecekler:

“Ey Nisaba!(şükür sana) Bolluğun, Bereketin timsali! Rızkı bol olan!”

**

[Uruk tapınaklarında Meyve Sunuları:]

“Anu,Antu,İştar, ve Nanaia’ya,

Uruk’ta kalan öteki tanrılara,

bütün yıl boyunca,her gün,

648 litre en iyi cins hurma,

özel hurma,

Kuru incir,

Kuru üzüm

Ve (tatlı ve çerez?)

Sunulacaktır.**[Uruk tapınaklarında Kurban Eti Sunuları:]

“Anu,Antu,İştar, ve Nanaia’ya ,

Uruk’ta ‘Büyük Tapınak’ta,

‘Büyük Saray’da ,

‘Yer-Gök/Evren Tapınağı’nda,

“Anu’nun Zigguratı”nda oturan öteki tanrılara,

Yılın her günü düzenli olarak,

İnek/öküz ve koyun eti sunulacaktır.Tüm yıl boyunca ‘Büyük Sabah yemeği’nde,

iki yıl arpayla beslenmiş,

saf(dokunulmamış),yağlı,seçkin 7 adet koyun,

Sütle beslenmiş, yağlı, seçkin 1adet koyun, halinde toplam 8 koyun sunulacaktır.Ayrıca,1 adet yetişkin inek/öküz,

Sütle beslenmiş 1 adet (süt) dana(sı) ve

(ilk sayılanlara göre) ikinci durumda olan ve

arpa yedirilmemiş 10 adet koyun sunulacaktır.Yani, tüm yıl boyunca ‘Büyük Sabah yemeği’nde:

1 adeti özel yetiştirme 18 adet koyun;

1 adet İnek/öküz,1 adet süt danası.Koyunları ve inek/öküzleri kesen Kasap,

(kesim sırasında) şu duayı/sözleri söyleyecektir:

“Şamaş’ın oğlu!

Sürülerin çobanı!

Kırlarda yeşilliği var eden!”Kasap, sadece An, Antum, Jupiter ve Venüs’e (öteki tanrılara değil!) dua edecektir.‘Küçük Sabah Yemeği’nde,

tüm yıl boyunca, her sabah,

Anu, Antum ve öteki tanrılara,

İki yıl arpayla beslenmiş, saf,

6 adet yağlı koyun,

1 adet sütle beslenmiş, seçkin 1 koyun,

Ve 5 adet, yukarıdakilerden daha az kaliteli ama seçkin ve arpa yememiş(arpayla beslenmemiş ?) Koyun;

1 adet yetişkin inek/öküz,

8 adet kuzu,

5 adet hamurla özel beslenmiş Ördek,

2 adet ,(normal ?) Ördek,

3 adet hamur unuyla beslenmiş Kaz,

20 adet Kumru,

3 adet Deve Kuşu yumurtası,

3 adet Ördek Yumurtası sunulacaktır.Tüm yıl boyunca ‘Büyük Akşam Yemeği’nde,

Anu, Antum ve öteki tanrılara,

her birisine kendi tapınağında,

yağlı, iki yıl boyunca arpa ile beslenmiş, saf(lekesiz, dokunulmamış),özel bakımlı 4 adet koyun,

5 adet (normal? Yukarıdaki özel sınıflamaya girmeyen) arpa yememiş koyun,

10 adet Kumru sunulacaktır.Tüm yıl boyunca ‘Küçük Akşam Yemeği’nde, aynı tanrılara,

4 adet, yağlı, iki yıl boyunca arpa ile beslenmiş, saf(lekesiz, dokunulmamış),özel bakımlı koyun,

1 adet sütle beslenmiş erkek koyun(kuzu?),

5 adet arpa yememiş (normal?) koyun, sunulacaktır.Böylece tüm yıl boyunca her gün,4 yemek’te adı yukarda belirtilen tanrılar için,

21 adet, iki yıl arpayla beslenmiş, saf, yağlı koyun,

4 adet sütle beslenmiş, seçkin Koyun,

25 adet, seçkin, sütle beslenmemiş Koyun;

2 adet yetişkin İnek/öküz,

1 adet Süt Danası

8 adet Kuzu,

20 adet Kumru,

5 adet, hamurla özel beslenmiş Ördek,

2 adet ,(normal ?) Ördek,

4 adet Ushummu,

3 adet Deve Kuşu Yumurtası,

3 adet Ördek Yumurtası sunulacaktır.

***
 
Geri
Üst