Alexıos Komneos(Aleks Komnen)

M Çevrimdışı

mehtap-gez

Super Moderator
Bizans imparatoru ve Komnenler sülâlesinin kurucusu (1048-118). Bizans'ın en karışık bir döneminde imparator oldu (1081). Peçenekler, Tuna'yı geçerek Balkan şehirlerine akınlara başlamışlardı. Türk Selçuklu orduları, Marmara ve Ege denizi kıyılarına kadar ilerlemişlerdi. Çaka Bey donanmasıyla Ege denizindeki adalara ve Yunanistan kıyılarına baskınlar yapıyordu. Aleksi Komnen, cesur bir komutan, eşsiz bir diplomattı, imparatorluğu güç durumdan kurtarmayı başardı. Önce Peçeneklerle uğraştı. Onları, Enez yakınlarında yenilgiye uğrattı, önemli ekonomik yararlar karşılığında Venedik donanmasının yardımını sağladı. Türk ilerleyişini önleyebilmek için papadan yardım istedi. 1096 yılında İstanbul önlerine gelen Haçlı ordularını hemen Anadolu yakasına geçirdi. Haçlı ordusuna bir Bizans birliği verdi. Selçukluların haçlılarla savaşmasından yararlanarak Anadolu'nun batı taraflarını yeniden ülkesine kattı.
.
 
Geri
Üst