Ankara Fetvası'nı (Karşı Fetva) İmzalayan Din Adamları

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Kaynak: diyanet.gov.tr​

Davet eden Ankara Müftüsü Bilecik Müftüsü Mehmet Rifat Mehmet Nuri

Bursa Müftüsü Gümüşhane Müftüsü Ahmed Hamdi Mehmed Fevzi

Eskişehir Müftüsü Sinop Müftüsü Mehmet Salih Salih

Kütahya Müftüsü Samsun Müftü Vekili Fevzi Bahri

Denizli Müftüsü Tokat Müftüsü Ahmed Hulusi Elhac Ömer

Diyarbakır Müftüsü Çerkeş Müftüsü Elhac İbrahim Mustafa

Taşköprü Müftüsü Ayancık Müftüsü Mehmed Emin İsmail Hakkı

İnebolu Müftüsü Boyabat Müftüsü Ahmed Hamdi Ahmed Şükrü

Daday Müftüsü Tosya Müftüsü Rüşdü Bahâeddin

Araç Müftüsü Tirebolu Müftüsü Hasan Tahsin Ahmed Necmeddin

Bünyan Müftüsü İnegöl Müftüsü İbrahim Hakkı Fehmi

Yenişehir Müftüsü Narman Müftüsü Hüseyin Hüsnü İsmail Hakkı

İspir Müftüsü Akdağ Müftüsü Ahmed Mehmed Edib

İskilip Müftüsü Urfa Müftüsü İsmail Hakkı Hasan

Hizan Müftüsü Maçka Müftüsü Mustafa Sırrı Kâmil

Gemlik Müftüsü Mihalıççık Müftüsü Ahmed Vasfî Abdülgafûr

Kirmastı Müftüsü Söğüt Müftüsü Osman Mustafa

Tortum Müftüsü Gümüşhacıköy Müftüsü Elhac Ali Ali Rıza

Merzifon Müftüsü Yusufeli Müftüsü Vehbi Ahmed

Çine Müftüsü Yozgat Müftü Vekili Ahmed Zühdü Şükrü

Meclis-i Milli Âzâsından Isparta Müfti-i Sâbıkı

Hüseyin Hüsnü

Karahisar-ı Sâhib Mebusu, Müderris Sivas Mebusu, Ulemâdan Mehmed Şükrü Mustafa Tâki

Isparta Mebusu, Ulemâdan Karahisar-ı Sahib Mebusu, Ulemâdan Hafız Ibrahim Nebil

Silifke Mebusu Kuzâttan Kırşehir Mebusu, Müfti-i Sabık Hacı Ali Müfîd

Bursa Mebusu, Karacabey Müfti-i Bursa Mebusu, Ulemâdan Sabıkı Mustafa Fehmi Abdullah Servet

Kayseri Mebusu, Müfti-i Sâbıkı Kayseri Mebusu, Ulemâdan Ahmed Remzi Mehmed Âlim

Ankara Ulemâsından, Kocabey Hacı Bayram Medresesi Müderrisi Medresesi Müderrisi Müsevvit Beynamlı Elhac Mustafa Hacı Süleyman

Molla Büyük Medresesi Müderrisi Şehâbiye Medresesi Müderrisi Ismail Sadullah

Sâriyye Medresesi Müderrisi Hânekâ Medresesi Müderrisi Mehmed Şevki Ahmed Şefik

Zeynelâbidin Medresesi Müderrisi Yeşil Ahî Medresesi Müderrisi Hamza Âbidin

Sarı Kadın Medresesi Müderrisi Zincirli Medresesi Müderrisi Tevfik Abdullah Hilmi

Bâyezid Dersiâmlarından Reisü'l-kurra Rıf'at Hüseyin Hilmi

Bursa Ulemâsından, Reisu'l- Bursa Müfti-i Sabıkı Ve Çelebi Sultan Müderrisin: Hacı Yusuf Medresesi Müderrisi: Ömer Kâmil

Murad-ı Sani Medresesi Müderrisi Cami-i Kebir Mahallesi Şeyhi Elhac Sâdık Elhac Ahmed Efendi

Hüseyin Çelebi Medresesi Çendik Medresesi Müderrisi Müderrisi: Mehmet Kâmil Mehmed Emin

Giridî Ahmed Paşa Medresesi Bâyezid Paşa Medresesi Müderrisi Müderrisi: Süleyman Vehbi Abdulkâdir

Vaiz Medresesi Müderrisi Mehmed Vâni Medresesi Müderrisi Hafız Hakkı Mehmed Sâid

Ivaz Paşa Medresesi Müderrisi Mekteb-i Sultani Ulûm-ı Diniye Sâdık Muallimi: Celâleddin

Hınıs Müftüsü Bâyezid Müftüsü Şeyh Bahâeddin Abdülhâdi

Diyadin Müftüsü Sivrihisar Müftüsü Ömer Mehmed Ali Niyazi

Orhaneli Müftüsü Lice Müftüsü Yusuf Ziya Ahmed

Erbaa Müftüsü Yozgat Müftüsü Abdullah Fehmi Mehmed Hulûsi

Gürün Müftüsü Boğazlıyan Müftüsü İsmail Vehbi Abdullah

Bayburt Müftüsü Havza Müftüsü Fahreddin İsmail

Bünyan Müftüsü Siverek Müftüsü Mehmed Tevfik Osman

Direk Müftüsü Haymana Müftü Vekili İskender Kâzım Ahmed Vehbi

Devrek Müftüsü Bozdoğan Müftüsü Abdullah Sabri Hasan Tâhir

Mudanya Müftüsü Simav Müftüsü Mehmed Niyazi Mehmed Âkif

Karacasu Müftüsü Gediz Müftüsü Mustafa Hulûsi Süleyman

Demirci Müftüsü Viranşehir Müftüsü İbrahim Hakkı İbrahim

Kayseri Müftüsü Maraş Müftüsü Nuh Hacı Ahmed

Bağçe Müftüsü İncesu Müftüsü Mehmed Salim Mahmud

Bitlis Müftüsü Uşak Müftü Vekili Abdülmecid Ali Rıza

Eşme Müftüsü Diyarbekir-Silvan Müftüsü Nazif Abdurrahman

Hizan Müftüsü Van Müftüsü Abdülmecid Rıza

Acıpayam Müftü Vekili Balya Müftüsü Hikmet Hulûsi Hüseyin

Müderrisinden Niksar Müftüsü Abdullah Mustafa Fehmi

Müderrisînden Müderrisînden Hacı Süleyman Halil

Çal Müftüsü Çine'de Milli Ordu Müfettişi Ahmed İzzet Gümülcineli Esad

Müderrisînden ve Medrese Muallimlerinden

Mustafa Rif'at

Kurşunluzade Medresesi Dersiâm ve Medrese Müderrisi: Ali Rıza Muallimlerinden: Mehmet Hayati

Ulemâdan Kazan Ulemâsından Tayfur Elhac Yahya

Ulemâdan Darü'l-Hilâfetü'l-Âliyye Medresesi Abdurrahman Muallimlerinden: Hafız Mahmud

Fâzıl Abdurrahman Medresesi Dâr-ı Mezkûr Muallimlerinden Müdürü: Ramazan Hafız Kemal

Dâr-ı Mezkûr Muallimlerinden Dersiâmdan Ahmed Ilyas

Müderrisinden Muallim Müderrisinden Mehmed Naci Mehmed

Müderrisinden Müderrisinden Abdülaziz Hafız Hüseyin

Müderrisinden Muallim Dârü'l-Hilâfetü'l-Âliyye Medresesi Ahmed Hamdi Muallimlerinden: Elhac Ziya

Müderrisinden Muallim Esâtizade-i Ulemâdan Ve Meşâyih-i Ahmed Rüştü Sa'diyye'den: Erzurumlu Ismail Hakkı

Mut Müfti-i Sâbıkı Burhaniye Müfti-i Sâbıkı Mustafa Kasım Hoca Mehmed

Hamzabey Medresesi Müderrisi Müderrisinden Abdurrahman Zühdü Ahmed Rüşdü

Gümüşhane Ulemâsından Gümüşhane Ulemâsından Azmi Imam Mustafa

Hapsmân Ulemâsından Hapsmân Ulemâsından Osman Nuri Osman Şemseddin

Balıkesir Kadısı Balıkesir Kadı-i Sâbıkı (44) Mehmed Şükrü Âlim

Rıfat Efendi ve Karşı Fetvası ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.
 
Geri
Üst