Antigonoslar

M Çevrimdışı

mehtap-gez

Super Moderator
Büyük İskender'in komutanlarından antigonos'un kurduğu sülâledir. Makedonya krallığını, İ.Ö. 277'den İ.Ö. 168'e kadar bu sülâle yönetmiştir.
Antigonos, Büyük İskender zamanında Frigya'nın yönetimiyle görevlendirilmişti. İskender'in ölümünden sonra onun imparatorluğunu yeniden kurmak istedi. Yunan sitelerinin siyasal bağımsızlığına saygı gösterdi; onların güvenini kazandı. Anadolu, Suriye ve Mezopotamya'nın bir bölümüne egemen oldu (İ.Ö. 311). Daha sonra oğlu ile birlikte kral unvanını aldı. Atina'yı baskıdan kurtardı. Korint birliğini yeniden kurdu, Mısır'ı ele geçirmek istediyse de başaramadı. Frigya'da İpsos'ta kendisine karşı olanlarla yaptığı savaşta yenildi ve öldürüldü (301).
Antigonos'un oğlu Dimitrios, Makedonya'ya geçerek kendisini kral ilân ettirdi (İ.Ö. 294). Bununla kalmayarak babasının devletini yeniden kurmak için hazırlıklara girişti. Toroslar-yöresinde Selevkos’la yaptığı savaşta tutsak düştü. Suriye'de oturmak zorunda bırakıldı (İ.Ö. 285). İki yıl sonra öldü. Dimitrios'un oğlu Antigonos Gonatas, Makedonya, Yunanistan ve Trakya'ya saldıran Keltlere (Galatlar) karşı kesin bir zafer kazandı, onun bu başarısı Makedonya kralı olmasını sağladı (İ.Ö. 277).
Antigonos Gonatas, Yunanların çıkardıkları ayaklanmayı bastırdı. Devletini güçlendirdi. Bu sülâleden gelen krallar, İ.Ö. 168'e kadar Makedonya'ya egemen oldular. Bu zamanda Romalılar da güçlü duruma gelmişlerdi. İkinci Pön savaşı sırasında Makedonya kralı V. Filip, Romalılara karşı Kartacalı komutan Hannibal ile birlik oldu. On bir yıl süren savaşlardan sonra (İ.Ö. 216-205) Romalılarla barış yaptı. İkine iPön savaşından sonra başlayan ve üç yıl süren ikinci savaşta (İ.Ö. 200-197). V. Filip yenilgiye uğradı. Koşullan ağır olan bir barış yapmak zorunda kaldı. V. Filip, bundan sonra devletim güçlendirmeye çalıştı, öldüğü zaman (İ.Ö. 179), zengin bir hazine ve kuvvetli bir ordu bıraktı. Yerine geçen oğlu Perse (Perseus) on bir yıl hükümdarlık yaptı. Yunanistan'da çok sevildi. Romalılarla yaptığ savaşta (İ.Ö. 171-168) yenilgiye uğradı. Romalılar, Makedonya'yı ele geçirerek bu devlete son verdiler. Perse yakalanarak Roma'ya götürüldü.
 
Geri
Üst