Arius

M Çevrimdışı

mehtap-gez

Super Moderator
Hıristiyanlıkta bir mezhep kurucusu (280-336). İskenderiyeli bir papaz olan Arius, İsa'nın Allah’lığını inkâr etmiş, onun yaratılmış olduğunu ileri sürmüştür. Kurduğu mezhebe Arianizm denir. 325'te toplanan İznik Konsili Arius'u mahkûm etmiş, İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu, fakat babası tarafından yaratıllmadığını açıklamıştır.
ARKADİUS, Doğu Roma İmparatorluğu'nun ilk imparatoru (İS. 377-408). I. Teodosius'un büyük oğludur. I. Teodosius, birliğini kaybetmiş ve bu yüzden yönetimi güçleşmiş olan Roma imparatorluğunu iki oğlu arasında paylaştırdı. Doğu ülkelerini Arkadius'a, batı ülkelerini Honarius'e verdi. I. Teodosius, İ.S. 395'te ölünce, Roma imparatorluğu kesin olarak ikiye bölündü. Doğu Roma imparatorluğunun başkenti Konstantinopolis (İstanbul) oldu. Arkadius, devlet adamlarının ve karısının etkisi altında kaldı. Vizigot kralı Alarik'in Makedonya'yı ve Trakya'yı yakıp yıkmasına engel olamadı. Karısının Arianizm mezhebim desteklemesine göz yumdu. Genç yaşta öldü.
 
Geri
Üst