Armenakan Komitesi

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
ARMENAKAN KOMUTESİ
Ermenilerin Türkler aleyhine çalışmak üzere kurdukları ilk komite ve ilk siyasi kuruluştur. 1885’de Van’da kurulmuştur.
“Kan dökmeden hürriyet elde edilemez” sloganı ile işe başlamıştır. Fransa’da çıkardıkları “Armenia” gazetesi ile kamuoyu oluşturmaya çalışmışlardır. İhtilal yolu ile Ermeni bağımsızlığını sağlamayı amaçlamışlar ve bunu gerçekleştirmek için hazırladıkları programda:
Tüm Ermenileri biraraya getirmeyi,
İhtilalci fikirleri yaymayı,
Üyelerine silah kullanmayı ve askeri eğitim yaptırmayı,
Silah ve para temin etmeyi,
Gerilla Kuvvetleri meydana getirmeyi,
Halkı genel bir isyana hazırlamayı, öngörmüşlerdir.
Askeri eğitim konusunda, Van Rus Konsolosluğunda görevli bir binbaşıdan yardım almışlar ve eğitimi Van Ermeni okulunda yapmışlardır.
Komitenin bilinen faaliyetleri şunlardır:
Türk jandarmalarına saldırılar,
Çeşitli cinayetler,
Aşiretlere saldırılar,
Ekim 1892’de, Van’da bir polisin katli,
Haziran 1895’de, Hıncak Komitesi ile beraber Van isyanına katılmaları,
200 kişilik bir grupla köy ve kasabalara baskınlar yapmaları.
Bu komitenin üyeleri sonradan Taşnak ve Hınçak Komitelerine geçmişlerdir.
 
Geri
Üst