Aşıkpaşazade Derviş Ahmet

Ç Çevrimdışı

çubuk prenses

New member
Aşıkpaşazade Derviş Ahmet, 15. yüzyılda yaşamış olan ünlü Aşıkpaşazade Tarihi'nin yazarı tarihçi ve yazardır.

1393'te Amasya'da Elvan Çelebi köyünde doğdu. Şeyh Yahya'nın oğlu, Tasavvuf şairi Aşık Paşa'nın torununun çocuğudur. Bu nedenle Aşıkî mahlasını kullanmıştır. 1413 yılında hastalanıp Orhan Gazi'nin imamının oğlu Yahşi Fakih'in evinde kaldığında Yıldırım Bayazıd'a kadar yazılmış bir Osmanlı tarihini okuması, kendisini bu işe verdirmiştir.

1413-1419 yılları arasında Rumeli'de Musa Çelebi'nin hizmetinde bulundu. 1419 yılında köyüne döndü. 1422 yılında köylerindeki tekkeye uğrayan Mihaloğlu Mehmed Bey, Ahmet'i II. Murat'ın ordusuna getirdi. II. Murat ile Mustafa Çelebi arasında yapılan Ulubat savaşını seyretti.

1436 yılında hacca gitti. 1437 yılında Üsküp'e gidip İshak Bey'in yanında akınlara katıldı. 1438 yılında II. Murat'ın Macaristan seferine katılarak gazi oldu. 1448 yılında II. Kosova savaşı'na girip vuruşmuştur. 1453 yılında İstanbul'un alınışında bulundu. Fatih Sultan Mehmet kendisine Cibali yakınında bir ev verdi. Evin yanına dedesi Aşık Paşa adına bir mescit yaptırdı.

Fatih'in hizmetinde çalışırken padişahın çok beğendiği bir kişi olarak tanındı. 1456 yılında Edirne'de Fatih'in çocuklarının sünnetine davet edildi. Zeyni tarikatına girdi. 1481 yılında 88 yaşında iken İstanbul'da vefat etti. Mezarı Cibali yakınındaki Aşıkpaşa Mescidi bahçesindeki türbesindedir.
ESERLERİ
Aşıkpaşazade Tarihi
 
Geri
Üst