Batının İnsanlık Suçları

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
ABD Başkanı T.Roosvelt’in Amerikalıların yerlilere karşı besledikleri soykırımcılığı özetlemesi açısından önemlidir:

“Ben en iyi yerli(Kızılderili) ölü yerlidir diyecek kadar çok ileri gitmek istemiyorum ama onda dokuzu öyledir”

Amerika kıtasının,Avrupalılara göre ilk defa, Avrupalı bir İspanyol olan Colombus tarafından 1492 yılında keşfedilmesiyle birlikte,Avrupa kıtasındaki ülkelerin iktidarları bu yeni keşfedilen kıtayı işgal etmek ve oralarda kendi coğrafyalarını oluşturmak amacıyla AKrayipler,Meksika daha sonra tüm Güney ve Kuzey Amerika’yı içine alacak bir biçimde işgale başladılar. Yeni sömürge alanları edinmek ve Avrupa’daki ekonomik krizden çıkmak için İngilizler,İspanyollar,Portekizliler,Almanlar,İska ndinavlar,İrlandalılar ve Fransızlar birbirleriyle yarışırcasına Amerika kıtasını sömürgeleştirmeye başladılar. Fakat bu kıtaya vardıkları zaman, kendilerinden önce kıtayı keşfedip yaşamakta olan çeşitli medeniyetlerle karşılaştılar. Amerika kıtasındaki bu yerliler,20.000 yıl önce Asyadan Bering boğazı üzerinden gelmişlerdi ve yerleştikleri bölgelere göre kültürel oluşumlar ve sosyal ilişkiler geliştirmişlerdi.

Ve 1492’de Colombus bugünkü Haiti ve Dominik Cumhuriyeti’nin bulkunduğu yer olan Hispanioda adasına 50 kişiyle ayak bastığında adadaki toplam nüfus 8 milyondu. Bundan 22 yıl sonra ise geride kalan nüfus sadece 28.000 idi. Sömürgecilerin adaya ayak bastıklarından 50 yıl sonra ise yerli halktan sadece 200 kişi hayatta kalmıştı.olaylara tanıklık eden bir İspanyol misyoneri,gördüklerini şöyle dile getiriyordu:

“Bir gün Las Casas önlerinde İspanyollar 3000 kişinin kellesini kesiyorlardı,organlarını parçalıyorlar ve ırzlarına geçiyorlardı. Ben hayatımda bu kadar barbarlığın benim insanlarım tarafından yapıldığının hiçbir örneğine hiçbir zaman şahit olmadım” diyor ve devam ediyor; İspanyollar insanları kaynayan kazanlara atıyor,yerlileri bir kancaya asıyor ve kızartıyorlardı. Kızaran insanları köpeklere yediriyorlardı…

Kızılderili tarihine unutulmaz bir olay olarak geçen Wounded Knee katliamı sorumlularından olan Amerikalı Bnb.John Vance Lauderdale,yerlileri toplu olarak katletmelerinin sebebini 1866 yılında şöyle açıklıyordu:

“Rahatsızlıktan kurtulmak için yeryüzündeki bütün yerliler kesinlikle öldürülmelidir. Bunlar kırsal kesimde yaşayan korsanlardır,yeryüzü için iyi varlıklar değiller ve zamanında yeryüzünden gitmeleri medeniyetin(!)iyiliği için gereklidir”

İngilizler tarafından işgal edilen bölgelerde de durum bundan farklı değildi. Tarım alanları yakıldı,yerliler hiç yoktan meydana gelen saldırılarda katledildiler. Ne zaman barış istedilerse hep İngilizler tarafından sahte bir anlaşma yapıldı ve ardından da İngilizler barış zamanı olduğunu sanan yerlilere beklenmedik biçimlerde saldırdılar. Çünkü sömürgeciler yerlileri yeryüzünden silmek istiyorlardı.

Virginia Valisi Jefferson, Ohio’daki Shawnees ve Cherokees yerlilerini, ABD başkanının emriyle Missisipi’ye tehcir etti. Aynı vali,Savaş Bakanlığı’na gönderdiği raporda,Amerikalıların bölgede gelişmelerinin önünde, yerlilerin çok büyük tehlike oluşturduğunu ve bundan dolayı hepsinin yok edilmesi gerektiğini belirtiyordu.

Ve Amerika’da 1900 yılına gelindiğinde milyonlarca yerliden geriye hayatta kalanlar şunlardı:

· New Hampshire:22

· Arkansas: 66

· Virginia: 12

· Delaware: 9

· Connecticut: 153

· New Jersey: 5

· Alabama: 177

· Georgia: 19

· Maryland: 3

· Texsas: 470

· Ohio: 42

· Carolina: 121Kaynak: Batı Tarihinde İnsanlık Suçları, (Sefa M.Yürükel)
 
Geri
Üst