Beşika Hadisesi

E Çevrimdışı

esaRet__

New member
BEŞİKE HADİSESİ

Çıkıyor gönüllere istimdadı, Sâmiamda vatanın feryadı.
Çıkıyor gönüllere istimdadı, Yaralı bir ananın evlâdı.
Etmesin mi anaya imdadı? Rumeli can veriyor yok mu ilaç.
Edelim sıhhatini istimzaç; Etmeyelim kimseyi izaç?
Zırhlılar her yeri tehdit ediyor, Makedonya bunu tes'it ediyor.
İnkırazı bize teyit ediyor. Yemenin purişi malumu cihan.
Ne için eyledi millet isyan?
Zulme ister mi bu yoldan burhan, Turuşkalar bile aldı meydan.
Hani kânun-u adalet nerede? Mülk-ü millette himaye saadet nerede?
Haricen mülk-ü himaye nerede? Bizde evvelki şecaat nerede?
Gelse Ertuğrul şöhret-i pervas, Eder elbette tahayyür ibraz.
Vatanın feyzine kadir olamaz, Yeniden fethine verseydi cevâz...
Yıldırım görse şu ahvalimizi, Ateş kahrı yakar hâlimizi,
Af eder mi bizim efâlimizi, Mahveder cümle-i emsalimizi,
Ey büyük Fatih’i İstanbul'un... Bu revş olmadı mı makbulün.
Say ile toplanılan mahsulün, Berhava oldu fakat meçhulün...
Yazık oldu Vatana ah yazık... Her ağızdan çıkıyor: Eyvah yazık!
Acısın bizlere, ah yazık!

Mustafa Kemal ATATÜRK
 
Geri
Üst