Bu Öyle Bir Devlettir Ki ...

E Çevrimdışı

esaRet__

New member
İnebahtı sonrasında Kaptan-ı Derya rütbesi verilen Kılıç Ali Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun esas teşkilatını pek bilmediğinden, yeniden büyük donanma inşa etme faaliyetleri sırasında, Vezir-i âzam Sokullu Mehmed Paşa'ya; "Tekne keşfi ve ihdası mümkündür. İlla, mesela iki yüz gemiye beş-altı yüz lenger(gemi direği), palamar ve ip ,her gemiye yelken ve diğerlerinin tedarikine imkan yoktur" deyince bütün bu faaliyeti durmadan tâkip ve idâre eden Sokullu, Kaptan Paşa'ya, Osmanlı İmparatorluğu'nun azâmet ve şâşasını gösteren şu tarihi cevabı verdi:"Paşa hazretleri! Sen henüz bu Devlet-i Âliyye'yi bilmemişsin; bevallah böyle bilmiş ol ki, bu devlet ol devlettir ki; isterse bütün donanmanın lengerlerini(gemi direği) gümüşten, iplerini ibrişimden(ipek), yelkenlerini atlastan etmekte zorluk çekmez ve herhangi geminin halatını(âletler) ve yelkenini yetiştiremezsen minval(gidiş) üzere benden al! " deyince Kılıç Ali Paşa memnun olup; Vezir-i âzamın elini öptü.
 
Geri
Üst