Capet'ler (Kapetler) Hanedanı

M Çevrimdışı

mehtap-gez

Super Moderator
Ortaçağ'da Fransa'yı yöneten kral sülalesi (987-1328). Fransa ve Almanya'daki Korolenj hanedanından olan krallar, ülkelerini Danimarka ve İskandinavya'da oturan Normanlar'a karşı koruyamadılar. Bu yüzden de otoriteleri günden güne zayıfladı. Bu sırada Paris bölgesinde ise zengin ve güçlü bir aile olan Capetler önem kazanmaya başlamıştı. Capetler Normanlar'a karşı Paris'i kahramanca savundular. Bu hanedandan olan Hugues Capet, Rens piskoposu ile anlaşarak kendisini kral seçtirdi (987). Böylece Fransa'da yeni bir hanedan işbaşına geçmiş oldu.
Capet Hanedanı'ndan gelen krallar ülkelerinde fazla söz geçiremediler. Kontlar ve dükler kralı biçimsel olarak tanımakla birlikte gerçekte çoğu kez bağımsız hareket ediyorlardı. Kralın ise ancak kendi ülkesinde sözü geçebiliyordu. Bu hanedanın ünlü hükümdarlarından Philippe Auguste ve Saint Louis Haçlı Seferleri'ne katıldılar; fakat başarı sağlayamadılar.
 
Geri
Üst