Ders kitaplarının MEB tarafından belirlenmesine iptal

umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
- Anayasa Mahkemesi, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda değişiklik yapan 5005 sayılı Kanun'un, "ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulacak kitaplardan sadece 'ders kitaplarının' Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) belirlenmesini" öngören hükmünü iptal etti.

CHP, 5005 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Anayasa Mahkemesi, Kanunun 2. maddesiyle değiştirilen 1739 sayılı Yasanın 55. maddesinin, "İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulacak ders kitapları, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir" şeklindeki hükmü iptal etti. Yüksek mahkeme, okullarda okutulacak kitaplardan sadece ders kitaplarının MEB tarafından belirlenmesini, Anayasa'nın "Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi" başlıklı 42. maddesindeki, "eğitim ve öğretimin, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılacağına" ilişkin hükmüne aykırı buldu. Yüksek mahkeme, MEB'in sorumluluğunun okullarda kullanılacak tüm araç ve gereçleri kapsadığına işaret etti.

Bu hükmün iptali, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

MEB'in taşınmazlarının satışı

Yüksek Mahkeme ayrıca, 5005 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle 1739 sayılı Yasa'nın 51. maddesine eklenen, "MEB kullanımında bulunan mülkiyeti il özel idaresine veya köy tüzel kişiliğine ait taşınmazlardan gerekli görülenlerin, mülkiyetinin Hazineye bedelsiz devrinden sonra; MEB ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 24. maddesine bağlı olmaksızın satmaya Maliye Bakanı yetkilidir" şeklindeki hükmün, "MEB kullanımında bulunan mülkiyeti il özel idaresine veya köy tüzel kişiliğine ait taşınmazlardan gerekli görülenlerin, mülkiyetinin Hazineye bedelsiz devrinden sonra..." ibarelerini iptal etti.

Yüksek Mahkeme, bu bölümün, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünü durdurdu.

Söz konusu düzenlemenin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

kaynak:AA
 
Geri
Üst