Ebced hesabı

M Çevrimdışı

mehtap-gez

Super Moderator
Her harfi bir rakamı karşılayan, Arap harfleriyle yazılı sekiz sözcükten. oluşan bir harf sistemiyle tarih ya da bir harf belirtmedir. Bu yöntem, bütün İslâm ülkelerinin edebiyatında tarih düşürmede kululanılırdı. Savaş, doğum, ölüm gibi bir olayın cami, çeşme, medrese gibi bir yapının tarihini ebced hesabıyla bir beyitte belirtmek, eski şairlerce çok değerli bir ustalık sayılmıştır.
 
Geri
Üst