Encümeni Daniş

M Çevrimdışı

mehtap-gez

Super Moderator
Osmanlı Devletinde Tanzimat döneminde kurulan bir bilim kurula Abdülmecit zamanında 1851 yılında çıkarılsn bir fermanla Encümeni Daniş toplandı ve çalışmalara başladı. Çeşitli bilim ve teknik eserleri telif ve tercüme etmek, Türkçenin getirilmesi için çalışmalar yapmak başlıca görevi idi. Kırk asıl üyesi vardı. Bunların bir bilim dalında uzman olmaları ve bir yabancı dil bilmeleri gerekli idi. Cevdet Efendi (Paşa) le Fuat Efendi'nin (sadrazam) birlikte hazırladıkları Kavâid-i Osmaniye (Osmanlı dilbilgisi) Encümeni Dâniş'in ilk eseri olarak padişaha sunuldu. Osmanlı tarihinin bir bölümünü yazma görevi de Cevdet Paşa'ya verildi. Cevdet tarihi böylece meydana geldi. Encümeni Dâniş, 1862'den sonra dağılmıştır.
 
Geri
Üst