Gelenbevi İsmail Efendi

M Çevrimdışı

mehtap-gez

Super Moderator
Türk matematikçisi (1730-1790). Manisa'nın Gelenme kasabasında doğdu. Müderris Mehmet Efendinin oğludur. İlk öğrenimini babasının yanında yaptı. İstanbul'a giderek zamanın ünlü bilginlerinden ders aldı. Bahriye okuluna matematik öğretmeni oldu. III. Selim'in bulunduğu topçu atışı sırasında, toplardaki açı yanılmalarını matematik yolla düzenledi. Bu durum, padişahın ilgisini çekti. Kendisine Fener mollalığı görevi verildi.
İsmail Efendi, Fransa'dan getirilen bir logaritma cetvelinin anlaşılması için küçük bir kitap yayınladı. Matematikten başka mantıkla da uğraştı. Burhan (Kanıt) adlı bir eser yazdı. Logaritma Risalesi adını verdiği bir cetvel hazırladı. Türkiye'de matematiğin logaritma bölümüyle ilgili ilk eserin bu olduğu ileri sürülür.
 
Geri
Üst