Hindistan'da İslam Sanatı

T Çevrimdışı

tarih.20

New member
C.HİNDİSTAN'DA İSLAM SANATI


GAZNELİLER DÖNEMİ(962-1183)

1-Gazne'de 3.Sultan Mesud'un yaptırdığı minare kule silindirik minareye geçişte önemli bir aşamadır.
2-Leşgeri Bazar Sarayı içindeki ulu cami, mihrap önü kubbesiyle,kubbeli cami mimarisinde önemli bir gelişmeyi temsil eder.(11.yy Sultan Mesud)
3-Leşgeri Bazar Sarayının duvarlarındaki Frenk resimleri Türk resim sanatı açısından önemli örneklerdir.

DELHİ SULTANLIĞI DÖNEMİ(1236-1412)

1-Bu dönemde Dünyanın en uzun minaresi yapılmıştır.

KUTUP MİNAR:72,5 m yüksekliğinde, beş şerefeli beş katlıdır. Aşağıdan yukarıya doğru incelerek yükselmektedir. Minarenin gövdesi yivlerle ve hat örnekleriyle süslenmiştir.Delhi'de Kutbettin caminin minaresi olarak(13.yy) Kutbettin Aybey tarafından yaptırılmıştır.(Eltemiş tarafından tamamlanmıştır)

BABÜR İMPARATORLUĞU DÖNEMİ(1526-1709)

1-Bu dönemin en görkemli yapıtı,TAC MAHAL'dir.
-17.yy da Agra'da Yamuna ırmağı kıyısına yaptırılmış bir türbedir Tac Mahal.
-Şah Cihan, karısı Mümtaz Mahal için yaptırmıştır.Mimarları Mimar Sinan'ın öğrencilerinden Mehmet ve Yusuf’tur.(Muhammed İsa Efendi, M.Cevdet Anday 22 Şubat 1999 Cumhuriyet Tac Mahal:(Müziğe Dönüşen Mermer)
-Tac Mahal plan bakımından: Kare bir plan üzerine sivri(sağan) kubbe örtülüdür. Dört yanında eyvanlı taçkapıları vardır.Avlunun dört köşesinde ise minareleri vardır.Tac Mahal,(cephe düzenlemesi)genel görünümü ve bahçe düzenlemesi ile dünyanın en güzel türbesi durumundadır.
"Tac Mahal:Müziğe dönüşen mermer,M.C.Anday

D.TÜRKLERİN İSLAM SANATINA GETİRDİĞİ YENİLİKLER KATKILAR

1-MEZAR ANITLARI

a.Türbeler:Kubbeli/sivri kubbeli ve kule biçimli türbeler
-Uygurlarda,Selçuklularda,Memlük ve Timur dönemi türbelerinde bu özellikleri görebiliriz.

b.Kümbetler:çadır etkisi taşıyan mezar anıtları
-Selçuklu kümbetleri

2-MEDRESELER:Revaklı avlu eyvanlar ve öğrenci odalarından oluşan bir düzenlemeye göre yapılmıştır.
-Gazneliler(Gazneli Mahmut 10.yy)
-Büyük Selçuklular dönemi(Nizamülmülk 11.yy)

3-MEDRESE CAMİLER:Mescidi cumalar.Arapların geliştirdiği geleneksel Abbasi/Emevi camilerinden farklı bir uygulamadır.
-Büyük Selçuklu mescidi cumaları.

4-SİLİNDİRİK MİNARELER:Emevilerde kiliselerdeki,çankulelerine benzer olarak,Abbasilerde ziguratlara benzer biçimde...
yapılırken Türklerle birlikte silindirik (ve çifte)minare yaygınlık kazanır.
Gaznelilerde Delhi Sultanlığı ve Selçuklu döneminde..

NİZAMİ ÇUBUK Hoca'ya teşekkür ederiz...

Lütfen bu belgeyi kaynak göstermeden,teşekkür etmeden alıntılamayın,kopyalamayın,başka bir
sitede yayınlamayın...Emeğe saygı gösterelim....
 
Geri
Üst