I. Bayezid Dönemi Ders Notu

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
I. BAYEZID DÖNEMİ ( 1389-1402 )

Katkıları :

Anadolu Türk Birliğini sağlaması. (Büyük ölçüde )

Anadolu Beylerbeyliğini kurması.

Bizans'ın surlar dışındaki egemenliğine son vermesi.

Osmanlı tarihinde ilk kez İstanbul'u kuşatması.

Boğazda Anadolu hisarını yaptırması.

Gelibolu'da ilk Osmanlı Tersanesini açtırdı. ( İstanbul Kuşatması amacıyla )

DÖNEMİN OLAYLARI :

Germiyan, Aydın,Saruhan ve Menteşe beyliklerine son verdi. ( 1390 )

Hamitoğulları beyliğine son vererek, Karamanoğullarının başkenti Konya kuşatıldı. ( 1391 ) Ancak, Balkanlarda başlayan haçlı tehlikesi üzerine kuşatmaya son verdi.

1392 de Candaroğullarına son verildi. ( Kastamonu alınarak )

Niğbolu Savaşı ( 1396 ) :

Nedeni : Kuşatmadaki İstanbul'u kurtarma amacıyla, Osmanlı gücünü Balkanlardan atma isteği.

Sonuçları :

*Bosna ve Eflak Osmanlı himayesine girdi.
*İslam dünyasında Osmanlı prestiji yükseldi.
*Çok sayıda Müslüman Osmanlılara katıldı.
*Osmanlıların Rumeli de kalıcılığını kesinleştirdi.
*Osmanlılara Avrupa yolları açıldı.

1397'den itibaren Karamanoğulları(1398 ),Canikoğulları, Kadı Burhanettin toprakları ( Eretna Beyliği ) alındı. Bundan sonra Sivas'ın da alınması Osmanlılar ile Akkoyunlu ların arasını açtı.

İstanbul ikinci defa kuşatıldı. ( 1399 ) İstanbul'a Karadeniz den gelecek yardımları engellemek amacıyla Anadolu Hisarını yaptırdı. Kuşatma Timur tehlikesi üzerine kaldırıldı. Bizans la antlaşma yapıldı :

*İstanbul'da bir cami ve Türk mahallesi yapılacak,
*Türk tüccarlarının İstanbul'a giriş ve çıkışları serbest olacak,
*İstanbul'da Türk davalarına bakacak bir kadı bulunacak,
*Bizans vergi verecekti.

Önemi :

**İlk Osmanlı - Bizans antlaşması.
**Bizans Osmanlı Devletinin siyasal gücünü tanımıştır.

Ankara Savaşı ( 1402 ) :

Nedenleri :

Timur ve Y. Bayezıd' ın İslam dünyası liderliğini ele geçirme istekleri.

Doğu'ya sefere gidecek olan Timur'un arkasında Osmanlılar gibi güçlü bir devlet bırakmak istememesi

Bayezıd'ın topraklarını aldığı Anadolu beyliklerinin Timur'dan yardım istemeleri.

Timur'dan kaçan Bağdat Hükümdarı Ahmet Celayirli ile, Karakoyunlu Hükümdarı Kara Yusuf'un Bayezıd'a sığınmaları.

Timur'un Doğu Anadolu'daki kara Tatarları kışkırtarak Sivas'ı alması.

Bayezıd'ın Erzincan ve Kemah'ı alması. ( Timur'un korumasında olan topraklardı)

Timur'un bazı isteklerde bulunması :
* Şehzadelerden birisini istemesi
* Anadolu beyliklerinin topraklarının geri verilmesi.
* Adına hutbe okutulması ve Para basılması. ( Yıldırım bu istekleri bağımlılık olarak değerlendirmiş ve kabul etmemiştir.)

Savaş : Timur Ordusunun iyi donanımı, Yardımcı Sırp kuvvetleri ve Şehzade askerlerinin yerlerini terk etmeleri, kara Tatarlar ve Anadolu beylik askerlerinin Timur'a geçmeleriyle Osmanlılar savaşı yitirdiler.

Sonuçları :

Anadolu Türk Birliği bozuldu. Beylikler yeniden kuruldu. ( Karesi ve Eşrefoğulları hariç)

Balkanlarda ilerleme durdu. Mora ve Yunanistan Bizans'a bırakıldı.

Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi.

Osmanlı Devletinde Fetret Dönemi başladı ( Kardeş kavgaları )

FETRET DÖNEMİ ( 1402 - 1413 )

Yıldırım Bayezıd'ın oğullarından Süleyman Çelebi ( Rumelide ), Musa Çelebi ( Bursa'da ), Mehmet Çelebi ( Amasya'da ), İsa Çelebi ( Balıkesir'de ) arasında geçen 11 yıllık taht kavgasına Fetret Dönemi denir.

Mehmet - Musa işbirliği İsa'yı, Musa Süleyman'ı, Mehmet Musa'yı yendi. ( Bizans ve Sırp desteği ).

Avrupa bu durumdan Dinsel ve Siyasal karmaşayı yoğun olarak yaşadığı için, Balkanlarda Osmanlı gücü
varlığını devam ettirdiği için yararlanamadı.
 
S Çevrimdışı

sinan08

New member
Ynt: I. Bayezid Dönemi Ders Notu

I.BAYEZİT(1389-1402)
BABASI : I. Murat
ANNESİ : Gülçiçek Hatun
SANCAK MERKEZİ :
VEFAT NEDENİ :
ÜNVANLARI : Yıldırım

DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI:
1- Anadolu Türk birliğinin sağlanması
2- İstanbul’un kuşatılması(1391-1395-1401)
3- Niğbolu Savası(1396)
4- Ankara Savaşı(1402)
SORULAR :
1- Yıldırım unvanı neden verilmiştir?
2- I. Bayezit Anadolu Türk birliğini sağlamak için nereleri almıştır? Harekete geçmesini sağlayan olay nedir?
3- İstanbul hangi tarihlerde kuşatıldı? Neden başarılı olunamadı? İstanbul’a yardımı önlemek için ne gibi tedbirler aldı?
4- Niğbolu savaşı neden çıkmıştır? Haçlı ordusunda kimler vardır? Savaşın sonuçları nelerdir?
5- Ankara Savaşı’nın nedenleri nelerdir? Osmanlı Devleti neden savaşı kaybetti? Savaşın sonuçları nelerdir?

Kültür ve medeniyet alanında yapılanlar;
1- Anadolu Beylerbeyliği kuruldu.


İlkler:
1- Anadolu Türk birliği ilk kez büyük ölçüde sağlandı.
2- İstanbul ilk kez Osmanlılar tarafından kuşatıldı.
3- Bizans İmp. ile ilk kez antlaşma yapıldı.
 
Geri
Üst