I.Ferdinand

M Çevrimdışı

mehtap-gez

Super Moderator
Avusturya hükümdarı ve 5. Karl'ın (Şarlken) kardeşi (1503-1564). Osmanlılarla uzun süre çarpışmıştır. Ferdinand, İspanya'da yetişti. 1521'de, Macaristan kralının kızı Anna ile evlendi. Ağabeyi V. Kari ona Avusturya hükümdarlığını verdi. Bir süre sonra Çekya, Moravya ve Silezya'yı egemenliği altına aldı. Osmanlı ordusu, macaristan kralı II. Lui'yi Mohaç meydan savaşında yenilgiye uğratmış, kral kaçarken ölmüştü (1526). Osmanlı padişahı, Macar beylerinin bir bölümünün seçmesiyle erdel beyi Yanoş'u Macar krallığına getirdi. Fakat Macar beylerinin öteki bölümü de Ferdinand'ı Macar kralı seçti. İşte bu durum üzerine, Ferdinand ve ona yardım eden V. Karl ile Osmanlılar arasında savaşlar oldu. Ferdinand, Yanoş'u yenilgiye uğratarak Budin'i aldı. Kendisini, Macaristan kralı kabul ettirmek için İstanbul'a üç kişilik bir elçilik heyeti gönderdi. Bunların getirdikleri mektupta Ferdinand, Belgrad ile birlikte Macaristan'dan alınan yerlere kral olmak istediğini bildiriyordu. Büyükvezir İbrahim Paşa, elçilerin başkanına, "İstanbul'u niçin istemiyorsunuz?'' diye sordu. Elçileri padişah kabul etmedi. Bunlar dokuz ay İstanbul'da alıkonuldu. Padişah, ordusuyla 1529'da Macaristan'a girdi Budin geri alındı; burası Yanoş'a bırakıldı ve kendisine törenle Macar krallığı tacı gidirildi. Ferdinand ve V. Karl, Osmanlılara karşı çıkamadılar. Viyana kuşatıldıysa da alınamadı Ferdinand, bundan sonra da Budin'i almak için uğraştı; fakat başarı sağlayamadı. Osmanlı devletine her yıl vergi vermek ve Yanoş'un krallığını tanımak koşuluyla barış yapabildi (1541). Bundan sonra Budin ve Macar toprakları Osmanlı ülkesine katıldı. Merkez Budin olmak üzere bir beylerbeylik kuruldu. Ferdinand, 1547'de eski koşullarla antlaşmayı yeniledi. Fakat antlaşma süresi bitmeden Erdel'e saldırdı (1551). Savaş yeniden başladı. Birçok kale Türklerin eline geçti. Ferdinand, sekiz yıllık bir antlaşma imzaladı.(1562).
Ferdinand, bir yandan da Protestanlarla uğraştı. Erasmus'un etkisi altında kaldığı için onlara daha hoşgörülükle davrandı. Kiliseden reform yapılmasını istedi. Augsburg barışına ön ayak olarak din anlaşmağını yumuşatmaya çalıştı. 1558'de Mukaddes Roma Germen imparatoru oldu.
 
Geri
Üst