I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi Ders Notu (Rükneddin Süleyman Şah Dönemi Dahil)

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
I. Gıyaseddin Keyhüsrev (Birinci Saltanatı 1192-1196)

II. Kılıç Arslan'ın ölümüyele yerine Uluborlu Meliki olan oğlu I. Gıyaseddin Keyhüsrev geçti. Ancak kardeşi Tokat Meliki Rükneddin Süleyman Şah'ın Konya'ya yürümesi üzerine tahttan feragat etti.

Rükneddin Süleyman Şah (1196-1204)

Kısa sürede merkezi otoriteyi güçlendirerek Bizans’ı vergiye bağladı.
Gürcülerle yaptığı savaşı kaybetti. Sefer dönüşünde Erzurum ‘u alarak Saltukoğulları’na son verdi.
Çukurova Ermenilerini Torosları güneyine çekilmeye zorladı.
II. Gürcistan Seferi'ne hazırlanırken vefat etti.

I. Gıyaseddin Keyhüsrev (İkinci Saltanatı 1205-1211)

Süleyman Şah’ın ölünce yerine çocuk yaştaki oğlu III. Kılıç Arslan geçtiysede 8 ay sonra amcası ikinci kez, Selçuklu tahtına geçti.
Askeri hareketlerini askeri ve ekonomik amaçlara yönelik olarak düzenledi.
Trabzon Rum İmparatorluğu mağlup edilerek kapanmış olan Karadeniz ticaret yolu açıldı. Samsun alındı. (1204 yılında İstanbul Haçlılar tarafından yağmalanmış, Bizans İmparatorluğu parçalanmıştı.)
Milletler arası ticareti teşvik ve himaye amacıyla Venediklilerle ilk ticaret antlaşması yapıldı.
Antalya fethedildi. İlk donanma kuruldu ve ilk defa denizcilik alanında faaliyetler başladı. Böylece Akdeniz ticaretinden ya­rarlanılmaya başlandı.
Ermenilerin ve Eyyubilerin saldırılarını önledi.
Vergisini ödemeyen İznik İmparatorluğu’na savaş açtı. Alaşehir yakınlarında yapılan savaşta I. Gıyaseddin Keyhüsrev şehit düştü.
 
Geri
Üst