III. Mehmet Dönemi Ders Notları

raltar Çevrimdışı

raltar

Super Moderator
III.MEHMET DÖNEMİ ( 1595- 1603 ) :

III.Murat’ın ölümü üzerine Manisa’da sancak beyi bulunan oğlu III.Mehmet 1595’te Osmanlı tahtına çıktı.III.Mehmet ,Osmanlı Devletinde sancak beyliğinden gelerek tahta çıkan son padişahtır.

Avusturya Savaşları :
III.Mehmet tahta çıktığında Avusturya savaşları devam ediyordu.Erdel,Eflak ve Boğdan beyleri Avusturya ile ittifak yapmışlardı.Estergon ve Vişegrat kaleleri Avusturya’nın eline geçti.Devlet adamları ve askerin baskısıyla III.Mehmet 1596’da İstanbul’dan hareket ederek Avusturya üzerine sefere çıktı.Eğri kalesi kuşatıldı ve alındı.Bu olaydan sonra III.Mehmet Eğri Fatihi unvanı ile anıldı.

Haçova Savaşı(1596):
Eğri kalesinin alınmasından sonra Avusturya’nın önderliğinde oluşan haçlı ordusu ile Haçova’da büyük bir savaş yapıldı.Ağır kayıplar veren Osmanlı ordusunda dağılma belirtileri görüldü.Savaş kaybedilmek üzere iken ordunun geri hizmetlerinde görev yapan saray çalışanları ve geri hizmet bölükleri savaşa katıldı.düşman ordusu dağıldı.Kazanılan bu zafer Türklere Viyana yolunu açtı.
Savaş sonunda yapılan yoklama ile o sırada orduda bulunmayan askerler kaçak ilan edildi.Ayrıca mallarına el konulması sağlandı.Bu durum Anadolu’da Celali ayaklanmalarının nedenlerinden biri oldu.

Kanije Savunması (1601) :
1600 yılında Avusturya’nın elinde bulunan Kanije kalesi alındı.Kale komutanlığına Tiryaki Hasan Paşa getirildi.1601 yılında Avusturya ordusu Kanije kalesini kuşattılar.Tiryaki Hasan Paşanın kurnazlığı ve kahramanlığı karşısında tutunamayan haçlı ordusu geri çekilmek zorunda kaldı.

İran Savaşları :
İran şahı I.Abbas Osmanlı Devletinin Avusturya ile savaşmasını ve Anadolu’daki Celali isyanlarını fırsat bilerek Ferhat Paşa antlaşması ile kaybettiği yerleri geri almak için harekete geçti.Tebriz ve Erivan’ı ele geçirdi.Avusturya ve İran savaşları devam ederken III.Mehmet öldü (1603).Yerine,on dört yaşındaki oğlu I.Ahmet geçti.İran seferlerine I.Ahmet döneminde devam edildi.
 
Geri
Üst