III. Murat Dönemi Ders Notları

raltar Çevrimdışı

raltar

Super Moderator
III. MURAT DÖNEMİ (1574- 1595 ) .

II.Selim’in 1574’te ölümü üzerine oğlu III.Murat tahta çıktı.Padişah Sokullu’nun görevine devam etmesini istedi.III.Murat dönemi Sokullu’nun ölümüne kadar onun gölgesinde kaldı.Bu döneme Osmanlı tarihinde (1564-1579) Sokulu Dönemi denir.Sokullu Mehmet Paşa’nın öldürülmesiyle Yükselme devri sona erdi ve Duraklama Devri başladı.III.Murat Duraklama Devrinin ilk padişahı sayılır.

Lehistan’ın Himaye Edilmesi (1575):
Lehistan kralı veliaht bırakmadan ölünce ,Osmanlı soruna müdahale etti.Erdel Prensi Baturi’yi Lehistan’a kral seçtirdi.Böylece Lehistan Osmanlı himayesine girdi.Osmanlı nüfuzu Batlık Denizine kadar uzandı.

Fas’ın Osmanlı Himayesine Alınması (1576) :
Akdeniz’in ve Cezayir’in güvenliği için Fas’ın alınması gerekiyordu.Fas Sultanlığı Akdeniz’in Atlas Okyanusuna açılan Cebelitarık Boğazını kontrol etmekteydi.Fas’ta başlayan iç karışıklıklar üzerine,taraflardan biri Osmanlıdan diğeri Portekiz den yardım istedi.Portekiz’in müdahalesi üzerine Osmanlı devleti bölgeye asker gönderdi.Osmanlı taraftarı I.Abdulmelik başa getirildi.Ramazan Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Kasrü’l Kebir’de(Vadiü’s-seyl) haçlı donanmasını yenilgiye uğrattı(1578).
Sonuç:
--- Fas Osmanlı devletinin himayesine girdi,
--- Kuzey Afrika’da Osmanlı hakimiyeti pekişti,
--- Atlas Okyanusu kıyılarına ulaşıldı.
--- Savaştan sonra Portekiz kralının ölmesi ve ülkede iç karışıklıklar çıkması üzerine İspanya Portekiz’i yendi.Portekiz’in denizlerdeki üstünlüğü sona erme sürecine girdi.

Osmanlı – İran Savaşları :
Şah Tahmasb’ın ölümü üzerine İran’da taht kavgaları başladı.Şah II.İsmail Amasya antlaşmasının şartlarına uymayarak,sınırları ihlal etti.Osmanlı Devleti Doğuya yapacağı seferler için Kırım Hanlığından asker desteği sağlamak amacıyla Kırımla kara bağlantısı kurmak istiyordu.Böylece Rusya’nın güneye inmesi de önlenmiş olacaktı.1578’de Çıldır ovasında İran ordusu mağlup edilerek Tiflis alındı.1583’te Özdemiroğlu Osman Paşa gece devam eden Meşaleler Savaşında büyük bir zafer kazandı.İran ile savaşlar 1578’den 1590’a kadar devam etti.1590’da İran’ın barış istemesi üzerine Ferhat Paşa (İstanbul) Antlaşması yapıldı.
Antlaşmaya göre;--- Gürcistan,Şirvan,Tebriz,Karabağ ve Dağıstan Osmanlıda kalacaktı.
Bu antlaşmayla Osmanlı devleti doğuda en geniş sınırlarına ulaşmış oldu.

Osmanlı-Avusturya Savaşları:
Avusturya’nın antlaşma şartlarına uymaması ,Osmanlı sınırlarına saldırması ve Eflak,Erdel ve Boğdan beylerini Osmanlıya karşı kışkırtması.Ayrıca Bosna Beylerbeyi Hasan Paşa’nın öldürülmesi ,savaş sebebi sayıldı.1593’te Avusturya üzerine yürüyen Sadrazam Koca Sinan Paşa ilk başlarda başarılar kazandı.Fakat Eflak ,Erdel ve Boğdan beylerinin isyan çıkarması Osmanlı ordusunu güç durumda bıraktı.Savaşlar devam ederken III.Murat öldü(1595).
III.Murat döneminde denizlerde İspanya ve Portekiz’le mücadeleye girişen İngiltere’yi desteklemek için bu ülkeye bazı ticari imtiyazlar tanındı(1580).
 
Geri
Üst