İlkler Tarihi

N Çevrimdışı

nadif

New member
İLKLER TARİHİ

Sipahi örgütü ilk kez Orhan Gazi döneminde kuruldu.

Osmanlı Devleti'nde toplam 36 padişah tahta geçmiştir.

III.Osman devrinde hiç ayaklanma ve savaş olmamış sadece büyük yangınlar çıkmıştır.


Osmanlı Devleti'nde en fazla patişah ismi Mehmet'tir.

Osmanlı döneminde ilk denizaltıyı İbrahim Efendi yapmıştır.

İlk vezirlik sistemi Abbasiler tarafından oluşturulmuştur.

Osmanlı Devleti padişahlarından piyanist olan ilk ve tek patişah V.Murat'tır.

İkta sistemi ilk defa Hz.Ömer zamanında uygulanmıştır.

İlk Safevi padişahı Şah İsmail'dir.

Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim'dir.

Tarihte ilk ticaret kolonileri İyonlar tarafında oluşturulmuştur.

Balkanlar II.Kosova savaşı ile ilk kez Türk yurdu olmuştur.

İlk anayasayı Babiller oluşturmuştur.

Osmanlı Devleti'nde ilk tershane Yıldırım Bayezid devrinde Gelibolu'da oluşturulmuştur.

Sivil Savunma teşkilatı ilk olarak I.Dünya Savaşı esnasında oluşturulmuştur.

Orta Doğu'ya 4 kez Haçlı Seferi düzenlenmiştir.

Müslümanlarla Türkler ilk kez 4 Halife devrinde karşılaşmıştır.

Osmanlı Devleti'nde ekberiyet sistemi ilk defa I.Ahmet devrinde uygulanmıştır.

İlk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından düzenlenmiştir.

İlk Türk amirali Çaka Bey'dir.

İlk Türk deniz savaşını Çaka Bey yapmıştır.

Osmanlı Devleti'nde ilk divan Orhan Bey döneminde kurulmuştur.

Osmanlı Devleti'nin toprak kaybettiği ilk antlaşma Karlofça'dır.

İlk anayasamız 1876'daki I.Meşrutiyet Anayasasıdır.

Fatih Sultan Mehmet 12 Hristiyan devletini yıkmıştır.

Yıldırım Bayezid, Yıldırım lakabını Niğbolu Savaşı'na almıştır.

Osmanlı Devleti ilk deniz savaşı Venediklerle yapmıştır.

Atatürk'e gazi ve mareşallik ünvanı Sakarya Savaşı'ndan sonra verilmiştir.

Osmanlı Devleti'nin son halifesi Abdülmecid'tir.

Tarihte bilinen ilk büyük ve düzenli orduyu Akadlar kurmuştur.

Tarihdeki ilk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşmasıdır.

Parayı ilk kez Lidyalılar bulmuştur.

Mısırlılar hiyogralif yazısını kullanmıştır.

Anadolu'ya yazıyı ilk getirenler Asurlardır.

Miladi takvimi Mısırlılar oluşturdu,Romalılar geliştirdi.

İbraniler tarihte tek tanrılı inanca inanan ilk kavimdir.(Musevilik)

Tarihte ilk demokrasi örneğini Yunanlılar uygulamıştır.

Cumhurieytimizin ilk generali Fevzi Çakmak'tır.

Türklerin ilk kullandığı takvim 12 hayvanlı Türk takvimidir.

Yerleşik hayata geçen ilk Türk kavmi Uygurlardır.

Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den almıştır.

Anadolu Hisarı Yıldırım Bayezid,tarafından, Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır.

Musevilik'i resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti Hazarlar'dır.


Şehid edilen ilk Osmanlı padişahı Genç Osman'dır.

Osmanlı Devleti'nde en fazla tahtta kalanı padişah (46yıl)Kanuni Sultan Süleyman

İlk Osmanlı parasını Osman Bey,ilk gümüş parayı Orhan Bey,ilk altın parayı Fatih Sultan Mehmet bastırmıştır.ü


Osmanlı Devleti,uçağı ilk kez birinci dünya savaşında kullanmıştır.

İlk kez Rumeliye geçiş Çimpe Kale'sinin alınmasıyla gerçekleşmiştir.

Karlofça ant.ile başlıyan gerileme Yaş ant.ile son bulmuştur.

Fransız İhtilali sonrası çıkan ilk isyan, Sırp isyanıdır.

Osmanlı Devleti'nden en son ayrılan millet Arnavutlardır.

Yunanlılar Edirne Antlaşmasıyla ,Sırplar da Berlin Antlaşmasıyla bağımsız olmuşlardır.

Reform ilk kez Almanya'da,Rönesans ise İtalya'da ortaya çıkmıştır.

Osmanlıda ilk posta teşkilatı Lale Devrinde kuruldu.

Osmanlıda ilk itfaiye teşkilatı Lale Devrinde kuruldu

Matbaa ülkemize ilk kez Lale Devrinde gelmiştir.

İlk kumaş fabrikası Lale Devrinde İstanbul'da açıldı.

Suğdak Deniz Seferi ilk denizaşırı seferidir.

Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devleti Göktürk'lerdir.

Tarihteki ilk Türk devletini Hunlar kurmuştur.
 
ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Ynt: İLKLER TARİHİ

Sevgili nadif
Bu ilkleri bölümlere ayırıp ders notları kısmına koysak daha iyi olmaz mı? (Osmanlı'da ilkler, İlkçağlarda ilkler, İslam tarihinde ilkler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ilkler ...vs.) Burada zaman içerisinde unutulur gider. Emeğin için şimdiden teşekkürler.
 
Geri
Üst