Kıbrıs(MÖ10.000-MS1571)

E Çevrimdışı

erkut

New member
KIBRIS
Son 20 yıl içerisinde Kıbrıs tarihi için son derece önemli keşifler yapıldı. Özellikle adada keşfedilen en eski insan yerleşimi Aetokremnos çok önemlidir.Aetokremnos, Güney kıyısındaki Akrotiri yarım adasında bulunur. Bu sit alanı bize gösteriyorki MÖ.10,000 yıllarında bölgede avcı-toplayıcı gruplar yaşıyordu. Ayryca Akmas bölgesinde yani Aetokremnosun batı sahilinde geçici yerleşim yeri izlerine rastlanmıştır. MÖ8200 lü yıllarda köysel yerleşim yerleri kurulmaya başlanmış, bu insanlar muhtemelen ilkel tarım vehayvancılıkla uğraşıyordu ama avcılığada muhtaçlardı halen. Neolitik ve Kalkolitik çağ boyunca küçük yerleşim birimleri tüm adaya yayıldı. Bu çağda Kıbrıslılar dekoratif çömlekler ve adayı saran anakara kültürleriyle benzeşen taş figürler üretmeye başladılar.Bu da o dönemlerde Kıbrısın izole bir bölge olduğu görüşünü sarstı. Bronz çağında Kıbrıslılar adadaki zengin bakır madenlerini işlemeye başladı. Mikean kültürü adaya MÖ1600 lerde ulaştı. Adada demir çağı Fenike ve Yunan yerleşim kalıntıları bulunmmaktadır. Mö1500lü yıllarda Kıbrıs, Mısırla ilişkilerini geliştirdi ve iyi birer ticaret ortağı oldular. Mö 6 yy'da Mısırlı Amasis, Kıbrısı işgal etti fakat Persler Mısırı işgal edince,Kıbrısta Perslerin eline geçti. Mö 499da İyonyalılar Perslere karşı ayaklanınca, Kıbrıslı Yunanlılarda ayaklanmaya katıldı-Amathus şehri hariç- Ayaklanmaya, bağımsızlık istemeyenSalamis kralı, kardeşini tahttan indiren Onesilos önderlik etti. Persler çabuk karşılık verip Onesilosa karşı güçlü bir birlik gönderdi ve ayaklanmayı bastırdı. Yenilgiden sonra Yunanlar, Kıbrısı ele geçirmek için çok sayıda denemede bulundu, ama hepsi kısa süreli sonuçlar verdi. Nihayet Büyük İskender(MÖ356-323) adayı ele geçirdi, daha sonra ada yönetimi Mısırlı Pitolomiye geçti.
Mö58-57 de Romalılar adayı işgal etti. Roma imparatorluğu bölününce Kıbrıs Doğu Romaya bağlandı, kısa bir Arap işgali haricinde 800 yıl ada Doğu Roma hakimiyetinde kaldı. İmparator İsak Komnenos yönetiminden sonra İngiltere Kralı Richard I adayı işgal etti. Bu işgal 1191 yılında 3.Haçlı seferi sırasında yapıldı. 6 Mayıs 1191 de Richardın donanması Limasos limanın vardı ve şehri ele geçirdi. İsak,
Haçlıları durdurmak için adaya geldiğinde geç kalmıştı, KOlossi kalesine çekildi. Richard anlaşma teklifinde bulundu ama İsak red etti. Adada az sayıda bulunan Katolikler ve İsakın 7 yıldır süren katı yönetiminden memnun kalmayan adanın soyluları Richardın tarafına geçti. Richardın ordusu daha kalabalık ve iyi ekipman sahibiydi ama İsak kale kale direnmeye devam etti. Pentadactylos kalesinde İsak esir alındı, gümüş zincirlerle Richardın karşısına çıkarıldı. Artık Richard adanın yeni hakimiydi. Kıbrıs, kutsal topraklara sefer sırasında kullanılabilecek, Türklerin tehdit edemediği güvenilir bir lojistik üstü. Richard adayı yağmaladı, karşıkoyanları katletti ve ordusunun büyük bir kısmıyla kutsal topraklara sefere
gitti Haziran başında. 1192 yılında Fransız şovalye Guy de Lusignan adayı satın aldı. 1489da son Lusignan kraliçesinin ölmesinden sonra adanın kontrolü Venediklilere geçti. 1539yılında Osmanlı donanması Limasol limanını yıktı Venedikliler Magosa, Lefkoşa ve Girne kalelerine sığındı. 1570 yazında Osmanlılar tekrar saldırdı fakat bu saldırı geçen seferkindendaha güçlüydü. Osmanlı birlikleri 2 Temmuz 1570te Limasola çıkartma yaptı, ardından Lefkoşakuşatıldı. 9 Eylül 1570te Lefkoşa ele geçirildi. Girne dirnmeden teslim oldu(Girne kalesihalen sapasağlamdır bu yüzden, şu an müze orası). Magosa Ekim 1570 ten Ağustos 1571e kadar direnebildi.
 
Geri
Üst