KPSS Tarih Testi - 10

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Testin cevap anahtarını görebilmek için sağ alt köşede bulunan teşekkür butonuna tıklayınız.

1-Hangisi TBMM'nin aldığı kararlardan biri değildir?

A) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi
B) Moskova'ya bir kurul gönderilmesi
C) Ulusal Hükümetin kurulması
D) İstiklal Marşının kabul edilmesi
E) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun kabul edilmesi

2-Hangisinde ilk kez osmanlı Borçlarının ödenmesi kararı alınmıştır?

A) Misak-ı Milli'de
B) Sivas Kongresi'nde
C) Erzurum Kongresi'nde
D) İlk TBMM
E) Lozan Konferansında

3-Hangisi ilk TBMM'nin özellikleri arasında yer almaz?

A) Dinsel hükümlerin meclis yetkisi dışında bırakılması
B) Kurucu bir meclis olması
C) Sürekli bir meclis olması
D) Güçler birligi ilkesini benimsemiş olması
E) Ulusal iradeyi temsil etmesi

4-İlk TBMM'nin yeni bir devlet düzeni oluşturma sürecini başlatması, nasıl bir meclis olduğunu gösterir?

A) Kurucu Meclis
B) Danışma Meclisi
C) Yasama Meclisi
D) Yürütme meclisi
E) Ayan Meclisi

5-Hangisi M.Kemal'in ulusal iradeyi en büyük güç olarak kabul etmesinin kanıtıdır?

A) TBMM'nin açılması
B) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin toplanması
C) Balıkesir Kongresi
D) Sivas Kongresi
E) M.Kemal'in Anadolu'ya geçmesi

6-Halifeliğin saltanatla birlikte kaldırılmayışının nedeni hangisidir?

A) Kamuoyunun hazır olmayışı
B) TBMM'nin halifeliğin kaldırılmasına karşı çıkması
C) Lozan görüşmelerinde siyasal bir sorun olabilme ihtimali
D) İslam ülkelerinin tepkisi
E) Halifeliğin tek başına siyasal bir güç olamayacağı düşüncesi

7-Atatürk'ü halifeliği kaldırmaya zorlayan en önemli neden hangisidir?

A) Devrimlerin yapılması için halifelik engelinin aşılması gereği
B) Halifenin bazı yasa dışı hareketleri
C) Hilafetçilerin TBMM'deki faaliyetlerini yoğunlaştırmaları
D) Hilafetle cumhuriyet ilkelerinin bağdaşmaması
E) Halifeye bazı siyasal hakların tanınmak istenmesi

8-Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bir süre tek parti yönetimin sürdürülmüş olmasında hangisi etkili değildir?

A) Tek elden yönetimi en iyi yönetim biçimi kabul etme
B) Ulusal birlik ve bütünleşmeyi çabuklaştırma
C) Kalkınma yolundaki gelişmeleri hızlandırma
D) Halkının belli bir siyasal olgunluğa erişmesini bekleme
E) İnkılapların yerleşmesini sağlama

9-1924 anayasında hangisi yer almamıştır?

A) Seçimlerde nisbi temsil sisteminin uygulanacağı
B) Milletvekili dört yılda bir yapılacağı
C) Cumhurbaşkanının seçiminin dört yılda bir yapılacağı
D) Bir kimsenin birkaç dönem cumhurbaşkanı seçilebileceği
E) Kırkbin kişiye bir milletvekili seçileceği

10-1924 Anayasasına göre Türkiye'de bütün kuvvet ve yetkilerin kaynağı hangisidir?

A) Millet
B) Devlet
C) Ordu
D) Cumhurbaşkanı
E) Bakanlar Kurulu

11-Şeyh Sait Ayaklanması ve Menemen olayı hangisinin bir süre için ertelenmesine neden olmuştur?

A) Çok partili demokrasiye geçilmesinin
B) Kadınlara siyasal hakların tanınmasının
C) Dış ticarete ağırlık verilmesinin
D) Milletler cemiyeti ile ilişki kurulmasının
E) Devletçilik politikasının

12-Hangisi Türkiye'nin Musul'u almaya çalışmasının karşısında İngiltere'nin gösterdiği tepkilerden biridir?

A) Şeyh Sait ayaklanmasını çıkarma
B) Türklere karşı Araplarla işbirliği yapma
C) Türklere karşı Yunanlıları destekleme
D) Kıbrıs'ı işgal etme
E) Menemen olayını çıkarma

13-Hangisi laik yönetimi yıkmayı amaçlamıştır?

A) Menemen Olayı
B) Çerkez Ethem Ayaklanması
C) TBMM'de Müdafaa-i Hukuk grubunun oluşturulması
D) Tekalif-i Milliye emirleri
E) Milli varlığa düşman cemiyetlerin ortaya çıkması

14-Hangisi Türkiye'de laik anlayışın yerleşmesindeki aşamalardan biridir?

A) Maarif Teşkilatı hakkında kanunun kabul edilmesi
B) Teşvik-i Sanayi Kanununun kabul edilmesi
C) Kabotaj Kanununun kabul edilmesi
D) Uluslararası ölçü birimlerinin kabul edilmesi
E) Arazi vergisinin kabul edilmesi

15-Cumhuriyetin ilanına kadar özellikle hangisi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır?

A) Bağımsızlık
B) Cumhuriyetçilik
C) Milliyetçilik
D) Halkçılık
E) Laiklik

CEVAP ANAHTARI
[hide]Tüm Doğru Seçenkler A Şıkkında Toplanmıştır.[/hide]​
 
Geri
Üst