KPSS Tarih Testi - 11

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Testin cevap anahtarını görebilmek için sağ alt köşede bulunan teşekkür butonuna tıklayınız.

1-Sivas Kongresi'nin toplanma amacı hangisidir?

A) Egemenliğin milletin eline geçmesini sağlamak
B) Meclis-i Mebusan'ın toplanmasını sağlamak
C) İstanbul hükümetinin yerine yeni bir hükümet oluşturmak
D) Temsil kurulu aracılığı ile haberleşmeleri kontrol altına almak
E) Erzurum Kongresinde alınan kararları uygulamak

2-İlk TBMM Güçler Birliği ilkesini kabul ettiğini hangisinde göstermiştir?

A) İç ayaklanmaların bastırılmasında
B) Ekonomik kalkınmada
C) Saltanatın kaldırılmasında
D) Cumhuriyetin ilan edilmesinde
E) İnkılapların yürütülmesinde

3-TBMM Londra Konferansına katılmakla hangisini kazanmamıştır?

A) Sevr'in değiştirilmesini kabul ettirmesi
B) Zaman kazanması
C) TBMM resmen tanınması
D) Yunan ileri hareketini geciktirmesi
E) İtilaf Devletleri arasındaki anlaşmazlığın büyümesi

4-"Vatanın bölünmesi için hiçbir öneri kabul edilemez. Fakat insancıl koşullarla dış yardım almak mümkündür" şeklindeki karar hangi kongrede alınmıştır?

A) Sivas Kongresi
B) Nazilli Kongresi
C) Balıkesir Kongresi
D) Erzurum Kongresi
E) Alaşehir Kongresi

5-TBMM Hükümeti'nin Londra Konferansına çağrılmasında hangisi etkili olmuştur?

A) I.İnönü
B) Büyük Taarruz
C) Eskişehir-Kütahya
D) II.İnönü
E) Sakarya

6-Hangisi I.İnönü Savaşı'nın sonuçlarından değildir?

A) İtalya ile dostluk antlaşmasının yapılması
B) Düzenli orduya güven duyulması
C) Halkın moralinin yükselmesi
D) Düzenli ordunun kuruluşu hızlanması
E) TBMM'ye karşı çıkarılan son ve büyük anlaşmanın bastırılması

7-I.İnönü Savaşı sonunda TBMM Londra Konferansına hangi amaçla katılmıştır?

A) Misak-ı Milli'yi tanıtma
B) Yeni bir savaş için süre kazanma
C) Uluslararası ilişkilerde saygınlık kazanma
D) Fransa'yı kendi tarafına çekme
E) İtalya ile dostça ilişkiler kurma

8-Londra Konferansı'nda TBMM'ne karşı tutumunda değişiklik gösteren devlet hangisidir?

A) Fransa
B) Sovyetler Birliği
C) İngiltere
D) İtalya
E) Yunanistan

9-Hangisi I.İnönü Savaşı'nın sonuçlarından birisi değildir?

A) İlk taarruz savaşının kazanılması
B) Türk Ulusunun orduya güveninin artması
C) İtilaf devletlerinin durumu yeniden gözden geçirmek zorunda kalmaları
D) Türk-Sovyet yakınlaşmasını sağlaması
E) TBMM'nin otoritesinin güçlenmesi

10-Hangisi Yunanlar'ın Eskişehir'den sonra Ankara'ya gitmek istemelerinin nedenidir?

A) TBMM'yi dağıtmak
B) Demiryollarını ele geçirmek
C) Ayaklanmaları yaygınlaştırmak
D) Düzenli ordunun kuruluşunu engellemek
E) İstanbul Hükümeti'nin devam etmesini sağlamak

11-TBMM, İtilaf devletleri ile ilk kez nerede karşı karşıya gelmiştir?

A) Londra Konferansı
B) Mudanya Ateşkes Antlaşması
C) Lozan Antlaşması
D) Paris Barış Konferansı
E) Sevr Antlaşması

12-Londra Konferansında İngiltere'nin gerçekleştirmeye çalıştığı asıl amaç hangisidir?

A) Yunanlılara yeni bir savaş için hazırlık ortamı yaratmak
B) İtalya ve Fransa'ya destek vermek
C) Sevr Antlaşması'nda değişiklik yapmak
D) Türklerle olumlu ilişkiler kurmak
E) TBMM ile barış antlaşması imzalamak

13-TBMM'nin düzenli ordu kurmaya çalışmasının nedeni hangisidir?

A) Kuva-i Milliye'nin yetersiz kalması
B) Anadolunun işgal altında olması
C) Kuva-i Milliye'nin düzensizliği
D) Sivas Kongresi'nde alınan kararların uygulanabilmesi
E) Anadolu'nun merkezi yerinde kurulması

14-Düzenli ordunun kazandığı ilk zafer hangisidir?

A) I.İnönü
B) Sakarya
C) Başkomutanlık
D) Çanakkale
E) II.İnönü

15-Hangisi Moskova Antlaşması'nın kapsamı dışındadır?

A) TBMM'nin Ermenistan konusunda ödün vermemesi
B) Uluslararası ilişkilerde birlikte hareket edilmesi
C) Sovyetlerin ekonomik destek vermesi
D) TBMM'nin diplomatik alanda ilk başarısının olması
E) Sovyetlerin TBMM'yi hukuken tanıması

CEVAP ANAHTARI

[hide]Tüm Doğru Seçenkler A Şıkkında Toplanmıştır.[/hide]​
 
Geri
Üst