KPSS Tarih Testi - 13

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Testin cevap anahtarını görebilmek için sağ alt köşede bulunan teşekkür butonuna tıklayınız.

1-Şeyh Sait ayaklanması hangisine yöneliktir?

A) Cumhuriyete
B) TBMM'ye
C) Çok partili hayata
D) Dış güçlere
E) Anayasaya

2-Cumhuriyet İnkılaplarının dayandığı temel düşünce nedir?

A) Ulusal hakimiyet
B) İnsanlar arasında eşitlik
C) Adaletin yaygınlaştırılması
D) Özgürlükçülük
E) Demokrasi

3-Hangisi I.TBMM'nin faaliyetlerinden biridir?

A) Anayasanın hazırlanması
B) Aşar vergisinin kaldırılması
C) Hilafetin kaldırılması
D) Cumhuriyetin ilanı
E) Lozan Antlaşmasının onaylanması

4-Hangisi İnkılaplara ve Cumhuriyetin ilanına karşı çıkan isyanları önlemek için devletçe alınan önlemlerden değildir?

A) Seçimlerin yenilenmesi
B) Çok partili rejimden vazgeçilmesi
C) İstiklal mahkemelerinin kurulması
D) Takrir-i Sukun Kanunun çıkarılması
E) Kısmi seferberlik ilan edilmesi

5-TBMM'nin Kurtuluş Savaşındaki ilk siyasi başarısı hangisidir?

A) Gümrü Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) I.İnönü Savaşı
E) Sakarya Savaşı

6-Ulusal Mücadelenin silahlı savaş dönemi, hangi antlaşmayla son bulmuştur?

A) Mudanya
B) Gümrü
C) Lozan
D) Kars
E) Ankara

7-Hangisi Lozan Antlaşmasının Boğazlar ile ilgili hükmüdür?

A) Başkanı Türk olan bir uluslararası komisyonun boğazların idresini yürütmesi
B) Ticaret gemileri geçişinin serbest olmaması
C) Savaş gemilerinin geçişinden Türk hükümetinin haberi olması
D) Boğazların hakimiyetinin Türklere ait olması
E) Boğazlarda askeri tatbikat yapılması

8-Kurtuluş Savaşı'nda, Güneydoğu Anadolu'da direnişle karşılaşan, Türk Milletinin haklılığını anlayarak, bir antlaşma ile Anadolu'dan çekilen devlet hangisidir?

A) Fransa
B) İtalya
C) İngiltere
D) Rusya
E) Yunanistan

9-Misak-ı Milli'nin Doğu Trakya ile ilgili kararı hangisi ile gerçekleşmiştir?

A) Mudanya Ateşkes Antlaşması
B) Lozan Barış Konferansı
C) Ankara Antlaşması
D) Edirne Antlaşması
E) Londra Antlaşması

10-TBMM hangisine katılırken Uluslararası alanda Türk davasının tanıtımını amaçlamıştır?

A) Londra Konferansı
B) Lozan Barış Konferansı
C) Mudanya Ateşkes Antlaşması
D) Paris Barış Konferansı
E) Sevr Antlaşması

11-TBMM hangisi ile uluslararası alanda ilk defa eşit haklarla görüşme yapmıştır?

A) Mudanya Ateşkes Antlaşması
B) Londra Konferansı
C) Moskova Antlaşması
D) Ankara Antlaşması
E) Lozan Barış Konferansı

12-Ulusal Mücadele döneminde hem savunma, hem taaruz amacı güdülen savaş hangisidir?

A) Sakarya Savaşı
B) I.İnönü Savaşı
C) II.İnönü Savaşı
D) Büyük Taaruz
E) Eskişehir ve Kütahya Muharebeleri

13-Kurtuluş savaşını sonuçlandıran ilk gelişme hangisidir?

A) Sakarya Savaşı
B) I.İnönü Savaşı
C) Mudanya Ateşkes Antlaşması
D) Mondros Ateşkes Antlaşması
E) Londra Konferansı

14-Kurtuluş Savaşı sırasında İtilaf devletleri tarafında olmasına rağmen dostça ilişkiler içinde olduğumuz devlet hangisidir?

A) İtalya
B) Fransa
C) İngiltere
D) Yunanistan
E) Rusya

15-Lozan Barış Konferansında çözümünde güçlük çekilen ve çözümü Cumhuriyet dönemine bırakılan sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Musul sorununun çözümlenmesi
B) Karaağaç'ın Türkiye'ye verilmesi
C) Kapitülasyonların kaldırılması
D) Türkiye'nin savaş tazminatı ödemesi
E) Batı sınırının çözümlenmesi

CEVAP ANAHTARI

[hide]
Tüm Doğru Seçenkler A Şıkkında Toplanmıştır.[/hide]​
 
Geri
Üst