KPSS Tarih Testi - 5

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Testin cevap anahtarını görebilmek için sağ alt köşede bulunan teşekkür butonuna tıklayınız.


1-I.Dünya savaşı sırasında Almanların kanal harekatını başlatmalarının amacı hangisidir?

A) Ekonomik yönden İngiltere'nin savaş gücünü zayıflatmak ve denizlere açılmak
B) İngiltere'nin sömürge yollarını kesmek
C) Akdeniz'de Türk-Alman kontrolünü oluşturmak
D) İtilaf Devletlerinin gücünü kırmak
E) İngiltere'nin savaş kaynaklarını yok etmek

2-I.Dünya savaşı öncesi bloklaşmanın başlamasında hangisinin etkisi en fazladır?

A) Almanya'nın İngiltere'ye karşı sanayisini geliştirmeye başlaması
B) İngiltere'nin sömürge alanlarında etkinliğini devam ettirmek istemesi
C) Rusya'nın Uzak Doğuda nüfuz alanları oluşturmak istemesi
D) Almanların askeri yönden güçlenmesi
E) Almanya'nın üretim mallarını ucuza pazalaması

3-Hangisi Çanakkle Savaşları sonunda ortaya çıkan bir durum değildir?

A) Bulgaristan'ın İtilaf Devletleri tarafına çekilmesi
B) Osmanlı cephesinin devam etmesi
C) İtilaf Devletlerinin Rusya'ya yardım edememesi
D) I.Dünya Savaşının süresinin uzaması
E) Türk savunma savaşına ortam yaratması

4-Batı Anadolu'nun Yunanistan'a verilmesi ilk kez hangisinde kararlaştırılmıştır?

A) Paris Barış Konferansı
B) Londra Antlaşması
C) Versailles Antlaşması
D) Neully Antlaşması
E) Sevres Antlaşması

5-Hangisi I.Dünya Savaşı sırasında gerçekleşmemiştir?

A) İngiltere'nin ortadoğu'daki nüfuz alanlarını terketmek istemesi
B) İngiltere'nin Kuzey Irak'taki petrol bölgelerini ele geçirmesi
C) Bulgaristan'ın Almanya tarafında yer alması
D) A.B.D'nin savaşa girmesi
E) Rusya'nın savaştan çekilmesi

6-Amasya genelgesine doğrudan İhtilal bildirisi niteliğini kazandıran hangisidir?

A) Mevcut yönetim sisteminin değiştirilmesine yönelik olması
B) Ordunun İhtilal eyleminin içinde yer alması
C) Kongrelerin yapılması kararını alması
D) Vatan ve Milletin geleceğinin tehlikede olmasını vurgulaması
E) Genelgenin çeşitli illere dağılması

7-Hangisi Wilson İlkelerine ters düşer?

A) Boğazlardan geçiş hakkının sınırlı olması
B) Uluslar aralarındaki sorunların barış yolu ile çözümlenmesi
C) Devletler arasında gizli anlaşmaların yapılmaması
D) Yenilen devletlerden toprak alınmaması
E) Türk bölgelerine kesin egemenlik tanınması

8-Amasya Genelgesi'nde alınan kararlardan hangisi Kurtuluş Savaşı'nın yöntemini belirtmiştir?

A) Ulusun bağımsızlığını yine ulusun kurtarması
B) Milletin bağımsızlığının zedelenmesi
C) Yurdun tehlikede olması
D) İstanbul Hükümetinin görevini yerine getirememesi
E) Sivas'ta ulusal bir kongre toplanmasının kararlaştırılması

9-Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisi aynı şekilde Misak-ı Milli'de de yer almıştır?

A) Ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür
B) Her türlü işgale karşı ulus birleşecektir
C) Manda ve himaye kabul edilemez
D) Yeni bir devlet kurulacaktır
E) Milli iradeyi üstün kılmak esastır

10-Hangisi Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde, kongrelerin yapıldığı yerleşim birimlerinden değildir?

A) Amasya
B) Erzurum
C) Balıkesir
D) Sivas
E) Alaşehir

11-Amasya Genelgesi'nin en önemli özelliği hangisidir?

A) Ulusun kurtuluş kararını kendisi vermesi
B) İlke bütünlüğünün tehlikede olduğunun açıklanması
C) Komutanlar tarafından yayınlanmış olması
D) Kongre toplamak için yayınlanmış olması
E) Padişahın isteği dışında yayınlanmış olması

12-Hangisinde Ulusal güçlerin birleştirilmesi kararı alınmıştır?

A) Sivas Kongresi
B) Erzurum Kongresi
C) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi
D) İlk TBMM
E) Amasya Genelgesi

13-Mustafa Kemal'e Kurtuluş Savaşını yönetme yetkisi ilk kez nerede verilmiştir?

A) Erzurum Kongresinde
B) Sivas kongresinde
C) TBMM'de
D) Amasya Genelgesinde
E) Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde

14-Hangisi İtilaf devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması ile ulaşmak istedikleri amaçlardan değildir?

A) Batı Anadolu'da başlayan Türk direnişinin engellenmesi
B) Osmanlı haberleşme araçlarının denetlenmesi
C) Manda ve himaye sisteminin geliştirilmesi
D) Anadolu'daki azınlıklara destek sağlanması
E) İngilizlerin Anadolu'dan pay almalarının sağlanması

Cevap Anahtarı

[hide]
Tüm Doğru Seçenekler A Şıkkında Toplanmıştır.​
[/hide]
 
Geri
Üst