KPSS Tarih Testi - 6

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Testin cevap anahtarını görebilmek için sağ alt köşede bulunan teşekkür butonuna tıklayınız.

1-Kurtuluş savaşı'nda Türklerin bölgesel direniş hareketlerini başlatmalarında hangisinin etkisi yoktur?

A) Sevr Antlaşmasının imzalanmış olması
B) İstanbul hükümetinin İtilaf Devletleri denetimimde olması
C) Anadolu'nun yer yer işgal edilmesi
D) Azınlıkların olumsuz yöndeki çalışması
E) Mondros Mütarekesinin uygulamaya konmuş olması

2-Mondros'tan sonra kurulan Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri ne zaman birleştirilmiştir?

A) Sivas Kongresinde
B) Amasya görüşmelerinde
C) Amasya Genelgesinde
D) Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla
E) TBMM'de

3-Milli Mücadele sırasında, Hiçbir şekilde göç etmeyerek, saldırıya uğrayacak herhangi bir yerin savunmasında birleşmek, şeklinde kararlar alan cemiyet hangisidir?

A) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B) Trakya Paşaeli Cemiyeti
C) Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti
D) Milli Kongre Cemiyeti
E) İzmir Redd-i ilhak Cemiyeti

4-Hangisi Türk Milli varlığına karşı kurulan bir cemiyettir?

A) Etnik-i Eterya
B) Doğu Anadolu Müdafaai Hukuk
C) Milli Kongre
D) Kilikyalılar
E) İzmir Redd-i İlhak

5-Mustafa Kemal'in doğrudan katkısı olmayan gelişme hangisidir?

A) Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin kurulması
B) 31 Mart Olayı'nın bastırılması
C) İtalya ile Trablusgarp Savaşı'nın yapılması
D) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin kurulması
E) Bitlis ve Muş'un Rus işgalinden kurtarılması

6-Yurdun işgal edilmesi durumunda ilk direniş hareketleri hangisi ile başlamıştır?

A) Yararlı Cemiyetlerin oluşturulması
B) Amasya görüşmeleri
C) Erzurum Kongresi
D) Amasya Genelgesi
E) Milli Birliklerin oluşturulması

7-Adana ve çevresini Ermeni ve Fransızlara karşı koruma amacıyla kurulan cemiyet hangisidir?

A) Kilikyalılar
B) Milli Kongre
C) Şark-ı Anadolu Müdafaa-i Hukuk
D) Sulh ve Selameti Osmaniye
E) Hürriyet ve İtilaf

8-Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi ikili gruplar oluşturulduğunda dışta kalır?

A) Trakya Paşaeli
B) Mavr-i Mira
C) Sulh ve Selameti Osmaniye
D) Hürriyet ve İtilaf
E) Etnik-i Eterya

9-Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti hangi amaçla kurulmuştur?

A) Doğu illerinin ermenilere karşı savunmasını başlatmak
B) İşgallere karşı yöreyi savunmak
C) Erzurum Kongresine destek sağlamak
D) Kurtuluş Mücadelesine bölgesel olarak katkıda bulunmak
E) Doğu Anadolu'dan yapılacak göçleri engellemek

10-İstanbul'da kurulan Milli Kongre Cemiyeti'nin kuruluş amacı hangisidir?

A) Türkler hakkında yapılmakta olan propogandalara yayım yolu ile karşı koymak
B) İşgal güçlerini İstanbul'dan atmak
C) Yerel savunma örgütlerini birleştirmek
D) İzmir ve İstanbul'un işgal edilmelerini önlemek
E) Rumların İstanbul'daki eylemlerini önlemek

11-Milli varlığa yararlı cemiyetlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Düzenli ordu kurmaya çalışmışlardır
B) Bölgesel olarak faaliyet göstermişlerdir
C) Azınlıkların çalışmalarına engellemeye çalışmışlardır
D) Milli mücadelenin başlamasında önemli rol oynamışlardır
E) Yurdu kurtarmak için çalışmışlardır

12-Kuva-i Milliye'nin en iyi tanımı hangisidir?

A) Ulusal mücadeleyi amaçlayan belli bir otoriteye bağlı olmayan kuvvetlerdir
B) Milli kuvvetlerdir
C) İşgalcilere karşı direnme güçleridir
D) Milli kuvvetlerin birleştirilmesidir
E) Yöresel birliklerdir

13-Kuva-i Milliye'nin ortaya çıkış sebebi arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Kuva-i inzibatıyenin çalışmalarına engel olunmak istenmesi
B) Osmanlı Hükümetinin, devleti koruyamaz hale gelmesi
C) İtilaf devletlerinin ülkeyi işgal etmeye başlaması
D) Osmanlı'nın I.Dünya savaşından yenik çıkması
E) İlke topraklarının çeşitli devletler arasında paylaşılmak istenmesi

14-Kuva-i Milliye ihtiyaçlarını karşılamak için hangi yönteme başvurmuştur?

A) Halktan doğrudan malzeme ve asker almak
B) Halktan alınan vergi gelirlerini kullanmak
C) TBMM'nin gönderdiği yardımları değerlendirmek
D) İşgalcilerden alınan ganimetlerden yararlanmak
E) Mağlup edilen orduların silah ve cephanelerini kullanmak

15-Kuva-i Milliye'nin isyanları kendi yöntemiyle cezalandırmasının sonucu nedir?

A) Halkta güvensizlik yaratması
B) İsyanların yaygınlaşması
C) Mali zorlukların önlenememesi
D) TBMM'nin otoritesinin güçlenmesi
E) İşgallere karşı ortak cephe kurulması

Cevap Anahtarı

[hide]
Tüm Doğru Seçenkler A Şıkkında Toplanmıştır. :)
[/hide]
 
Geri
Üst