Kuvayı Milliye Hareketi Soru Cevap Çalışma Kağıdı

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
KURTULUŞ SAVAŞI

1.Kuvay-i Milliye Ne Demektir?
Milli mücadelede düzenli ordu kuruluncaya kadar işgal güçlerine karşı silahlı mücadele eden direniş kuvvetlerini ifade eder. Ayrıca; Yurt savunmasını ulusal bütünlüğü amaç edinmiş ruh, fikir ve örgütlenmelerin genelidir şeklinde açıklanabilir.

2.Kuvay-i Milliye Birliklerinin Kurulmasında Neler Etkili Oldu?
a)Osm. Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkması
b)Mondros Ateşkes Antlaşması uyarınca Türk ordusunun terhis edilmesi.
c)Osm. Hükümeti’nin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyamaması
d)İtilaf Devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hükümlerini tek taraflı uygulayarak Anadolu’yu yer yer işgal etmeleri.

3.Düşmana Karşı İlk Direnme Nerede Kimlere Karşı Oldu?
Güney cephesi’nde kendiliğinden oluştu(Hatay- Dörtyol; 19 Aralık 1918). Maraş ve Antep halkı Fransızlara karşı koymaya başladılar. Bu durum umut vericiydi. Türk Milleti’ne bir heyecan verdi.

4.Düşmana Karşı İkinci Direniş Hareketi Nerede Başladı?
İzmir’in işgali’nden sonra Ege’de başladı. Ege bölgesi’nde İzmir işgal edildikten sonra bazı subaylarımız bu bölgedeki efeleri ve gençleri bir araya getirdiler.

5.İzmir’in İşgalinden Sonra Yunanistan’a Karşı Batı Cephesi Nasıl Oluşturuldu?
Yunan ordusu Manisa ve Turgutludan ileri gidemedi. Bir kısmı Aydın’a girdiyse de Albay Şefik(Aker) ve Yörük Ali Efe’nin mücadelesiyle Aydın’ı boşaltmak mecburiyetinde kaldı.
Ayvalık ta 172. Alay Komutanı Ali Bey(Çetinkaya) direndi. Menemen üzerinden Bergama’ya gelen düşman ordusu milli kuvvetler yoluyla geri atıldı. Onlarda Menemen’de katliama başladılar. Bütün bunlar halka umut vermişti.
1919 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Balıkesir ve Alaşehir’de Milli Kongreler toplandı(İlk düzenlene kongrelerdir). Amaç: Bu kongrelerde, Kuvay-i Milliye’nin insan ve malzeme açısından desteklenmesine ve ortak bir cephe oluşturulmasına çalışıldı.
Ayvalık kıyılarından başlayıp, Soma-Akhisar- Salihli ve Nazıllı kasabalarının batısından geçen bir hat üzerinde milli bir cephe kuruldu. Bu cepheye milli mücadele tarihimizde Batı Cephesi adı verildi. Amaç: Yakın zamanda düşmanın içlere yayılmasını önlemek ve daha sonra da düşmanı yurttan atmaktı.

6.Kuvay-i Milliye’nin Yararları Nelerdir?
a)Ulusal bilinci uyandırmış
b)Halka moral sağlamış
c)Düzenli ordu kurulana kadar ordu görevi yaparak işgallerin bastırılmasında etkili oldu.
d)İç ayaklanmaların bastırılmasında etkili oldu.
Düzenli ordu kurulduktan sonra Kuvay-i Milliye teşkilatı sona erdi. Ama Türk Milleti’nin direnme gücü ve vatanseverliğini simgeleyen Kuvay-i Milliye Ruhu kesin zafer kazanana kadar yaşadı.
 
Geri
Üst