M. Kemal'in Samsun'a Çıkışı ve Havza Genelgesi Soru-Cevap Çalışma Kağıdı

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
MUSTAFA KEMAL’İN SAMSUN’A ÇIKIŞI VE MİLLİ BİLİNCİN UYANDIRILMASI

1.Mustafa Kemal İstanbul Hükümet’i Hakkında Ne Düşünüyordu?
İstanbul’daki zayıf kadro ile vatanın kurtuluşunun olanaksız olduğunu görmüştü. Kendisini milli kurtuluş harekâtını başlatacak ve idare edecek bir lider olarak görüyordu. Sonunda vatanın kurtuluşu için Anadolu’ya geçmeye karar verdi.

2.Mustafa Kemal 9.Ordu Müfettişliğine Niçin Atandı ve Görevleri Nelerdir?
1919 yılı başlarında İngilizler, Türklerin Pontusculara karşı geliştirmiş oldukları direnişlerden rahatsız olmaya başlamışlardır. İngiliz yanlısı Damat Ferit sadrazam olduktan sonra sorunun çözümü için yollar aramaya başlamıştır. Bu sorunun ortadan kalkması için Mustafa Kemal Paşa, 9.Ordu Müfettişi olarak bu görevi yerine getirecektir(30 Nisan 1919).
Mustafa Kemal’in bu göreve seçilmesinde;
a)I. Dünya Savaşı’na girmeye karşı çıkması,
b)İttihatçılar ile ters düşmesi,
c)Vahdettin’in, Mustafa Kemal Paşa’yı Almanya gezisinde yanında götürmesi ve Onu yakından tanıması,
d)I. Dünya Savaşı’nda başarılı olması etkili olmuştur.
Mustafa Kemal Paşa’nın Başlıca Görevleri;
a)Görev bölgesinde asayişi sağlamak,
b)Silah ve cephaneleri toplamak,
c)Halka silah dağıtılmasını engellemek ve bunu yapan kuruluşları ortadan kaldırmak.
Komutanlığın merkezi Erzurum idi. Bu bölge henüz düşman işgalinden uzaktı. Ayrıca, bu orduya bağlı 15. Kolordu Komutanı Kazım KARABEKİR PAŞA, Mondros Ateşkes Antlaşmasının hükümlerine uymamış ve askerlerini dağıtmamıştı. Mustafa Kemal, güvenliği daha iyi sağlamak için görev bölgesindeki sivil makamlara emir verme yetkisini de almıştı.

3.Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıktıktan Sonraki Düşüncesi Nedir?
Görünüşte İstanbul Hükümeti’nin yetkili bir memurudur. Fakat Mustafa Kemal’in düşüncesinde başka hedefler vardır. Mustafa Kemal’e göre; saray ve hükümet derin bir gaflet içindedir. O’na göre yapılacak iş; Türk ulusunu yeni, çağdaş esaslara dayanan bir devlet içinde örgütleyerek kurtuluşu sağlamaktı.

4.Mustafa Kemal Samsun’da Hangi Çalışmalarda Bulundu?
a)Ordu birlikleri ile(Erzurum’daki 15. Kolordu Komutanı Kazım KARABEKİR, Ankara’daki 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat CEBESOY) bağlantı kurarak ateşkes kararlarına uymamalarını istedi.
b)Sivil memurların askerler ile işbirliği yapmalarını buyurdu.
c)İzmir’in işgali ile ilgili olarak yurdun bütün bölgelerinde mitingler ve protesto gösterileri yapılmasını bildiren yazılar gönderdi. Özellikle İstanbul da düzenlenen mitingler çok görkemli oldu.
d)İstanbul hükümeti’ne bir rapor göndererek; bölgedeki bütün asayişsizliğin Rum Çeteleri tarafından çıkarıldığını ve İngilizlerin ateşkes hükümlerine aykırı hareket ettiğini söyledi.

5.Mustafa Kemal Neden Samsun’dan Havza’ya Geçti?
Mustafa Kemal 19-25 Mayıs tarihleri arasında Samsun’da kaldı. İngilizlerle ‘’asayişin nasıl sağlanacağı’’ konusunu görüştü. İzmir’in işgali ile ilk mitingler burada yapıldı. Bu mitinglere Mustafa Kemal de katıldı. Mustafa Kemal İngilizlerin denetimindeki bu şehirde istediklerini yapamazdı. Çünkü kendisini güvenlikte hissetmiyordu. Böylece 25 Mayıs’ta Havza’ya geçti.

6.Mustafa Kemal Havza’da Neler Yaptı?
28 Mayıs’ta Havza Genelgesi’ni yayınladı. Ulusal bilincin uyandırılmasını sağlamayı ve Kurtuluş savaşı’nın halka mal edilmesini amaçlamıştır. Havza genelgesi’nden sonra Anadolu’nun birçok yerinde İşgalleri ve işgalcileri protesto eden mitingler düzenlendi.
Havza genelgesi; Mustafa Kemal’in teşkilatlanma yolunda atılan ilk adımı kabul edilir. Amaç ulusal heyecanı ve bilinci canlı tutmaktır.
Mustafa Kemal, İstanbul Hükümet’i tarafından İstanbul’a çağrılır. Fakat O bu çağrıyı dinlemez, Amasya’ya geçerek Amasya genelgesini yayınlar.
 
Geri
Üst