MEB'den Meslek Eğitimi Atağı

A Çevrimdışı

ahugur74

New member
136949.jpg


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik eğitimdeki öğrenci sayısını artırmak amacıyla genel liselerin kontenjanlarının sınırlandırılmasından Seviye Belirleme Sınavı'na giren ve girmeyen öğrencilerin çeşitli yöntemlerle meslek okullarına yönlendirilmesine, meslek okullarındaki öğrencilerin 10. sınıftan itibaren sigortalanmasına kadar bir dizi önlem alınmasına ilişkin eylem planı hazırladı
2008-2012 yılları arasını kapsayan planda, alandaki sorunlar ve çözüm önerileri tek tek sıralandı.

Planda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle yapılacak işbirliği konuları belirlenerek, plandaki çözüm önerilerinin uygulanmasını sağlayacak kanun ve yönetmelik düzenlemeleri, genelge ve protokoller, işbirliği çalışmaları sıralandı.''Eylem Planı''nda, Hükümet programında, mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretim içindeki payının 2012 yılı sonuna kadar yüzde 38'den yüzde 50'ye çıkarılması hedefine yer verildi. Birçok yerde meslek okullarına talep olmasına rağmen derslik yetersizliği nedeniyle yeterli sayıda öğrenci kaydı yapılamadığı vurgulanan planda, diğer yandan ortaöğretim kurumuna kayıt yaptıran öğrencinin okulunu benimsediği ve ortak 9. sınıf sonrasında okulunu değiştirmeye istekli olmadığının gözlendiği belirtildi.

Planda, özel sektörün mesleki ve teknik eğitim okulu açma konusunda isteksiz davrandığı da kaydedildi.

''Eylem Planı''nda, tespit edilen bu sorunların ortadan kaldırılması için 2008-2012 yılları arasında gerçekleştirilecek ''çözüm'' uygulamalarından bazıları şöyle:

- Tüm okul türlerini ve kontenjanlarını kapsayan ortak bir kılavuz hazırlanması ve ilköğretim mezunu öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavları (SBS) sonucunda e-kayıt yoluyla mesleki eğitime yönlenmelerinin sağlanması,

- SBS'ye girmeyen öğrencilerin istekleri de göz önüne alınarak mesleki eğitime yöneltilmesi,

- Uzun vadede genel liselerin kontenjanları sınırlandırılarak mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının kontenjanlarının artırılması yoluna gidilmesi,

- Genel liselerin boş kapasitelerinin mesleki ve teknik eğitim amacıyla ortak kullanıma açılması,

- Özel sektörün mesleki ve teknik eğitim okulları açmasına imkan sağlanması, bunlara vergi indirimi, uzun vadeli ve düşük faizli kredi arsa temini gibi teşvikler verilmesi,

- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunlarının mühendislik ve diğer fakültelere girişlerinde ek puan uygulanması ve ÖSS'deki düşük katsayı uygulamasına son verilmesi,

- Meslek okullarının son sınıflarına haftada 1 saatlik ''Girişimcilik Dersi'' konulması,

- Yabancı dil dersi haftalık ders saatlerinin artırılması, mesleki yabancı dil dersinin zorunlu olması,

- Kanunda değişiklik yapılarak çıraklık eğitiminin alt limitinin 1 yıla çıkarılması,

- Meslekleri tanıtacak ve sevdirecek animasyon veya çizgi filmler hazırlanarak ulusal ve yerel televizyon kanallarında yayımlanması.
 
Geri
Üst