Memurların Sendikalı Olmasını Düzenleyen Yasa da Değişiyor

umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikle kamu görevlilerine yönelik sendika kurma ve sendikaya üye olma yasağı daraltılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun değiştirilmesine yönelik bir süredir yürüttüğü çalışmaları taslak haline getirdi. Bakanlık, taslağı, daha sonra görüşlerini almak üzere ilgili Devlet Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına gönderdi.

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı Taslağı ile 7 yıldır uygulanan kanundaki bazı sorunların aşılması amaçlanıyor.

Taslakta, kamu görevlisi, “kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan kamu görevlileri” şeklinde tanımlanarak, adaylık ve deneme süresini tamamlamamış kamu görevlilerine de sendika kurma ve kurulmuş sendikalara üye olma hakkı tanınıyor. Bu kesimdeki kamu görevlileri, kendilerini dışarıda bırakan mevcut tanım nedeniyle sendikalara üye olamıyor.

Taslakla, kanunun, “sendika üyesi olamayacaklar” başlıklı bölümü yeniden düzenlenerek, söz konusu maddenin kapsamı daraltılıyor.

Buna göre, TBMM Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, MGK Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlilerine, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı iş yerlerinin en üst amirlerine, kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeline, ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlilerine ve kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanlarına, sendika kurma ve kurulmuş sendikalara üye olma olanağı sağlanacak.

SENDİKAYA ÜYE OLAMAYACAKLAR

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikle sendika kuramayacak, sendikaya üye olamayacak kamu görevlileri şu şekilde sınırlandırılacak:

-Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar,

-Kanun kapsamında bulunan kurum, kuruluşlarda kararname ile atananlar; bölge,il ve ilçe teşkilatlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri,

-Silahlı kuvvetler mensupları,

-Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) çalışan sivil memurlar ve kamu görevlileri,

-Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları,

-Emniyet hizmetleri sınıfı ve emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel.

ILO VE AVRUPA NORMLARI

Düzenlemenin gerekçesinde, sendika ve konfederasyonların, bakanlığa ve ILO'ya, kanunun uygulanmasından kaynaklanan sorunlarla ilgili yaptığı başvurular dikkate alınarak söz konusu maddelerde değişiklik yapıldığı belirtildi.

Bu çerçevede, daha fazla kamu görevlisinin sendika hakkından yararlanmasının amaçlandığı ifade edilen gerekçede, adaylık ve deneme süresini tamamlamamış memurlara sendika üyesi olma olanağı getirildiği, sendika üyesi olamayan bazı statülerin de örgütlenme hakkı bakımından yasak kapsamından çıkarıldığı dile getirildi.

Adaylık ve deneme süresini tamamlamamış kamu görevlileri ile diğer kamu görevlileri arasında idare hukuku açısından bir fark bulunmadığına işaret edilen gerekçede, Anayasa'nın “eşitlik” ilkesi ve ILO'nun 87 Sayılı Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi'ne uyum sağlamak amacıyla söz konusu değişikliğe gidildiği belirtildi.

Demokratik, sosyal ve hukuk devleti olmanın en önemli göstergelerinden birinin örgütlenme özgürlüğü olduğu vurgulanan gerekçede, şunlar kaydedildi:

“Temel insan haklarından da sayılan bu özgürlüğün sendikal hak olarak tüm çalışanlara ayrımsız tanınması gerektiğinden hareketle, mevzuatımızı ILO ve Avrupa normlarına yaklaştırmak, sendika özgürlüğünü uluslararası normlara uydurmak, uygulamada karşılaşılan sorunları daha sağlıklı çözüme kavuşturmak, sendikal örgütlenmeden daha fazla kamu görevlisinin yararlanmasını sağlamak amacıyla, TBMM Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, MGK Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı iş yerlerinin en üst amirleri, kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeli, ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri ve kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanlarına sendika kurma ve kurulmuş sendikalara üye olma hakkı tanınmıştır.”kaynak:AA
 
Geri
Üst