Meşhur Hattatlar

B Çevrimdışı

BeyazZambak

New member
Meşhur Hattatlar:

Şeyh Hamdullah (ö. 926/1520)

Ahmed Şemseddin Karahisârî

Derviş Ali "Büyük" (ö. 1084/1673)

Eyyûbî Mustafa b. Ömer (Suyolcuzâde) (ö. 1097/1686)

Hâfız Osman (1052/1642-1110/1698)

Seyyid Abdullah b. S. Hasan Hâşimî (Yedikuleli) (1081/1670-1144/1731)

Eğrikapılı Hoca Mehmed Râsim b. Yûsuf (1099/1688-1169/1756)

Mustafa Râkım (1171/1758-1241/1826)

Kebecizâde Mehmet Vasfî Efendi (ö. 1247/1831)

Kazasker Mustafa İzzet Efendi (1216/1801-1293/1876)

Abdullah Zühdî (ö. 1296/1879)

Mehmed Şefik Bey (1235/1819 - 1297/1880)

Mehmed Şevki Efendi (1245/1829-1304/1887)

Yahya Hilmi Efendi (1249/1833 - 1325/1907)

Hacı Ârif Efendi (Bakkal) (1246/1830 - 1327/1909)

Sâmi Efendi (1253/1838 - 1330/1912)

Mehmed Nazîf Bey (1262/1846 - 1331/1913)

Hasan Rızâ Efendi (1265/1849 - 1338/1920)

Ömer Vasfî Efendi (1297/1880 - 1347/1928)

Şeyh Mehmed Abdülaziz (Aktuğ) Efendi (1289/1872 - 1353/1934)

İsmâil Hakkı Altunbezer (1289/1873 - 1365/1946)

Hacı Ahmed Kâmil Akdik (1278/1861 - 1360/1941)

Hacı Nûri Korman (1285/1868 - 1371/1951)

Mustafa Halîm Özyazıcı (1315/1898 - 1384/1964)

Hâmid Aytaç el-Âmidî (1309/1891 - 1402/1982)
 
B Çevrimdışı

BeyazZambak

New member
Ynt: Meşhur Hattatlar

Yaşayan Üstadlar:

Hasan Çelebi

Tevfik Kalp

Ahmet Kutluhan

Mehmet Özçay
 
Geri
Üst