Mezopotamya Sanatı

T Çevrimdışı

tarih.20

New member
A)MEZOPOTAMYA

Burada M.Ö 4.binden başlayarak çeşitli uygarlıklar yaşamıştır.Sümerliler, Akadlar , Elamlar , Asurlular , Yeni Babil Krallığı … Bu uygarlıkların ortaya koydukları sanatsal etkinlikleri , ortak özellikler gösterirler.

B)MİMARLIK

_Sümerlerde,Taş malzemesi kullanılmadığı için , günümüze ulaşabilen çokça mimarı anıt görülmez.
_Kalıntılarından anlamadığımıza göre ,Sümerlerdeki en önemli anıtsal yapılar ZİGGURAT denilen tapınaklardır.
_Malzeme olarak kerpiç ya da tuğlayla yapılmışlardır.
_Biçim olarak , üst üste taraçalardan oluşmuşlardır.Yukarıya rampa ya da merdivenle çıkılır.En üsteki bölümde tanrının sunağı (adak yeri) bulunur.

SÜMER DÖNEMİNDE MİMARİDE GÖRÜLEN TEKNİK YENİLİKLER : KEMER,TONOZ VE KUBBENİN MİMARİ YAPILARDA KULLANILMASIDIR._Konutların cephelerinin de mozaik ,sırlı tuğla ya da boyalı pişmiş toprak levhalarla yapılmış süsmeler kullanılmıştır.
ÖRNEK:Ur şehrinde bulunmuş Ziggurat ,ev ve mezar örnekleri

ASURLULAR:M.Ö 1. Binde kentleşme ve mimarlık daha düzenli ve anıtsal bir özellik kazanmıştır.Askeri ve dinsel mimariye daha çok önem verilmiştir.Bu yüzden Asur mimarlığı yarı askeri yarı dinsel bir özellik taşır.
Örnek: II.Sargon’un Musul’daki sarayı.

YENİ BABİL KRALLIĞI:(M.Ö 7_ 6 YY)
Bu dönemde ,düzenli kentler , büyük caddeler, sırlı tuğlalarla süslü kapılar ve teraslardan oluşan asma bahçeleri Dünyanın yedi harikalarından birini oluştururlar.
ÖRNEK:Babilde Nabukadnezar’ ın sarayına giden sıra tuğlalarla süslü “Büyük Cadde” ve “İştar Kapısı”

B)MEZOPOTAMYA HEYKEL VE KABARTMA SANATI

HEYKEL
1)İlk dönem Mezopotamya heykellerinde de frontal duruş ve arkaik ifade vardır.
_Eller tapınma şeklinde göğüsle birleştirilmiştir.
_Vücutlarda oransızlıklar görülür.
_Kostüm olarak koyun postu kullanılmıştır.

ÖRNEK: Adab kralı 1.Ugaldalu heykeli

2)Heykellerdeki arkaik ifadeye karşın , Kral Gudea (lagaş) heykelindeki portre etkisi ve Akad kralı Sargon heykelindeki ayrıntıların gösterilmesi önemli bir gelişmedir.
3)Geç dönem Mezopotamya (Asur)heykelleri ;büyük boyutlu kral ve tanrı heykellerinden oluşur.Bunlarda eskiye göre oranlarda uyum vardır.

ÖRNEK: KİTABIMIZDAKİ ASUR KRAL HEYKELİ

KABARTMA
1)Kabartmalardaki insan figürleri Mısır kabartmalarında olduğu gibi gösterilmiştir.
_Vücudun bölümlerinde oransızlıklar vardır.(Baş,göz ve eller büyük yapılmıştır.)
_Konularda günlük olaylar da işlendiği için ,kabartmalar canlı ve gerçekçi etkiye sahiptir.

ÖRNEK: Temel atma töreni (Lagaş kralı Ur- nina )
Akbabalar dikilitaşı (“ “ Eannatum)
Naram sin dikilitaşı(Akad Kralı)
2)Kabartmalı döner mühürler , kabartmalı sınır taşları(Kositler)işlevsel önemi olan örneklerdir.Bunlarda simgesel motifler kullanılmıştır.
3)Asur kabartmaları Mezopotamya heykeltraşlığının ileri bir aşamasını temsil eder.Çünkü bunlarda gerçekçi üslup ve perspektif vardır.

ÖRNEK: Asurbanipal in Av sahnesi 7.yy
Yaralı aslan kabartması

SİTEL:Dikilitaş,yazılı ya da kabartmalı dikilitaş

NİZAMİ ÇUBUK Hoca'ya teşekkür ederiz...


Lütfen bu belgeyi kaynak göstermeden,teşekkür etmeden alıntılamayın,kopyalamayın,başka bir

sitede yayınlamayın...Emeğe saygı gösterelim....
 
Geri
Üst