Milli eğitim bakanı hüseyin çelik hakkında suç duyurusu

umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK. VAN VALİSİ VE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK






Usulsüz olarak ataması yapılan Beytullah YAĞIZ ile ilgili olarak defalarca haber yapmamıza ve sendikamızın tüm girişimlerine rağmen MEB geri adım atmamıştır. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK hiçbir hukuki geçerliliği olmayan açıklamaları ile yapılan işlemin hukuksuzluğunu bertaraf etmeye çalışsa da söylediklerine kendi dahil hiç kimseyi inandıramamıştır. Ama artık başta sendikamız olmak üzere tüm eğitim çalışanları bu gidişe bir son verilmesini istemektedir.


Bu nedenle Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na görevini kötüye kullandığı ve ayrımcılık yaptığı gerekçesi ile suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca bu olayda sessiz kalarak, görevini yerine getirmeyen Van Valisi ve Van Milli Eğitim Müdürü hakkında da aynı suçlardan dolayı suç duyurusunda bulunulmuştur. Yapılan tüm hukuksuzlukların karşısında ve sonuna kadar takipçisi olduğumuz tüm kamu oyunca bilinmelidir.

Türk Eğitim Sen



ANKARA NÖBETÇİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA



MÜŞTEKİ : Türk Eğitim Sen
(Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

VEKİLİ : Av. Hatice AKALAN-Av. Ömer SARPDAĞ
Av. Hilal Kezban DÜZGÜN
Konur Sok. 54/9 Bakanlıklar/ANKARA
ŞÜPHELİ :Hüseyin ÇELİK
Milli Eğitim Bakanı
SUÇ : -Görevi Kötüye Kullanmak
-Ayrımcılık

SUÇ TARİHİ / YERİ : Haziran 2007

AÇIKLAMALAR :Beytullah YAĞIZ 2007’de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) 57.172 puan almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) taban puanı "90" olarak belirlediği Aralık 2007 döneminde, "Sözleşmeli Matematik öğretmeni" olarak Van iline usulsüz olarak ataması yapılmıştır. Binlerce kişinin tüm hayatlarını etkileyecek olan sınavdan 57 puan alarak ataması yapılan Beytullah YAĞIZ’ın usulsüz yapılan atamasının iptal edilmesi için müvekkil sendika basın ve yayın organları ile konuyu dile getirmiştir.
4/C ve 4/B kapsamında yapılan tüm öğretmen görevlendirmelerinde KPSS10 puan üstünlüğü aranmasına rağmen Beytullah YAĞIZ, Van İli Saray İlçesi Ahmet Nacar Lisesine Sözleşmeli Matematik öğretmeni olarak atanması hukuka aykırılık teşkil etmektedir.
-Matematik alanında;
2005-1- Matematik öğretmeni alınmamıştır.

2005-2- KPSS10 taban puanı 85’dir.

2005-78 No’lu Genelge kapsamında KPSS10 puanı 80’dir.

2006-1- KPSS10 puanı 90’dır.

2006-2- KPSS10 puanı 90’dır, daha sonra 87 olmuştur.

2007-1- Matematik öğretmeni alınmamıştır.

2007-Aralık KPSS10 puanı 90’dır. Bu taban puanlar incelendiğinde en düşük puanın 80 olduğu görülecektir.

Beytullah YAĞIZ’ın puanları ise; 2005 yılında 39.523, 2006 yılında 56.900, 2007 yılında 57.172, 2008 yılında 58.608’dir. Dolayısıyla Beytullah YAĞIZ 4/C’li matematik öğretmeni olarak atanabilecek puana ve başvuru hakkına hiçbir zaman sahip olmamıştır Hiç bir dönemde KPSS10 puanı Matematik alanı için 80 puandan aşağıda olmamıştır. 2005/78 ve 2006/58 sayılı Genelgeler ile KPSS10 puanına göre atamaların yapılacağını düzenlemektedir.
Şüpheli yapmış olduğu açıklamalar da Beytullah Yağız’ın, 25 Haziran 2007 tarihinde görevlendirdiğini iddia etmektedir. Okulların kapalı olduğu 25 Haziran 2007 tarihinde Van İli Saray İlçesi Ahmet Nacar Lisesinde Matematik öğretmeni ihtiyacının nasıl hâsıl olduğu da ayrı bir şaibedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün sitesinde bulunan atamalara esas olan sayısal veriler incelendiğinde Matematik alanında minimum puan 81,962, 89,626 ve 92,768 olarak oluşmuş ve hiçbir zaman Van ilinde Matematik öğretmeni de görevlendirilmemiştir. 2005 yılından 2007 Aralık ayına kadar Kılavuz ve genelge eklerinde Van ili için Matematik öğretmeni ihtiyacı belirtilmemiştir. Van iline Beytullah YAĞIZ’ı ilgilendiren dönemde hiçbir zaman Matematik öğretmeni görevlendirilmemiştir. Sadece Aralık–2007 Döneminde 3 Lise Matematik alanından öğretmen görevlendirilmiştir.
Bakanlık, tüm kamu kurumlarının 4/B'li alımlarını KPSS'ye bağlayan yönetmelik değişikliği öncesinde de KPSS ile yapmasına rağmen, şüpheli insiyatif kullanarak, yani KPSS'ye bakmadan 4/B'li personel olarak Beytullah YAĞIZ’ın atamasını yapmıştır. Beytullah YAĞIZ adlı öğretmenin 57.172 KPSS10 puanı ile Van iline 4/B’li sözleşmeli öğretmen olarak atanmasının şaibeli olduğu Türk Eğitim-Sen tarafından açıklanmış, haber Hürriyet Gazetesi’nde “Bakan Bey, bu nasıl tayin” başlığıyla, 06.12.2008 tarihinde yayınlanmıştır.
TCK. “MADDE 257. - (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”denilmektedir. Yapılan atama ile anılan kanun hükmü birlikte değerlendirildiği takdirde şüphelinin yapılan atamayla suç işlediği görülecektir. Kaldı ki; atanmak için sırada bekleyen yüzlerce kişin hakkı gasp edilerek atanmayı hak etmeyen bir şahsın tamamen siyasi amaçlarla atandığı net olarak görülecektir.
TCK “MADDE 122. - (1) Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak;
a) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hallerden birine bağlayan,
b) Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden,
c) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen, Kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.”denilmektedir. AKP’nin Van İl Genel Meclis Üyesi olan Seyfettin YAĞIZ’la, 4/B kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirilen Beytullah YAĞIZ’ın bir akrabalık ilişkisi olduğu duyumları sendikamıza ulaşmıştır. Makamınızca bu konu irdelenir ise yapılan atamada siyasi düşünce sebebiyle bir atamanın yapıldığı görülecektir. Bu nedenle yapılan ayrımcılığın suç unsurlarını fazlası ile taşıdığı görülecektir. Yıllardır bu ve buna benzer fiilleri tekrarlamaktan vazgeçmeyen şüpheli dokunulmazlığı sayesinde yaptıklarından hiçbir zaman sorumlu olmayacağını zannetmekte ve bu nedenle korkusuz ve hukuksuz davranışlarını devam ettirmektedir. Makamınızca verilecek olumlu bir karar şüpheliyi bir kez daha yüreklendirecek ben yaptım oldu mantığıyla hareketlerine devam edecektir. Bu nedenler ile makamınıza başvurma zarureti hasıl olmuştur. Takdir şüphesiz makamınızıdır.
HUKUKİ SEBEPLER :TCK. İ lgili mevzuat
HUKUKİ DELİLLER :KPSS Sonuçları
SONUÇ VE TALEP :Yukarıda arz ile izahına çalıştığımız ve savcılık makamının re’sen gözeteceği sair hususlar nedeni ile şüphelilerin TCK 257. madde uyarınca cezalandırılmalarını saygılarımızla arz ile talep ederiz.




Müşteki Türk Eğitim Sen Vekili
Av. Hatice AKALAN-Av. Ömer SARPDAĞ
Av. Hilal Kezban DÜZGÜN





Ek:2007-2008 KPSS Sınav sonuç Belgeleri





kaynak:Türkeğitim sen
 
Geri
Üst