Osmanlı Avusturya İlişkileri Kronolojisi

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Osmanlı Avusturya İlişkileri Kronolojisi

1526 yılında Mohaç meydan muharebesi ile Macaristan’ın fethi üzerine Osmanlı ve Avusturya komşu oldu.

Osmanlı Devleti Mohaçtan sonra Orta Avrupa’da egemenliğini gerçekleştirmek ve Avusturya’da Orta Avurpaya egemen olmak istediklerinden sık sık karşı karşıya kaldılar.

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasındaki sorun Macaristan ve Orta Avrupa egemenliğidir.

1529 yılında Avusturya’nın Macaristan’a girmesi üzerine Kanuni l. Viyana kuşatmasını yaptı.

Avusturya ile yapılan ilk antlaşma 1533 İstanbul antlaşmasıdır. Bu antlaşma ile Avusturya Osmanlı Devletinin üstünlüğünü kabul etti. Avsuturya kralı Osmanlı sadrazamına denk sayıldı.

1596 Haçova savaşında lll. Mehmet Avusturya’yı yendi.

1606 Zitvatorok antlaşması ile Osmanlı Devletinin Avusturya karşı üstünlüğü sona erdi.

1664 Vasvar antlaşması yapıldı.

1683 yılında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ll. Viyana kuşatmasını yaptı.

Osmanlılar, ll. Viyana kuşatmasını kaybedince Osmanlılara karşı oluşan Kutsal İttifak’a katıldı.

1699 Karlofça antlaşması ile Avusturya, Macaristan’ı aldı.

1718 Pasarofça antlaşması ile Osmanlı devleti batının üstünlüğünü kabul etti. Avusturya Sırbistanı aldı.

1736-39 yılında Rusya ve Avusturya’yı yenen Osmanlı Devleti Belgrat antlaşmasını imzalayarak Sırbistan’ı aldı.

1791 yılında Avusturya ile Ziştovi antlaşması yapıldı. Avusturya ile yapılan son savaştır.

Kırım savaşında Osmanlıları destekledi

1878 Berlin antlaşması ile Bosna-Hersek Avusturya’ya bırakıldı.

1908 yılında Avusturya, Bosna-Hersek’i ilhak etti.

l. Dünya savaşında Avsuturya, Osamanlı Devletinin müttefiği oldu.
 
Geri
Üst