Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları

E Çevrimdışı

esaRet__

New member
1-) Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı Küçük Kaynarca Antlaşması'na göre; "Rusya, Osmanlı topraklarında yaşayan Ortodoksların haklarını koruyabilecekti."
Bu maddenin Osmanlı Devleti üzerinde yaptığı olumsuz etki olarak;
I.Akdeniz egemenliğinin kaybedilmesi
II.Rusların, Osmanlı içişlerine müdahalelerine ortam hazırlaması
III.Karadeniz hakimiyetinin sınırlandırılması
yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

2-) XVIII. yüzyılda;
I.Batı tarzındaMühendishane-i Berri Hümayun okulu açılmıştır.
II.Topçu ve Humbaracı ocakları Avrupa'dan gelen uzmanlar tarafından ıslah edilmiştir.
III.Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir.
by durumlardan hangileri Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ettiğinin göstergesidir ?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

3-) 1856 Paris Antlaşması'nın aşağıdaki hükümlerden hangisi Osmanlı Devleti'nin topraklarını koruyamayacak kadar aciz kaldığını gösterir ?
A) Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devlet olarak kabul edilmesi
B) Islahat Fermanı'nın antlaşma metninde yer alması
C) Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletler hukukundan yararlanması
D) Boğazların ticaret gemilerine açık olması
E) Osmanlı toprak bütünlüğünün Avrupalılarca güvence altına alınması

4-) XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde;
I.I.Mahmud Dönemi'nde batı tarzı okulların açılması
II.Avrupa'ya öğrencilerin gönderilmesi
III.III.Selim Dönemi'nde Avrupa'da sürekli elçiliklerin açılması
gelişmelerinden hangileri, Batı'nın üstünlüğünün kabul edildiğini gösterir ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

5-) Lale Devri ıslahatları Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyılda Avrupa'yı örnek alarak yaptığı ilk büyük ıslahat hareketleridir.
Lale Devri'nde Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya yönelmesi aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır ?
A) Avrupalı devletlerle ekonomik işbirliğin başladığını
B) Islahatların programlı şekilde yapıldığını
C) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın gerisinde kaldığını
D) Akdeniz'de etkinlik sağlanmaya çalışıldığını
E) Islahatların yenilik karşıtları tarafından engellendiğini

6-) Tanzimat Fermanı'nda; "Herkesten gelirine göre vergi alınacaktır." hükmüne yer verilmiştir.
Bu hüküm dikkate alındığında, Osmanlı yönetiminin;
I.Azınlıklara dini özgürlük sağlamak
II.Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almak
III.Vergi sisteminde adaleti sağlamak
amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalıştığı savunulabilir ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

7-) 1739 Belgrat Antlaşması ile Osmanlı Devleti boğazlar üzerindeki Rus tehditini bir müddet daha engellemiştir.
Belgrat Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi bu duruma kanıt olabilir ?
A) Rusya savaş sırasında işgal ettiği yerleri geri verecek
B) Rusya, Lehistan'ın içişlerine müdahale etmeyecek
C) Rus çarı, Avusturya arşidükü ve Fransa kralı ile protokol bakımından denk sayılacak
D) Rusya, Azak Denizi ve Karadeniz'de tersane kurmayacak, donanma bulundurmayacak
E) Azak kalesi yıkılarak Rusya'ya bırakılacak

:cool: Fatih Sultan Mehmet "Kanunname-i Ali Osman" adlı yasalarıyla hükümdar olan kardeşlerini öldürmesini caiz görmüştür.
Bu yasa;
I.En büyük çocuğun tahta geçmesini sağlamak
II.Merkezi otoriteyi güçlü tutmak
III.Deneyimsiz şehzadelerin elenmesini sağlamak
durumlarından hangilerini gerçekleştirmek amacıyla uygulanmıştır ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

9-) Osmanlı Devleti'nde hazinenin en önemli gelir kaynakları; savaş ganimetleri ve bağlı beyliklerin ödediği vergilerdir.
Bu durum;
I.Tarımsal üretimin arttırılmaya çalışıldığının
II.Devletin askeri temellere dayalı olduğunun
III.Sınırlarının genişlemesinin gelirleri arttırdığının
yargılarından hangilerinin göstergesidir ?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

10-) XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahatları XVII. yüzyıl ıslahatlarından ayıran en önemli fark aşağıdakileden hangisidir ?
A) Yenilikleri halkın benimsemiş olması
B) Yeniliklerin sadece askeri alanda olması
C) Yeniliklerin maliyenin gelirlerini yükseltmeye yönelik olması
D) Yeniliklere padişahların öncülük etmesi
E) Yeniliklerin Batı tarzında yapılmış olması

11-) Osmanlı Devleti'nde görülen;
I.Şehzadelerin para bastırma yetkisinin olmaması
II.Ele geçirilen bölgelerin fetheden komutanın yönetimine bırakılmaması
III.Yönetimde önemli Türk ailelerinin etkin olmaya başlaması
uygulamalarından hangileri merkezi otoriteyi korumaya yöneliktir ?
A) I ve III
B) I ve II
C) Yalnız III
D) Yalnız II
E) I, II ve III

12-) Osmanlı Devleti'nde şehzadeler için sancak sisteminin getirilmesi devlet yönetiminde önemli yararlar sağlamıştır.
Buna göre;
I.Anadolu Türk birliğinin sağlanmasının kolaylaşması
II.Şehzadelerin yönetim tecrübesi kazanması
III.Yönetilen halkın daha yakından tanınması
yukarıdakilerden hangileri bu sistenin sağladığı faydalar arasında gösterilebilir ?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I ve II
E) I, II ve III

13-) Rusya, Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım'ın bağımsızlığını sağlamış, Osmanlı vatandaşı olan Ortodoksları da koruma altına almış ve ticari ayrıcalıklar da elde etmiştir.
Bu gelişmelerin;
I.Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışılması
II.Rusya'da elçilikler açılması
III.Matbaanın Osmanlı topraklarında kullanılması
durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı söylenebilir ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Kolay gelsin.
 
E Çevrimdışı

esaRet__

New member
Osmanlı Devleti İle ilgili Test Soruları

1-) B
2-) B
3-) E
4-) E
5-) C
6-) D
7-) D
:cool: B
9-) D
10-) E
11-) B
12-) C
13-) A

Kendi cevaplarım.
 
ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Ynt: Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları

Sorular için teşekkürler esaRet_.
Bütün üyelerimizden kendi cevaplarını bekliyoruz. Kolay gelsin.
 
Ç Çevrimdışı

çubuk prenses

New member
Ynt: Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları

1/B
2/B
3/E
4/C
5/C
6/D
7/D
8/B
9/D
10/E
11/B
12/C
13/A
Ben de böyle düşünüyorum...
 
U Çevrimdışı

ulubey

New member
Ynt: Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları

1-)B
2-)B
3-)E
4-)E
5-)C
6-)D
7-)D
:cool:YORUMSUZ
9-)D
10-)E
11-)E
12-)C
13-)D
Bende böyle düşünüyorum... 8)
 
S Çevrimdışı

sedef

New member
Ynt: Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları

1-B
2-B
3-E
4-C
5-C
6-D
7-D
8-B
9-D
10-E
11-B
12-C
13-A
 
S Çevrimdışı

sedef

New member
Ynt: Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları

Sayın İlteriş cevapları birde sizden alabilir miyiz?

Mesajınızdaki kırmızı kısımlar tarafımdan dilimiz imla kurallarına uygun hale getirilmiştir.
 
ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Ynt: Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları

Mesaj gönderen 4 kişinin cevaplarına şöyle bir baktığımızda 4. soruda bir uyuşmazlık söz konusu. 2 kişi "C", 2 kişi "E" demiş. Çok merak ettim cevap hangisi acaba? ;D Ben seyirciyim karışmam. ;)
 
S Çevrimdışı

sedef

New member
Ynt: Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları

Hocam bende merak ettim söyleseniz ???
 
A Çevrimdışı

Ali CAN

New member
Ynt: Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları

Bence 4.soru tartışmaya açık bir konu.Herkes fikirlerini söylerse hep birlikte cevap bulunabilir.
 
E Çevrimdışı

esaRet__

New member
Ynt: Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları

Arkadaşlar 4. sorumuz E şıkkıdır.Üç madde de sorunun cevabını karşılamaktadır.İlk açıklamaya baktığımızda bariz açık zaten Batı'nın üstün olduğu.İkinci açıklamada ilk açıklamayı karşılar durumda.Üçüncü açıklamada ise Batı'nın üstünlüğü kabul görülmüş ve Avrupa'da sürekli elçilikler bulundurulması, bizden üstün olan Batı'dan bir şeyler kapma adınadır diye düşünüyorum.Gönderilen elçiler tarafından gözlemlenen bir takım şeyler padişaha bildirilerek uygun görülürse Osmanlı Devleti'nde uygulanması söz konusu.

8.soruya baktığımızda I. açıklama "erşed" anlayışını karşılamakta.Kardeşlerin öldürülmesi ile deneyimsiz şehzadelerin elenmesinin sağlanması arasında ilişki kuramadım ben.Bence cevap B'dır.Taht kavgalarının önlenmesini sağlayarak, kardeşler arası sorunların çıkmamasını sağlamaktır amaç.Şayet böyle bir durum olursa devlet otoritesi sarsılır.

13. soruya baktığımızda ise cevap yalnız I yani A şıkkıdır.Rusya, Osmanlı Devleti'nde yaşayan Ortodoksları koruma altına almış ve bu durumda Rusya'nın, Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışmasına ortam hazırlamıştır.Fakat bu durumun Rusya'nın işine yaramıştır.Osmanlı'nın zararınadır içişlerine karışılması.Bu sebepten ötürü II.açıklama olamaz.Çünkü Osmanlı'nın lehinedir.

Okulda cevap anahtarının açıklanmasından ötürü sitede de cevap anahtarının açıklanmasında bir sakınca yok bence.Arkadaşlar soruların cevap anahtarı benim yolladığım cevap anahtarı ile birebir eştir. 8) ::)
 
S Çevrimdışı

shifa66

New member
Ynt: Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları

4. sorunun cevabı C dir Çünki elçiliklerin açılması uluslararası ilişkilerle ilgilidir hatırlayın avrupa devletleri osmanlı da elçilik açtığında bunun amacı osmanlı üstünlüğünün kabul edilmesi mi yoksa osmanlı içişlerine karışılması azınlıkların kışkırtılması idi o zaman şöyle düşünmek lazım 1700 istanbul ant ve 1774 de küçük kaynarca ile rusya osmanlıda elçilikler açtığında osmanlının üstünlüğünü mü kabul etmiştir bugün abd nin her ülkede elçiliği var o devletlerin üstünlüğünü mü kabul etmiş oluyor elçiliklerin üstünlükle bir ilgisi yoktur ilişkileri geliştirme bahanesi ile devletlerin birbirini kontrolüdür
 
H Çevrimdışı

heredotqqq

New member
Ynt: Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları

Osmanl ıDevleti güçlü zamanlarında Avrupada elçilik açmamıştır çünkü ihtiyacı yoktur ama Batı'nın Osmanlı karşısında gücü artınca Batıda ne oluyor acep deyip sağda splda elçilikler açmıştır,bu elçilik açma olayı Batının üstünlüğünün kabullenildiğinin delaletidir bence :) 4.sorunun yanıt E
 
A Çevrimdışı

anticimbom

New member
Ynt: Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları

3.Selim Avrupadaki yenilikleri yakından izleyebilmek için sürekli elçilikler kurmuştur. Bu onun Batının üstünlüğünü kabul ettiğini göstermez. Biz bügün herhangi birini yakından izleyip incelediğimizde onun üstünlüğünü kabul mü etmiş oluruz?
 
K Çevrimdışı

koçkan

New member
Ynt: Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları

4. sorunun cevabının e şıkkı olduğu çok açık arkadaşlar. Ayrıca tarih günümüz koşullarına göre değerlendirilemez.Beylik bir kelime ama tarihin olmazsa olmazıdır. İlk elçimiz Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi'nin etkisiyle bir çok yeniliğin Lale Devrinde Osmanlıya getirildiği bilinir. Ayrıca tarihçilerin bir tabir de vardır "Osmanlı elçilikleri güçlü olduğu dönemde açsaydı, Avrupayı kontrol edebili ve nüfuzunu sürekli kılabilirdi"
 
Geri
Üst