Osmanlı Tarihi Devirleri

Y Çevrimdışı

yamtar.

New member
Osmanlı Devletinin 'yükselme', 'duraklama', 'çöküş' dönemleri olduğuna gerçekten inanıyor musunuz?
Ve sizce neye göre böyle değerlendirilmiştir?
 
raltar Çevrimdışı

raltar

Super Moderator
Ynt: osmanlı

yamtar. ' Alıntı:
osmanlı devletinin 'yükselme','duraklama','çöküş' dönemleri olduğuna gerçekten inanıyor musunuz?
Ve sizce neye göre böyle değerlendirilmiştir?

Sadece Osmanlı Devleti değil,tarihteki bütün devletlerde buna benzer dönemler olmuştur.Bazılarının ömrü kısa olduğu için Osmanlı Devletindeki gibi ara dönemler olmayabilir.Osmanlı Devleti ise uzun ömürlü olması nedeniyle ara dönemler oluşturulmuştur.Bu dönemleri kimin veya kimlerin oluşturduğu konusunda bir bilgim yok.Ancak dönmelerin ayrılışı, Osmanlı Devleti'nin genişleme ve toprak kazanma veya toprak kaybetme ölçüleri esas alınarak yapıldığı anlaşılıyor.

Söz konusu bu dönemler için alınan ölçüler,bir çok kişi tarafından farklı alınıp,değişik dönemler oluşturulabilir.Mesela okuduğum bir makalede 1580 yılında Takiyüddin Efendi'nin rasathanesinin yıktırılması ile " zihinyette gerileme" döneminin başladığını ifade ederek kendine göre dönemler oluşturulmuştu. Bende kendimce bir dönem belirleyecek olsam,1526 Mohaç Meydan Savaşı'nı başlangıç olarak belirlerdim.şöyle ki;

Mohaç'tan sonra gerek batıda gerekse doğuda Osmanlı Ordusu'nun karşısına meydan muharebesi yapacak bir ordu uzun süre çıkmamıştır. Bu ise temeli süvari kuvvetlerine dayalı ve bir meydan muhrebesine çok uygun olan Osmanlı ordusunun atıl durumda kalmasına sebep olmuştur.Savaşamayan ordunun yıpranması kaçınılmazdı.Halbuki Osmanlı ordusunun yıpranışı,aynı zamanda devletin idari ve toprak rejimi ile doğrudan bağlantılı olması,bu yıpranmanın kısa sürede devletin tüm kurumlarına sirayet etmesine sebep olmuştur. Nitekim "Haçova Meydan Savaşı"si bu yıpranmışlığın en yakın örneğidir.Şayet Osmanlı ordusu modern orduların temelini teşkil eden yaya birliklerine dönüştürülebilse idi,belki fetihler devam edecek ve tüm Avrupa fethedilecekti.

Sonuç olarak;ünlü tarihçi İbni Haldun'un dediği gibi "Devletlerde insanlar gibi doğar, büyür ve ölürler" tesbitini göz ününe almak gerekir.Osmanlı Devleti'nin belirlenmiş bugünkü dönemlerinin, altı asırlık bir tarihi öğrenmede büyük bir kolaylık olduğu kesindir.

Saygılarımla
 
C Çevrimdışı

canbaba

New member
Ynt: Osmanlı Tarihi Devirleri

Şüphesizki bu Devlet-i Osmaniye vuku bulan bir olaydır bunu inkar etmek mümkün degildir. Nasıl ki fetret devrini inkar edemzsek veya da Osmanlı'nın yapmış olduğu savaşlarda almış oldugu neticeleri bu durumu da aynı şekilde inkaar edemeyiz.

Osmanlı Devleti bir cihan devletiydi ve belki de yıkılış sebebinin başını çeken olay da bu duraklama ve devamında ki olaylardır.
 
M Çevrimdışı

Madran

New member
Ynt: Osmanlı Tarihi Devirleri

Dostum bunu tartışmaya gerek yok ki ..

Beylik (1299 öncesi) 1299'da Osman Gazi Tarafından Osmanlı Beyliği Kuruldu ..
Kuruluş (1299 - 1453) İstanbul'un Fethiyle Yükselme
Yükselme (1453 - 1579) Sokullunun ölmesiyle Duraklama
Duraklama (1579 - 1699) Karlofça Antlaşmasıyla Gerileme
Gerileme (1699 - 1792) Yaş Antlaşması ile Dağılma .. Ama tam olarak dağılma 1829'da Yunanistan'ın bağımsız olmasıyla başlamıştır!
Dağılma (1792 - 1922) Saltanatın Kaldırılması (1922)
 
Geri
Üst