Osmanlı Tarihine Giriş

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
OSMANLI DEVLETİ (1299-1922)

Genel Özellikleri :

Türkiye Tarihinin; 4.dönemini oluşturan, en uzun ömürlü, en geniş sınırlara ulaşan, kültür ve uygarlık alanında en fazla gelişmeyi gösteren, XV.ve XVI.yy.da dünya'nın en güçlü imparatorluğu haline gelen devletidir. Gücün tek elde toplandığı Merkezi otoriteye sahip devlettir.

İslamiyet'i korumayı ve yaymayı hedeflemiştir.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasını devralmıştır. Anadolu siyasi birliğini kurma amacı taşımıştır.

Devletin Kuruluşu :

Osmanlıların Anadolu ya kesin olarak ne zaman geldikleri bilinmemekle birlikte Malazgirt savaşından sonra bir müddet Artukoğullarıy’la birlikte olmuşlar daha sonra Ankara nın batısında Karacadağ tarafına yerleşmişler, en son Söğüt ve Domaniç yöresine yerleşmişler ve devleti bu bölgede kurmuşlardır.

* Osmanlılar Oğuzların, Bozok Kolunun, Günhan Soyunun, Kayı boyundandır.

Osmanlı Beyliğinin Büyüme Nedenleri :

1- Coğrafi Konumu :

Uç beylik olması, zayıf Bizans'a sınır komşusu olması

Bölgenin ulaşım ve ticaret yolları üzerinde bulunması

Bölgenin tarım ve hayvancılığa elverişli olması

Bölgenin Moğol baskısından uzakta bulunması

2- Anadolu’nun genel siyasi durumu ( Siyasal birlikten yoksun)

3- Balkanların durumu ( Dağınık ve güçsüz )

4- Ahiler'in desteği

5- Anadolu'da diğer beyliklere karşı izlenen politika

6- Hristiyanlar’a karşı yapılan gaza savaşları

7- Türkmen beylerinin Osmanlılara katılması

8- Merkezi Devlet Sistemi

9- Yerleştirme ( İskan ) Politikası ( Türkmen göçebelerini Trakya ve Balkanlara sistemli yerleştirerek kalıcı oldular)

10- Yönetim anlayışı.
 
Geri
Üst