Osmanlı'da Merkezi Teşkilat Soru Cevap Çalışma Kağıdı

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
İş bu belge değerli öğretmen arkadaşımız Yetkin ERDOĞAN tarafından hazırlanmıştır.


B. MERKEZİ TEŞKİLATI


1.SARAY

1.SARAY Hakkında Bilgi Veriniz?
Osmanlı Devleti'nde hükümet, ordu ve eyaletlerin yönetimi, tümüyle padişahın yetkisinde, merkezde toplanmıştı. Padişahların devleti yönettiği merkez saraydı.
Saray, padişahların özel hayatlarını geçirdikleri ve devleti idare ettikleri yerdi. Osmanlı sarayı en yüksek devlet dairesi durumundaydı.
İlk Osmanlı sarayı 1326'da Bursa'da yapıldı. Daha sonra Edirne'de de bir saray yapıldı. İstanbul fethi ile burada TOPKAPI SARAYI yapıldı. Padişahlar 19 yüzyıla kadar burada oturmuşlar, 19 yüzyılda DOLMABAHÇE, BEYLERBEYİ, ÇIRAĞAN ve YILDIZ SARAYLARI yapıldı.

2.TOPKAPI SARAYI Hakkında Bilgi Veriniz?
Enderun, Birun ve Harem olmak üzere 3 bölümden oluşuyordu.
a)ENDERUN(İÇ SARAY):
Padişaha hizmet eden görevlilerin, askeri ve idari yöneticilerinin yetiştirildiği saray okulunun bulunduğu bölümdür. Devşirmelerin devlet yöneticisi olmak üzere eğitim gördükleri yerdir.
Enderun çeşitli odalardan oluşuyordu:
1)Has Oda: Eğitim ve hizmet odalarının en yüksek derecelisi. Buradaki memurlar padişahın giyimi, kuşamı, silahlarının bakımı gibi özel işlerine bakarlardı.
2)Hazine Odası: Padişahın özel hazinesinin ve değerli eşyalarının bulunduğu bölümdür.
3)Kiler Odası: Yemek ve sofra hizmetlerini yaparlardı.
4)Seferli Odası: Berber, terzi, müzisyen gibi görevliler bulunurdu. 17. yüzyılda oluşturuldu.
İç oğlanlar, bu odalardaki eğitim sürelerini başarıyla tamamlayınca, Birun'da ve taşrada önemli görevlere atanırdı. Bu görevlendirmeye "ÇIKMA" denirdi.
b)BİRUN(DIŞ SARAY): Sarayın dış hizmetler ile ilgili bölümüdür. Saray, Enderun'dan Birun'a BABÜSSAADE KAPISI(Orta Kapı) ile açılırdı. Padişahın devlet ile ilgili işleri burada yapması ve divan toplantılarının yapıldığı Kubbealtı'nın burada olması nedeniyle Birun'un çok geniş çalışan kadrosu vardı. Birun'daki görevliler şunlardı: Yeniçeriler, Altı Bölük Halkı, Cebeci ve topocular,Mehterler, Müteferrikalar(Endurundan çıkma iç oğlanların ve Osmanlı Devleti'ne bağlı hükümdar çocuklarının bulunduğu bölümdür)dır.
c)HAREM:
Padişahın özel hayatının geçtiği ve saray kadınlarının bulunduğu bölümdür.

Topkapı Sarayı Bölümleri

ENDERUN(İç Saray) BİRUN(Dış Saray) HAREM
*Enderun(Saray Okulu) *Divanhane *Padişahın özel hanesi
*Arz Odası(Divan karar- *Kapı kulu *Yetiştirilen kızlar bölümü
larının padişaha açıklandığı *Altı Bölük halkı *Padişah anneleri, eşleri ve yer). *Cebeciler, topçular. Kızlarının oturduğu daire.
*Hırka-i Saadet ve Hareme *Müteferrikalar
*Mehterhane
*Büyük Oda
*Küçük Oda
*Doğancılar Odası
*Seferli Odası
*Kiler Odası
*Hazine Odası
*Has Oda
 
ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
İstanbul'un Yönetimi Soru Cevap Çalışma Kağıdı

2.İSTANBUL'UN YÖNETİMİ

1.İSTANBUL YÖNETİMİ Hakkında Bilgi Veriniz?
Payitaht olan İstanbul, devlet yönetiminin merkezidir.
*İstanbul'un disiplin ve güvenliği VEZİRİAZAMIN sorumluluğundaydı. Veziriazam sefere çıktığında yerine vekil olarak SADARET KAYMAKAMINI bırakırdı.
*İstanbul'un en yüksek mülki amiri(valisi) İSTANBUL KADISIYDI.
*Şehrin güvenliğinden YENİÇERİ AĞASI sorumluydu.
*Belediye işlerini İstanbul ŞEHREMİNİ(Belediye Başkanı) yürütürdü.
*İmar işlerini MİMARBAŞI düzenlerdi.
*Çarşı Pazar ve ticaret işlerinden MUNTESİP sorumluydu.
*Padişah ve Sadrazam zaman zaman şehrin denetimine çıkardı.
 
Geri
Üst