Osmanlı'nın I. Dünya Savaşında Çarpıştığı Cepheler Soru-Cevap Çalışma Kağıdı

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
İş bu belge değerli öğretmen arkadaşımız Yetkin ERDOĞAN tarafından hazırlanmıştır.


CEPHELER:

1.Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cephelerin İsimleri Nelerdir?
A)Kafkas(Doğu) Cephesi(taarruz cep.)
B)Çanakkale Cephesi
C)Kanal Harekâtı(taarruz cep.)
D)Hicaz ve Yemen Cephesi.
E)Irak(Basra) Cephesi
F)Suriye-Filistin Cephesi
G)Galiçya-Romanya ve Makedonya Cephesi.

2.Kafkas Cephesi Hakkında Bilgi Veriniz?
Ruslar ile savaşıldı. Cephenin açılması’nın sebepleri:
a)İttihatçıların Anadolu’daki Türkler birleştirerek Osm. Topraklarını Hindistan’a kadar genişletme istekleri.
b)Almanların, Bakü petrollerini ele geçirmek için Osmanlıyı kışkırtmalarıdır.
Savaş 1 Kasım 1914’te Rusların saldırıya geçmesi ile başladı.
Enver Paşa’nın yaptığı Sarıkamış Harekâtı 90.000 askerin şehit olması ile sonuçlandı.
Ruslar bu cephede Erzurum, Erzincan, Bitlis, Van, Muş ve Trabzon’u ele geçirdiler(1915).
Çanakkale cephesi’nden sonra Kafkas cephesi komutanlığına atanan M. Kemal’in girişimleri sonucunda Muş ve Bitlis geri alındı. Ekim 1917’de Bolşevik (Komünist) İhtilali oldu. Rusya 3 Mart 1918’de Brest-Litowsk Ant.’nı İmzalayarak savaştan çekildi. Rusya bu antlaşma ile; Berlin Ant.’da aldığı Kars, Ardahan ve Batum’u Osm. Dev.’ne bıraktı. Böylece Kafkas cephesi Osm. Lehine sonuçlandı.

3.Çanakkale Cephesi Hakkında Bilgi Veriniz?
İngiltere, Fransa ve Anzaklara karşı savaşıldı. Cephenin açılmasının sebepleri:
a)İtilaf Devleti’nin Boğazları ve İstanbul’u alarak Osmanlıyı saf dışı bırakmak istemesi.
b)İtilaf Devleti’nin müttefikleri Rusya’ya askeri ve ekonomik yardım ulaştırmak istemesi.
c)İtilaf Devleti’nin Balkan milletlerini kendi yanında savaşa çekme düşüncesi.
d)İtilaf Devleti’nin Osm. askerlerini Kanal ve Kafkas cephesi’nden çekilmesini sağlamak istemesi.
e)İngiltere’nin Müslüman toprakları olan sömürgelerine daha güvenli bir şekilde yerleşmesini ve petrol bölgelerine sahip olmasını sağlamak.
f)Almanya’nın doğuya yayılmasını önlemek.
Çanakkale’ye saldırma projesi İngiliz Bahriye Nazırı Corcil’e aitti. 18 Mart 1915’te Türk savunma kuvvetleri İtilaf donanmasını Çanakkale’den geçirmedi.
İtilaf Dev.’i Çanakkale’yi denizden geçemeyince 25 Nisan1915’tekara savaşları başladı. Fakat başarısız oldular. 9 Ocak 1916 da da askerlerini alarak bu cepheden ayrıldılar.
Çanakkale Cephesi’nin Sonuçları:
a)Türk Milleti esaret kabul etmeyeceğini bütün dünya’ya gösterdi.
b)İtilaf Devleti’nin bu başarısızlığı bütün dünya’da derin yankı uyandırdı.
c)İngiltere ve Fransa Rusya’ya yardım edemedi. Bir süre sonra da Çarlık Rusyası yıkıldı.
d)I.Dünya Savaşı’nın uzamasına neden oldu.
e)Mustafa KEMAL PAŞA, içeride ve dışarıda tanınmış, Çanakkale de gösterdiği başarılar milli mücadele’nin lideri olmasında etkili olmuştur(Conkbayırı, Anafartalar Kahramanı).
f)Osmanlı tarihi’nin en büyük savunma savaşı’nı vermiş ve I.Dünya savaşı’nda sadece bu cephede başarılı olmuştur.
Mustafa KEMAL PAŞA Çanakkale’de’’Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum’’ demiştir.

4.Kanal Harekâtı Hakkında Bilgi Veriniz?
İngilizlere karşı açıldı. Kanal Harekâtı’nın Yapılması’nın Sebepleri:
a)İngiltere’nin sömürgeleri ile irtibatını kesmek(Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda).
b)Mısır’ı İngiltere’den geri almak.
3 Şubat 1915’te bu cephede başlayan mücadeleler Temmuz 1916 da Osmanlı’nın zararına sonuçlandı.
Osmanlı Devletinin Yenilmesinde;
a)İngiltere’nin sayı ve silah üstünlüğü,
b)Osm. askerinin su ve erzak sıkıntısı çekmesi,
c)Almanya’nın silah ve cephane yardımı yapamaması,
d)Çanakkale cephesi’nin açılmasından dolayı askerlerini bu cepheye kaydırması.

5.Hicaz ve Yemen Cephesi Hakkında bilgi Veriniz?
Osmanlı Devleti Kutsal yerleri korumak amacı ile bu cephede hem İngilizlere hem de Mekke Şerifi Hüseyin’e karşı savaşmıştır. Başarısız olduk.

6.Irak Cephesi Hakkında Bilgi Veriniz?
Basra’ya çıkarma yapan İngilizlere karşı yapıldı. Cephenin açılmasının sebepleri:
a)İngilizlerin Hint Deniz yolunun güvenliğini sağlamak ve Musul-Kerkük Petrollerine sahip olmak istemesi.
b)İngilizlerin kuzeye çıkarak müttefiki Rusya’ya yardım etmek istemesi.
29 Ekim 1916’da Kut’ül Amare’de zafer kazanılmasına rağmen suyollarını iyi kullanan İngiltere 11 Mart 1917 de Bağdat’ı ele geçirdi.

7.Suriye- Filistin Cephesi Hakkında Bilgi Veriniz?
Süveyş Kanalı üzerine düzenlenen taarruzların başarısız olması üzerine İngilizler 1918 de ilerleyişe geçtiler.
Yıldırım Ordularının başında bulunan Mustafa KEMAL PAŞA, İngiliz ilerleyişi karşısında Halep’e kadar çekildi. İngiliz ilerleyişi Halep’in kuzeyinde durduruldu. Misak-ı Milli’nin Suriye sınırı çizilmiş oldu.


8.Galiçya, Romanya ve Makedonya Cephesi Hakkında Bilgi Veriniz?
Osm. kuvvetleri bu cephede Avusturya- Macaristan ve Bulgaristan’a yardım için Rusya, Romanya ve Fransa ile savaştı.
 
Geri
Üst