Perestroika

A Çevrimdışı

adana

New member
PERESTROİKA

"Yeniden yapılanma" anlamı­na gelen Rusça sözcük. Gorbaçov tarafından 1985’te başlatı­lan SSCB’deki yeniden yapılan­ma, komünizm ve demokrasiyi barıştırmayı, halkın da katılımı­nı sağlayarak siyasal sistemin işleyişini değiştirmeyi, ekono­mik alanda elde edilen sonuç­ları iyileştirmeyi ve Sovyet hal­kının yaşam düzeyini yükselt­meyi amaçlıyordu. Bu geniş he­def sonunda tüm Sovyet siste­minin parçalanmasına yol açtı.


ALINTIDIR
 
Geri
Üst