Rodos

E Çevrimdışı

erkut

New member
colossus-rhodes4.jpg

Milattan Önce Rodos:

Neolitik çağda adada kayda değer bir yerleşim yoktu. MÖ16.yy'da Minoslar adaya geldi. Daha sonra Yunan mitologlar Rodosluları Telchines olarak adlandırdı ve adayı Telchinis olarakta tanınan Danaus(Bir mitolojik karakter) ile ilişkilendirirler. MÖ15.yy'da Achaeanlar adayı işgal eder. MÖ11.yy'da Dorianlar adaya gelir. Dorianlar; Lindos, Ialyssos, Kameiros, Kos, Cnidus ve Halicarnassus halikarnas şehirlerini kurarak 6 şehirlik Dorian Hexapolis konfederasyonunu kurarlar.

Pindarın şiirine(ode) göre, ada Güneş Tanrısı Helios ve Rhode su perisinin birleşiminden doğmuş. Adadaki şehirler onların 3 oğullarının isimlerini almış. Rhoda, adaya özgü pembe hibiscus çiçeğine denir.

Pers işgali Rodosada ulaştı sonunda, ama MÖ 478'de Persler Atina kuvvetlerine yenilince ada şehirleri Atina birliğine üye oldu. Mö 431 Peloponnesia savaşı çıkınca, Rodos birliğe üye olmasına rağmen tarafsız kaldı. Savaş MÖ 404'te sona erdi, ama bu sırada Rodos çatışmadan tamamen uzaklaşıp kendi yolunda ilerlemeye başlamıştı.

MÖ 408'de Rodos kentleri birleşip adanın kuzey ucuna bir başkent kurdular. Şehir planlarını Atinalı mimar Hippodamus hazırladı, şehrin adı Rodos konuldu. Fakat Peloponnesia savaşı tüm Yunan alemini güçsüzleştirmiş ve istilaya açık hale getirmişti. MÖ 357'de Halicarnassuslu Mausolus adayı fethetti, Mö 340'ta ada Perslerin eline geçti. Fakat Pers hakimiyetide pek uzun sürmedi. MÖ 332'de Rodos, İskenderin büyümekte olan imparatorluğuna katıldı.

İskender öldükten sonra hükümranlığı generalleri arasında paylaşıldı. Pitolemi, Selecus ve Antigonus başarılı şekilde yönetime devam etti. Rodos, Pitolemi ile güçlü kültürel ve ticari bağlar kurdu. MÖ 3.yy'da beraberce Ege ticaretine hakim Rodos-Mısır ittifakını kurdular. Rodos kültürel ve ticari bir merkez haline geldi. Rodos paraları tüm Akdenizde kullanılmaya başlandı. Adada felsefe, bilim, hitabet ve edebiyat üzerine okullar kuruldu.

MÖ 305'te Antigonusun oğlu Demetrius Rodosu kuşatıp, Mısırla ittifakını bozmaya çalıştı.Demetriusun çok sayıda kuşatma makinası vardı; 180 ayaklık koçbaşı, 360.000 pound ağırlığındaki Helepolis adlı kuşatma kulesi'de bu aletler arasındaydı. Mö 304 yılında yani sadece bir yıl sonra bir barış antlaşması yapıp geri çekilirken, bu kuşatma aletlerini adada bıraktı. Rodoslular bu silahları satıp parasıyla Tanrıları Helios onuruna bir heykel yaptılar, Rodos heykelini.(Kimileri kuşatma kulesinin, heykelin iskeletinde kullanıldığını iddia eder)

MÖ 164'te Rodos, Romayla bir anlaşma imzalayarak Roma soylularının okul merkezi haline geldi. Özellikle hitabet(retorik) konusunda, Rhetorica ad Herennium'un yazarı Hermagoras gibi başarılı öğretmenlere sahiptlerdi. Başlangıçta Rodos, Romanın önemli bir müttefiki olması dolayısıyla sahip olduğu imtiyazların tadını çıkartıyordu. Daha sonra bu imtiyazlar Roma politikası sonucu kaldırıldı ve nihayet Cassius adayı işgal edip yağmaladı.

Milattan Sonra Rodos:

MS 1.yy'da İmparator Tiberius Rodosta kısa süreli bir sürgün yaşadı. Adaya Hristiyanlığı Aziz Paul getirdi. MS 395'te İmparatorluk bölününce Rodos Doğu Roma'da kaldı. Bizans yönetimindeyken adaya bitmek tükenmek bilmeyen saldırılar oldu, farklı kuvvetlerce. 672 yılında I.Muaviye adayı işgal etti. Daha sonra I.Haçlı seferi sırasında I.Alexius Comnenus adayı geri aldı. 1309da adayı Tapınak şovalyeleri ele geçirdi. Yeni Rodos Kralı, Rodos şehrini Ortaçağ Avrupa stilinde tekrar inşa etti. Büyük Ustanın sarayı(Palace of the Grand Master of the Knights of Rhodes) ve bir çok anıtsal yapı bu dönemde inşa edilmiştir.

Şovalyelerin inşa ettiği güçlü duvarlar; 1444'te Mısır Sultanının, 1480'de II.Mehmedin saldırılarını durdurmuştur. Nihayet 1522'de Rodos, Kanuni'nin kalabalık ordusunca ele geçirilir. Geri kalan şovalyeler Sicilya Krallığına kaçar. Daha sonra bu şovalyeler Malta adasına yerleşir. Malta, yıllarca Osmanlıların hedefi olmuştur.

1912 yılında ada Türklerden, İtalyanlara geçer. 1948 yılında ise Rodos ve 12 ada Yunanistana dahil olur. Pek çok Ege adasının aksine bu adalarda halen Türk azınlık bulunmaktadır, çünkü bu adalar nüfus mübadelesi sırasında Yunanistana dahil değildi.
 
Geri
Üst