Sana Emrediyorum !

E Çevrimdışı

esaRet__

New member
İkinci Murad Han, saltanatı daha 12 yaşında olan oğlu İkinci Mehmed'e (Fatih Sultan Mehmed) bırakarak, Manisa'ya inzivaya çekildi ve ibadetle meşgul olmaya başladı. Bu durumdan faydalanmak isteyen yeni bir Haçlı ordusu 1444 Eylül'ünde Türk topraklarına girdi. Vaziyetin ciddiyetini anlayan Sultan Mehmed, babasına yazdığı mektupla tekrar ordunun başına geçmesini istedi. Ancak İkinci Murad Han, oğluna saltanatın sahibinin kendisi olduğunu bildirerek, yeniden ordunun başına geçmeyi reddetti. Bunun üzerine İkinci Mehmed Han babasına ferman gönderdi."Eğer padişah sen isen, devletimizi müdafaa etmek için gelin ve eğer padişah ben isem, sana emrediyorum, derhal ordumuzun başına geçin ve emrime itaat edin."
Bu fermandan sonra İkinci Murad Han, İstanbul Boğazı'ndan Avrupa'ya geçerek Edirne'ye geldi. Derhal idareyi alarak Varna'ya hareket etti ve Haçlı ordusunu bozguna uğrattı.
 
Geri
Üst