Sanat Tarihi Lise 2.Sınıf 1.Dönem-2.Yazılı

T Çevrimdışı

tarih.20

New member
SANAT TARİHİ LİSE 2.SINIF 1.DÖNEM-2.YAZILI SORULARI

1. Hellenistik dönem heykeltıraşlığının genel özelliklerinden ikisini yazınız.
2. Kentlerin planlanması konusunda Hippodamos ne yapmıştır? Açıklayınız.
3. Arkaik dönem heykellerine iki örnek yazınız.
4. Dor tapınaklarını tanımamızı sağlayan özelliklerinden birini yazınız.
5. İyon tapınaklarına (yer belirterek) iki örnek yazınız.
6. Heykeltraş Miron’un heykel sanatına olan katkısını ve bir yapıtının adını
yazınız.
7. Heykeltraş Praksiteles ne tür çalışmalar yapmıştır? Bir eserinin adıyla
birlikte yazınız.
8. Antik kentlerde bulunan mimari yapılardan dördünü yazınız.
9. Sümer mimarlığında görülen teknik yeniliklerin adlarını ve anlamlarını
yazınız.
10. Mısır Piramitlerinin adlarını ve geçirmiş olduğu gelişim aşamalarını yazınız.
11. Arkaik dönem heykellerinin genel özelliklerinden ikisini yazınız.
12 .Hellenistik dönem heykellerine iki örnek yazınız.
13. İyon tapınaklarını tanımamızı sağlayan özelliklerden birini yazınız.
14 .Dor tapınaklarına (yer belirterek) iki örnek yazınız.
15. Heykeltraş Polikletos yapıtlarında ne tür uygulamalarda bulunmuştur?
Bir eseriyle birlikte yazınız.
16. Heykeltraş Fidyas’ı hangi özelliklerinden tanırız? Bir yapıtıyla birlikte
yazınız.
17. Hippodamos’un kentleşmeye ilişkin görüşü nedir?
18. Sümer tapınaklarına ne denir? Biçim olarak nasıl yapılmışlardır?
19. Mısır heykel sanatında duruş ve yüz ifadesi nasıl betimlenmiştir?
20. Hitit, Frig, Mısır ve Sümer kabartmalarındaki insan figürlerinin
betimlenişleri birbirine benzer. Bu benzerlik nedir? Yazınız.
21. Mezopotamya-Sümer mimarlığında görülen üç önemli yeniliğin adlarını ve
anlamlarını yazınız.
22. Mezopotamya-Sümer mimarlığının en önemli tapınak biçimi nedir, nasıldır?
23. Antik kentlerde bulunan mimari yapılardan beşini yazınız.
24. Antik dönem Anadolu ve Yunan mimarlığında kaç tür tapınak düzeni vardır?
Adlarını ve başlık tiplerini yazınız.
25. Aşağıdaki tapınakların türlerini yazınız
Assos Atena Tapınağı, Efes Artemis Tapınağı, Silifke Uzuncaburç Olba
Zeus Tapınağı, Didim Apollon Tapınağı
26. Aşağıdaki terimlerin anlamlarını yazınız
Sfenks, portre, obelisk, lahit
27. Kalkolitik (bakırtaş) Dönemde Beycesultan’da bulunan en önemli mimari
yenilik nedir?
28. Hitit kabartmalarında insan figürleri nasıl betimlenmiştir (tasvir
edilmiştir)?
29. Neolitik (Cilali/Yeni taş) Çağ insanları hangi sanat türleriyle uğraşmaya
başlamışlardır, ikisini yazınız?
30. Tunç çağının en önemli merkezlerinden ikisini yazınız.
31. Paleolitik (yontmataş) Çağ ve Neolitik Çağda resim sanatı nerelere
yapılmıştır, bu tür resimlerin bulundukları yerlere birer örnek yazınız.
32. Alacahöyük kazılarından çıkarılan buluntulardan ikisini yazınız.

NİZAMİ ÇUBUK Hoca'ya teşekkür ederiz...

Lütfen bu belgeyi kaynak göstermeden,alıntılamayın,kopyalamayın,başka

bir sitede yayınlamayın...Emeğe saygı gösterelim...
 
Geri
Üst