Sanat Tarihi Lise 3.Sınıflar için 2.Dönem Test Soruları

T Çevrimdışı

tarih.20

New member
1- Aşağıdaki terimlerden hangisi Osmanlı mimarlığı ile ilgili değildir?
a-paye b-revzen c- eksedra d-bazilika
2-Aşağıdakilerden hangisi Denizli çevresinde bulunan bir Selçuklu kervansarayı değildir?
a-Akhan b-Sultahan c-Çardak Han d-Han Abat
3-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu eseridir?
a-Elhamra Sarayı b-Meşatta Sarayı c-Leşkeri Bazaar Sarayı d-Kubat Abat Sarayı
4-Hangisi Edirne Üçşerefeli Cami’nin özelliklerinden biri değildir?
a-minareye üç şerefe uygulanmıştır b-kubbeyi altı ayak taşır c-Mimar Sinan’ın eseridir
d-Mimar sinan dönemini hazırlayan bir eserdir
5-Aşağıdakilerden hangisi beylikler dönemi eseri değildir?
a-Divriği Ulu Cami b-Balat İlyas Bey Cami c-Kırşehir Aşık Paşa Türbesi d-Selçuk İsa Bey
Cami
6-Aşağıdakilerden hangisi Topkapı Sarayı’nın kapılarından biri değildir?
a-Babı Hümayun b-Babıali c-Babüsselam d-Babüssaade
7-Aşağıdakilerden hangisinde “dört ayağın taşıdığı ana kubbe önce dört yarımşar kubbeyle
sonra ikişer çeyrek kubbeyle genişletilmiş” bir örtü sistemi kullanılmamıştır?
a-Edine Üçşerefeli Cami b-İst.Şehzade Camisi c-İst.Sultan Ahmet Camisi d-İst. Yeni Cami
8--Hangisi İst.Süleymaniye Camisi’ne ilişkin bir bilgi değildir?
a-Kanuni adına yapılmıştır b-dört ayağın taşıdığı ana kubbe yalnız iki yönde yarımşar
kubbe ile açılmıştır c-sekiz ayaklı bir kubbeyle örtülüdür d-M. Sinan’ın kalfalık eseridir
9-Aşağıdakilerden hangisi Bursa’da zaviyeli (ters T tipli) bir cami örneği değildir?
a-Ulu Cami b-Hüdavendigar Cami c-Yeşil Cami d-Yıldırım Cami
10-Hangisi Bursa Ulu Cami’nin özelliklerinden biri değildir?
a-çok kubbelidir b-Mimarı İvaz ve Rüstem Paşadır c-geç dönem Osmanlı mimarlığı
eseridir d-erken dönem Osmanlı mimarlığı eseridir
11-Aşağıdakilerden hangisi İznik Yeşil Cami’nin özelliklerinden biri değildir? a-Selçuklu
eseridir b-tek kubbelidir c-mimarı Hacı Musa’dır d-Çandarlı Hayrettin Paşa yaptırmıştır
12-Aşağıdakilerden hangisi neoklasik dönem Osmanlı mimarlığının özelliklerinden değildir?.
a-geleneksel Selçuklu-Osmanlı mimarlığından etkilenmek b-Barok üsluba karşı olmak
c-betonarme yapı tekniğiyle sona ermek d-Avrupa mimarlığının etkisinde kalmak
13-Hangisi neoklasik dönem eseri değildir?
a-Gazi İlkokulu b-Eski Denizli Lisesi binası c-Dolmabahçe Sarayı d-Eski meclis binası
14-Aşağıdakilerden hangisi Sultan Ahmet Camisi’ne ilişkin bir özellik değildir?
a-Mimar Sinan’ın eseridir b-altı minarelidir c-Mimarı sedefkar Mehmet Ağa’dır
d- planı Şehzade Caminin şemasına benzer
15-Hangisi Mimar Sinan’ın eserlerinde mutlaka uyduğu mimarlığın üç temel kuralından biri
değildir? a-sağlamlık b-estetiklik c-işlevsellik d-ucuzluk
16-Hangisi Mimar Sinan’ın yaptığı bir türbe değildir?
a-Hürrem Sultan Türbesi b-Kanuni Türbesi c-Şehzade Mehmet Türbesi d-Yeşil Türbe
17-Aşağıdaki köprülerden hangisi Mimar Sinan’ın eseri değildir?
a-Malabadi Köprüsü b-Mostar Köprüsü c-Büyük Çekmece Köprüsü d-Moğlova Su Köprüsü
18- Aşağıdaki bilgilerden hangisi Edirne Selimiye Camisi’ne ait değildir?
a-sekiz ayaklı merkezi kubbeli b-dört ayağın taşıdığı ana kubbe yarımşar kubbelerle açılır
c-Sinan’ın ustalık dönemi eseridir d-klasik Osmanlı mimarlık dönemi eseridir
19-Hangisi beylikler döneminde görülen mimari yeniliklerden biri değildir?
a-taçkapının süslemeleri tüm cepheye dağılmıştır b- taçkapının önemi daha da artmıştır
c-merkezi kubbe önem kazanmıştır d- camilerde soncemaat yeri görülmeye başlar
20-Hangisi Topkapı Sarayı’nın ikinci avlusunda bulunur?
a-Kutsal Emanetler b-Kubbe Altı c-Arz Odası d-Çinili Köşk
 
Geri
Üst