Şehbender

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Şehbender: Ticaret Nezareti'nin teşekkülünden evvel ticaret işerine bakmak ve tüccarlar arasındaki ihtilâfları halletmekle vazifelendirilen memurun ünvanıdır.

Şehbender tabiri daha sonra konsolos karşılığı olarak, yabancı memleketlerde, devlet tebeasının ticarî menfaatlerini korumak üzere görevlendirilen memurlar için kullanılmıştır.
 
Geri
Üst